Advert
Advert
Advert

Urfa 10. Uluslararası Kutlu Doğum sempozyumu yapılacak

Şanlıurfa'da, Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi artaklaşa düzenleyecekleri 10'cüsü yapılacak olan Uluslararası Kutlu Doğum sempozyumu yapılacak.

Urfa 10. Uluslararası Kutlu Doğum sempozyumu yapılacak
Urfa 10. Uluslararası Kutlu Doğum sempozyumu yapılacak

Şanlıurfa'da, Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi artaklaşa düzenleyecekleri 10'cüsü yapılacak olan Uluslararası Kutlu Doğum sempozyumu yapılacak.

işte detaylar...

ŞANLIURFA X. ULUSLARARASI KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU

HZ. PEYGAMBER, TEVHİD VE VAHDET

DÜZENLEYEN
Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
 
SEMPOZYUM BAŞKANLIĞI 
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR
  (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı) 
İhsan AÇIK                               (Şanlıurfa İl Müftüsü) 


SEMPOZYUMUN AMACI VE GEREKÇESİ  

Bütün Peygamberler insanları bir olan Allah’a imana, tevhide davet etmişlerdir. Tevhid, inanç ve ibadetlerle Allah ile insan arasında bir bağ kurarken, müminler arasında vahdet bağı oluşturarak kardeşliği, birlikte yaşama hukukunu tanzim etmiştir. Bu itibarla; tevhid inancı ve bu inancın etrafında oluşan vahdet anlayışı, geçmişten günümüze İslam toplumunun birlik ve beraberliğini sağlayan en önemli unsurların başında yer almıştır. Ancak öteden beri bu inancı ve anlayışı zedelemeye yönelik teşebbüsler de olagelmiştir.

Günümüzde mezhep, meşrep, etnik farklılıkların kimilerince bir çatışma vesilesi olarak görülmesi ya da böyle bir anlayışın bazı çevrelerce körüklenmesi bu teşebbüslerin bir tezahürü olarak zikredilebilir. Bu durumun sebep olduğu çatışma ve kaos ortamı, İslam coğrafyasının önemli bir kısmını kuşatmış ve uluslararası ölçekte bir trajediye dönüşmüştür.

Bununla birlikte son zamanlarda ülkemizde de terör, hiçbir insani ve ahlaki değer tanımaksızın, hiçbir ayrım gözetmeksizin masum insanlarımızın canlarına kastetmektedir.

Terör ve şiddet, asırlardır barış, selam ve eman yurdu olan bu topraklarda “biz” anlayışı içerisinde kardeşçe yaşayan milletimizin birlik ve beraberliğini hedef almakta, güven ve huzuruna yönelik ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Bu itibarla ülkemizde ve bölgemizde kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yeniden tesisi ve pekiştirilmesi amacıyla gösterilecek her çabanın büyük bir değeri olacağı açıktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, öteden beri Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir.

 

Bu bağlamda, yukarıda zikredilen gerekçelerle 2016 yılı Kutlu Doğum Sempozyumu ana temasının “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” olarak işlenmesi uygun görülmüştür. Düzenlenecek olan bu sempozyumun amacı, Hz. Peygamberin örnekliği çerçevesinde tevhid ve vahdet bilincine dikkat çekilerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının canlı tutulmasına katkı sağlamaktır.


 KATILIM ŞARTLARI  
1) Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır. 
2) Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 200 ile 300 kelime arası olmalıdır. Özetler, katılım formu kullanılarak e-mail, faks veya posta ile gönderilebilir. 
3) Tebliğ metinleri 10 ile 20 sayfa arası olmalıdır. 
4) Oturumlarda tebliğ sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır. 
5) Tebliğ sahiplerinin yol, konaklama ve ağırlama giderleri tarafımızca karşılanacaktır. 
 
ÖNEMLİ TARİHLER  
Sempozyum Tarihi:
 21 Nisan 2016

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 4 Nisan 2016

Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Geri Bildirimi: 11 Nisan 2016

Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi: 15 Nisan 2016

Sempozyum Programının İlanı: 17 Nisan 2016 
Sempozyum Metinlerinin Basılması: 2017 
 
SEMPOZYUMUN DÜZENLENECEĞİ YER 
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
Osmanbey Kampüsü Haliliye/ŞANLIURFA 
 
İLETİŞİM: 
SEMPOZYUM YAZIŞMA ADRESİ  
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
Osmanbey Kampüsü/ Haliliye/ŞANLIURFA 

 

SEKRETERYA:
Arş. Gör. Zafer KİRAZ (0 507 851 50 75) 
Arş. Gör. Rukiye KARDAŞ (0 553 395 18 86) 
İlahiyat Fakültesi 
Telefon: 0 414 318 30 00 
Faks: 0 414 318 37 20 
e-posta : harranilahiyatsempozyum@gmail.com


SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU 
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ (Düzenleme Kurulu Başkanı - Harran Ü. İlahiyat Fak.) 

