Advert
Advert
Advert

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Afyoncu atandı/Kimdir?

EĞİTİM HABERİ / Prof. Dr. Erhan Afyoncu kimdir? - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu atadı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Afyoncu atandı/Kimdir?
Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Afyoncu atandı/Kimdir?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu atadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5'inci maddeleri uyarınca, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın önerdiği ve Başbakan Binali Yıldırım'ın uygun gördüğü adaylar arasından Prof. Dr. Afyoncu'yu atadı.

ERHAN AFYONCU KİMDİR?

İlk ve ortaöğrenimini doğum yeri de olan Tokat'ta gördü. Gazi Osman Paşa Lisesini tamamladıktan sonra 1984 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümüne başladı.

2014'DE PROFESÖR OLDU

1988 yılında mezun olup bir yıl sonra aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını Necati Efendi Tarih-i Kırım (Rusya Sefaratnamesi) tezi ile yapıp, 1997 yılında Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Âmire (XVI-XVIII. Yüzyıllar) tezi ile doktorasını tamamladı.2000 yılında yardımcı doçentliğe, 2008 yılında doçentliğe, 2014 yılında ise profesörlüğe yükseldi.


2001 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçiş yaptı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü başkan yardımcısı oldu. 2016 yılı itibariyle Marmara Üniverstesi Fen Edebiyat
Fakültesi dekanıdır.


HALK ERHAN AFYONCU'YU 'TARİHİN ARKA ODASI' İLE TANIDI

2007 yılında 24 televizyonunda Geçmiş Zaman Olur ki adlı haftalık bir tarih programına katılmaktaydı. Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Pelin Batu ile birlikte Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı yaptı. Ayrıca ilk sayısı 30 Mayıs 2010'da çıkan ancak 22 Mayıs 2011'de yayın hayatı son bulan Habertürk Tarih dergisinde de pazar günleri yazdı. Ayrıca derginin akademik koordinasyonu görevini üstlenmişti.


2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk sezonunda tarih danışmanlığını yapan Afyoncu, dizinin ikinci sezonunda tarih danışmanlığını bıraktı. 11 Nisan 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.


3 ÇOCUK BABASI

Bugün gazetesinde 2008 yılından Nisan 2014 tarihine kadar köşe yazıları yazdı.

Kendisi gibi tarihçi olan Fatma Afyoncu ile evli olup, üç çocuğu vardır.

ERHAN AFYONCU'NUN KİTAPLARI VE MAKALELERİ
MAKALELER
ULUSLARARASI
 
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 
1. AFYONCU ERHAN (2002). “XVI. yy.da Osmanlı Beylerbeyileri, I: Temerrüd Ali Paşa”. Belleten. sf 1013-1040
2. AFYONCU ERHAN (2002). “İlk Türk Matbaasının Kurucusu Hakkında Yeni Bilgiler”. Belleten. sf 607-622
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. AFYONCU ERHAN (2007). “Kalemden Kılıca: Koca Râgıb Paşa’nın Osmanlı Bürokrasisinde Yükselişi”.< Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları). sf 11-20
2. AFYONCU ERHAN (2004). “Hazine-i Birûn Kâtibi Ahmed bin Mahmud Kimdir?”.< Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları). sf 1-8
3. AFYONCU ERHAN (2000). “Mustafa Safâyî’nin Hayatı Hakkında Yeni Bilgiler”.< Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları). sf 1-7
 
ULUSAL
 
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
 
1. AFYONCU ERHAN (2013). “İbrahim Müteferrika Hakkında Önemli Bir Vesika”. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 51-56
2. AFYONCU ERHAN (2001). “Ders Kitaplarında Osmanlı Tarihinin Dönemlere Ayrılması Meselesi”. Türk Kültürü İncelemeleri. sf 112-124
3. AFYONCU ERHAN (2000). “Mahmud Râif Efendi ve Ailesine Dair Kayıtlar, Vesikalar”. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 89-100
4. AFYONCU ERHAN (2000). “Vekayi’nüvis Arpaemini-zâde Mustafa Sâmî’nin Hayatı Hakkında Yeni Bilgiler”. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 235-242
5. AFYONCU ERHAN (2001). “Talîkîzâde Mehmed Subhî’nin Hayatı Hakkında Notlar”. Osmanlı Araştırmaları. sf 285-306
6. AFYONCU ERHAN (2001). “Vekayi’nüvis Tabirine Dair”. Türklük Araştırmaları. sf 7-19
7. AFYONCU ERHAN (2000). “XVII. yy.da Osmanlı Bürokrasisi’nde İki Yeni Defter: Cebe ve Derdest Defterleri”. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
 
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
1. AFYONCU ERHAN Encyclopedia of The Ottoman Empire
2. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt:
3. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 21
4. AFYONCU ERHAN,AHISHALI RECEP Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 25
5. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 28
6. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 29
7. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 30
8. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 30
9. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 32
10. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 32
11. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 33
12. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 34
13. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 35
14. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 36
15. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 37
16. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 37
17. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 37
18. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 37
19. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 38
20. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 38
21. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 40
22. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 44
23. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 44
24. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 9
 
