Advert
Advert
Advert
Duanın Tılsımı
Osman Aslan

Duanın Tılsımı

Dua; her şeye muhtaç, aczini(zayıflığını) ve fakirliğin idrakinde olan insanın, her şeye gücü yeten Cenab-ı Hak’tan istemesidir. Her türlü bela musibet ve sıkıntıdan O’na sığınmasıdır.

Ayet-i Azimüşşanda (Ey Resûlüm!) De ki: 'Eğer duanız olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?'(Furkan 77) Cenabı Allah bir insanın ehemmiyetini duaya bağlamıştır.Dua yaratıcı ile kendisine muhtaç olan insan arasında manevi bir bağ oluşturur. Zira şuurlu bir Müslüman’ın asıl ve en mühim vazifesi aczini(zayıflığını), fakrını(muhtaçlığını) ve noksanlığını bilip Cenabı Allah’a hakkıyla ibadet etmesidir.

Dua ibadettir. İbadetin ruhu duadır.Çünkü dua ederken Kâinatın Sultanı olan Cenabı Allah’ın huzurunda olduğumuzu idrak ederiz. Huzuru ilahide olmak ise İhsan makamıdır. İnsanın varoluş gayesi Rabi’sini bilmek, tanımak ve itaat etmektir. İşte dua O’ndan istemektir. O’nu istemektir. Ve dahi O’nun razı olduğu şeyleri istemektir.

Dua öyle bir tılsımdır ki; Hazret-i Yunus Aleyhisselâm denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece zifiri karanlıktır.O vaziyette kurtulmak neredeyse mümkün değil. Çünkü o halde ona yardım edecek öyle bir Zat lâzım ki, hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem gökyüzüne geçebilsin. Çünkü bu üçünü birden emrine alan Zat O’nu sahil-i selâmete çıkarabilir. Kurtuluşa erdirebilir. Aksi halde bütün halk onun hizmetkârı ve yardımcısı olsaydılar, yine beş para faydaları olmazdı. Hazret-i Yunus Aleyhisselâmın“Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.” (EnbiyâSûresi, 21:87.)  duası, ona kurtuluş vesilesi olmuştur. 

Kıssadan da anlaşıldığı gibibu ihtişamlı kâinatın düzen ve tertibini sağlayan her şeyi bilecek, her şeye gücü yetecek ve her şeyi birçok hikmetlerle yapacak birisi lazımdır. O da şüphesiz ki her şeyin yaratıcısı olan Allah’tır.

Dua; inen felaketlere de, inmemiş musibetlere de fayda verir. Kazayı duadan başka geri çevirecek şey yoktur. Dua her derde devadır. Allah’tan başka sığınacak kimsemiz yoktur.

Kapkaranlık bir gecede siyah taşın üstündeki kara karıncanın midesini duyan ve doyuran Zat; yani en küçük mahlûkatın en küçük isteğini duyan Cenabı Allah mahlûkatın en faziletlisi olan insanın ihtiyaçları duyacak ve karşılayacaktır.

Bediüzzaman Hazretleri duanın tılsımını şöyle ifade eder:

“Duanın en güzel, en latif, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki: Dua eden adam bilir ki, birisi var ki; onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil; bir Kerim zât var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyaçlarını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını def' edebilir bir zâtın huzurunda kendini tasavvur ederek, bir ferah, bir inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp 'ElhamdülillâhiRabbi’l-Alemin'der.”(24. M.)

Çünkü Dua, rahmet kapılarının anahtarıdır.

İnsanın istekleri ebede kadar uzanmıştır. Bu dar fani(geçici) dünya, insanın nihayetsiz istek ve arzularını karşılayamaz. Onun için sonsuz bir hayatta bu ihtiyaçları karşılanabilir. Bu da gösteriyor ki onun bu isteklerine cevap verecek, ihtiyaçlarını karşılayacak sonsuz güç sahibi ve nihayetsiz Kerim, Rahim bir Zat lazımdır. İşte Âlemlerin Rabbi, isteme kabiliyetini insana ihsan etmiştir. Çünkü Cenabı Allah vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. .“Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”(Tekvir Suresi -29) İnsan bu kabiliyeti ile nihayetsiz aczini, kusurunu, fakrının idrakine vararak nihayetsiz Kudrete ve Rahmete sığınır. Dua ile niyaz ile Rabi’sine iltica eder. O’na intisap eder, dehalet eder. Ve sadece O’ndan ister.

Dua etme isteği uluşmuşsa dua etmeliyiz. Çünkü o istek gelmişse Cenabı Allah o isteği vermek arzu etmiştir. Ancak ne zaman, nasıl ve nerde o matluba ulaşacağımızı bilmediğimizden o isteğimize ulaşıncaya kadar duaya devam etmeliyiz

Duanın kabul olması için:

Öncelikleistiğfar(tövbe) ile manevi temizlenmeli; sonra, eüzü besmele çekip şeytandan Allah’a sığınılmalı;daha sonra; makbul bir dua olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve dua bitincetekrar salâvat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur.

Burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir.

Madem Cenabı Allah yapılan dualara cevap vereceğini müjdeliyor. Neden çokça dua ettiğimiz halde bazıları kabul edilmiyor? 

Her duaya cevap vardır. “Bana dua edin ki size icabet edeyim...” (Mümin Sûresi, 40/60)Ancak her duanın aynıyla verilmesi imtihan dünyasında mümkün değildir. Hikmete zıttır. Nasıl ki, sen bir doktora gitsen ve desen “Ey doktor bana şu ilacı ver.” elbette hekim sana “Buyurun” diye cevap verir. Fakat istediğin şey ya faydasız veya sana zararlı bir ilaç ise, onu değil de daha güzelini sana verir.
Aynen bunun gibi, Cenabı Hak, bize ve dualarımıza cevap verir. Ama kabul etmek hikmetine(sebebe) tabi olduğundan bazen istenen şeyin aynısı bazen de daha güzelini verir, bazen de bize zararlı olduğunu bildiği için hiç vermez.
Örneğin, bir erkek evladı isteyen kimseye, Hz. Meryem gibi bir kız evladının verilmesi, onun duasının kabul olmadığı anlamına mı gelir, yoksa “duam daha hayırlı bir şekilde kabul edildi” mi denilir?

Bu gerçeği Peygamber Efendimiz (asv) şöyle haber verir:

Allah"a dua eden herkese Allah cevap verir. Bu cevap, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur. Yeter ki günah talep etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun, ya da acele etmemiş olsun.” (Tirmizî, Daavât 145)

Baktınız olmuyor birde dua etmeyi deneyiniz. Dua öyle bir tılsımdır ki:

“Eğer bir gün dünyaya ait çok büyük bir derdiniz olursa Rabbinize; 'Binim bir derdim var' demeyin, bilâkis derdinize dönüp; 'Binim çok büyük bir Rabbim var' deyiniz.” Dua bütün kapıları açar.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İstanbul'da Urfa sıra gecesi yaptılar!
İstanbul'da Urfa sıra gecesi yaptılar!
Erdoğan: Mesele şahsım değil hedef Türkiye'dir!
Erdoğan: Mesele şahsım değil hedef Türkiye'dir!