Rıfat ÇEVİK (Şanlıurfa İl Müftü Yardımcısı) 
Yrd. Doç. Dr. Nurullah KAYIŞOĞLU (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KURT (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Dr. Ömer SABUNCU (Şanlıurfa İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı) 

M. Emin ÇİFTÇİ (Şanlıurfa İl Müftülüğü Merkez Vaizi) 
M. Vehbi TOKTAY (Şanlıurfa İl Müftülüğü Merkez Vaizi) 
Arş. Gör. Hasan KARACA (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Arş. Gör. Selim YILMAZ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Arş. Gör. Mevlüt EREN (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Arş. Gör. Zafer KİRAZ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Arş. Gör. Rukiye KARDAŞ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Arş. Gör. Ethem ÖZDAL (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Arş. Gör. Âdem MİDİLLİ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 

BİLİM KURULU 
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Abdurrahman ELMALI (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Ahmed Ayesh Albder al HUSİNİ (Ümmü’l-Kura Üniversitesi/Suudi Arabistan)

Prof. Dr. Ahmed NASRY (University Hassan II, Casablanca, Morocco)

Prof. Dr. Ali BAKKAL (Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Kasım ŞULUL (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Moulay al Mustapha LHEND (University Hassan II, Casablanca, Morocco)

Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Sevil SADİKZADE (Devlet Ressamlık Akademisi – Azerbaycan)

Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Abdullah YILDIZ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Atilla YARGICI (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Cavid QAİMOV (Azerbaycan Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü)

Doç. Dr. Celil ABUZER (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Hikmet ATİK (Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Kadir PAKSOY (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Namık Kemal KARABİBER (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ASLAN (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali TENİK (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Beyazıt Yaşar SEYHAN (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt GÖKÇE (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Gül GÜLER (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Harun ŞAHİN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İNAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Musa GÜNAY (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. M. Askeri KÜÇÜKKAYA (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi ŞAHİNALP (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri GÜLER (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ALTIPARMAK (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Salih AYDEMİR (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Veysel KASAR (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Yasin KAHYAOĞLU (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
 
SEMPOZYUMUN ANA TEMALARI VE KONU BAŞLIKLARI  
1. Hz. Peygamber’in Hayatında Birlik ve Beraberlik Örnekleri

2. İslam’ın Getirdiği Tevhit ve Vahdet Anlayışı

3. Hz. Peygamber’in Oluşturduğu Vahdet Toplumu

4. Tevhit Zemininde Vahdetin Sağlanması

5. Tefrikaya Karşı Vahdet

6. Din Kardeşliğinin Anlamı ve Önemi

7. Kesretten Vahdete, Gelin Birlik Olalım

8. Kur’an’da Müslümanların Vahdetini Emreden Ayetlerin Tahlili

9. İslam Tarihinde Vahdeti Sağlamak İçin Yapılan Teşebbüsler

10. Osmanlı Döneminde İslam Birliği (İttihad-ı İslâm) Siyaseti

11. Tasavvuf Tarihinde Tevhid ve Vahdet Anlayışları

12. İslam Toplumunda Tevhid ve Vahdeti Sağlayabilecek Uygulamalar

 

 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

VE

ŞANLIURFA İL MÜFTÜLÜĞÜ

 

2016 YILI ŞANLIURFA X. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU

“HZ. PEYGAMBER, TEVHİD VE VAHDET”

 

21 NİSAN 2016 - ŞANLIURFA

 

Unvanı, Adı Soyadı

 

Uzmanlık Alanı

 

Kurumu

 

Haberleşme Adresi

 

İş/Cep Telefonu

 

e-posta/e-mail

 

Kısa Özgeçmiş

 

 


Bildiri Başlığı

 

ÖZET/ABSTRACT (en fazla 300 kelime)

 

Anahtar Kelimeler

 

 

Urfa 10 Uluslararası Kutlu Doğum sempozyumu
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Her An Harran Foto Maraton 2  yarışması sonuçlandı- işte kazanan isimler
Her An Harran Foto Maraton 2 yarışması sonuçlandı- işte kazanan isimler
Vali Erin, Şehit Ailelerini Evlerinde Ziyaret Etti
Vali Erin, Şehit Ailelerini Evlerinde Ziyaret Etti