Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/

Ana Sayfa Siyaset Şanlıurfa Belediye Başkanlığında Vali Güvenç çıkışı

Şanlıurfa Belediye Başkanlığında Vali Güvenç çıkışı

Sözcü Gazetesi, AK Parti’nin Şanlıurfa’da mevcut Belediye Başkanı Fakıbaba’yı aday göstermeyeceğini duyurdu. Gazete, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç’in de partinin özel raporunda 3. sırada bulunduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2013 Pazartesi 10:53
Şanlıurfa Belediye Başkanlığında Vali Güvenç çıkışı

 

Sözcü Gazetesi’nde Veli Toprak imzalı yayınlanan haber şöyle;

“İktidarın adamı” gibi davranmakla eleştirilen valiler, belediye başkanlığı için adaylık bekliyor.

Ye­rel se­çim­ler­de be­le­di­ye baş­kan ada­yı ol­mak is­te­yen va­li­ler, AK­P’­de ku­lis ya­pı­yor. Ba­zı va­li­ler için teş­ki­lat ‘a­day ol­su­n’ yö­nün­de gö­rüş bil­dir­di. AKP Ye­rel Yö­ne­tim­ler Baş­kan­lı­ğı, ba­zı il­le­re iliş­kin özel ra­por ha­zır­la­yıp Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­a sun­du.

Şan­lı­ur­fa­’da mev­cut Be­le­di­ye Baş­ka­nı Eş­ref Fa­kı­ba­ba aday gös­te­ril­me­ye­cek. Ye­ri­ne 5 isim öne­ril­di. AKP, Ur­fa­’da üze­rin­de uz­la­şı­lan isim bul­mak­ta zor­la­nı­yor. Par­ti­nin özel ra­po­run­da 3. sı­ra­da Şan­lı­ur­fa Va­li­si Ce­la­let­tin Gü­ven­ç’­in is­mi yer al­dı.

ADAY ADA­YI OL­DU: Bir sü­re ön­ce emek­li olan Is­par­ta es­ki Va­li­si Mem­duh Oğuz, AK­P’­den aday aday­lı­ğı için res­mi mü­ra­ca­at yap­tı. Mem­duh Oğu­z’­a, teş­ti­lat­lar sı­cak bak­mı­yor. Is­par­ta­lı ol­ma­ma­sı ve 65 ya­şın­da ol­ma­sı han­di­kap ola­rak gös­te­ri­li­yor.

COŞ SÜR­PRİ­Zİ: Son haf­ta­lar­da is­mi po­pü­ler ha­le ge­len Ada­na Va­li­si Hü­se­yin Av­ni Co­ş’­un adı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı için ge­çi­yor. Va­li Co­ş’­un, as­lın­da Er­do­ğa­n’­ın gö­zü­ne gi­re­rek aday­lık pe­şin­de ol­du­ğu ko­nu­şu­lu­yor. Ba­zı AK­P’­li mil­let­ve­kil­le­ri de Co­ş’­un po­pü­le­ri­te­si ile se­çi­mi ka­za­na­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şü­nü­yor.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
Bu habere de bakabilirsiniz

EVET İçin Kapı Kapı Dolaşıyor

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com