ULUSAL
 
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
 
25. AFYONCU ERHAN III. Selim, İki Asrın Dönemecinde İstanbul
26. AFYONCU ERHAN Istanbul at Turning Point Between Two Centuries
BİLİMSEL KİTAP
27. AFYONCU ERHAN İsmail E. Erünsal Armağan, I,
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
28. ENGİN VAHDETTİN,AFYONCU ERHAN,ŞAHİN CEMALETTİN,Mazak Mehmet İstanbul'un Kapısı, Sultanbeyli Tarihi
29. AFYONCU ERHAN Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (1299-1453), I,
DERS KİTABI
30. AFYONCU ERHAN Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi
31. AFYONCU ERHAN Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
32. AFYONCU ERHAN Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Âmire (XVI.-XVIII. Yüzyıllar)
33. AFYONCU ERHAN Osmanlı, cilt 6
34. AFYONCU ERHAN Osmanlılarda Sağlık, I,
35. AFYONCU ERHAN Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı
36. AFYONCU ERHAN Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık Armağanı
37. AFYONCU ERHAN Sahte Mesih (Osmanlı Belgeleri Işığında Dönmeliğin Kurucusu Sabatay Sevi ve Yahudiler
38. AFYONCU ERHAN Süleyman Şah Türbesi
39. AFYONCU ERHAN Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi
40. AFYONCU ERHAN Târih-i Cülûs-ı Sultân Mustafa Han-ı Sâlis (Sultan Üçüncü Mustafa Tarihi)
41. AFYONCU ERHAN,DEMİR UĞUR Turhan Sultan
42. AFYONCU ERHAN Türk Edebiyatı Tarihi, I
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
43. AFYONCU ERHAN Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 9
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
44. AFYONCU ERHAN Türkler, IX
45. AFYONCU ERHAN Venedik Elçilerinin raporlarına Göre Kanunî ve Pargalı İbrahim Paşa
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
 
TÜR ADI BELİRTİLMEMİŞ
 
1. AFYONCU ERHAN,DEMİR UĞUR İngiliz Büyükelçisi Sir James Porter ve Sir George Larpent’in Kaleminden Türkiye’nin Bir Asrı
2. AFYONCU ERHAN,KEMALOĞLU İLYAS A. Novoselyskiy, XVII. Yüzyılın Birinci Yarısında Moskova Devletinin Tatarlarla Mücadelesi
3. AFYONCU ERHAN Luigi Bassano, Kanunî Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, çev. Selma Cangi
4. AFYONCU ERHAN Josaphat Barbaro, Anadolu’ya ve İran’a Seyahat, çev. Tufan Gündüz
5. AFYONCU ERHAN Hester Donaldson Jenkins, Kanunî’nin Veziriazamı Pargalı İbrahim Paşa
6. AFYONCU ERHAN Giovanni Maria Angiolello, Fatih Sultan Mehmed,
7. AFYONCU ERHAN Venedik Elçilerinin Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzâde Mustafa, Bernardo Navagero, 1553 Tarihli Anonim Rapor ve Domenico Trevisano’nun Raporları
8. AFYONCU ERHAN,DEMİR UĞUR Pavel Artemyeviç Levaşov, Esir bir Rus diplomatın gözünden İstanbul: Pavel Artemyeviç Levaşov’un hatıraları (1763-1771)
9. AFYONCU ERHAN Robert Schwobel, Hilâlin Gölgesi, Rönesans’ta Türk İmajı (1453-1517)
10. AFYONCU ERHAN Nikolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, I-V
11. AFYONCU ERHAN Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, I-VII
12. AFYONCU ERHAN Venedik Elçilerinin raporlarına Göre Kanunî ve Pargalı İbrahim Paşa
KİTAP
13. AFYONCU ERHAN,AHMETBEYOĞLU ALİ Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi
14. AFYONCU ERHAN Firdevs Çetin, Batılı seyyahlara göre İstanbullu gayrimüslimler (1553-1673)
15. AFYONCU ERHAN Orlin Sabev, İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni (1726-1746): Yeniden Değerlendirme
16. AFYONCU ERHAN Osmanlı Hizmetinde Bir Mühtedî: Humbaracı Ahmed Paşa
17. AFYONCU ERHAN Osmanlı Tarihi (1566-1789)
18. AFYONCU ERHAN,KAYAPINAR LEVENT Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi
19. AFYONCU ERHAN Tufan Gündüz, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Danişmendli Türkmenleri
20. AFYONCU ERHAN Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar
21. AFYONCU ERHAN Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya Kazaklar,
BİLDİRİLER
ULUSAL
 
1. AFYONCU ERHAN,METE ZEKAİ, “1766 İstanbul Depremi ve Toplum Yaşantısına Tesirleri”, İstanbul, TÜRKİYE
2. AFYONCU ERHAN, “Tokat’ta Bir Voyvoda Ailesi: Katıroğulları”, Ankara, TÜRKİYE
3. AFYONCU ERHAN, “Keşap’ta bir mehdi ve 25 yıllık hikâyesi”, Ankara, TÜRKİYE
4. AFYONCU ERHAN,DEMİR UĞUR, “Osmanlı Döneminde İsyanlar ve Eminönü”, İstanbul, TÜRKİYE
5. AFYONCU ERHAN,ÖNAL AHMET, “Osmanlı Döneminde Törenler ve Eminönü”, İstanbul, TÜRKİYE
6. AFYONCU ERHAN, “Ulu Yörük (1485-1574)”, Ankara, TÜRKİYE
7. AFYONCU ERHAN, “Kayseri Sancağında Yörükler (1483-1584)”, Kayseri, TÜRKİYE

Milli savunma üniversitesi Prof. Dr. Erhan Afyoncu
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden Flaş Yolsuzluk Açıklaması
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden Flaş Yolsuzluk Açıklaması
Başkan Çiftçi, Her buluş ve her icat bir eserdir
Başkan Çiftçi, Her buluş ve her icat bir eserdir