Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/

Ana Sayfa Dünya Papanın imkansız görevi

Papanın imkansız görevi

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2010 Pazar 01:57
Papanın imkansız görevi

Katolik Kilisesinin lideri Papa 16. Benediktus, bugün İngilterenin başkenti Londrada temaslarda bulunacak.

Kraliçe 2. Elizabethin daveti üzerine İngiltereye dört günlük resmi ziyarette bulunan Papa, dün akşam geç saatlerde Londraya geldi. İngiliz Anglikan Kilisesi ile Vatikan arasında kimi zaman baş gösteren anlaşmazlıklara dikkati çeken İngiliz basını, Papanın bugünkü temaslarında Anglikan Kilisesi ile ilişkiler ve İngiliz toplumunda dinin rolü gibi konulara ağırlık vermesinin beklendiğini aktardı.

Papa bugün Anglikan Kilisesinin lideri Canterbury başpiskoposuyla görüşecek, ayrıca öğrencilere ve parlamentoya ayrı ayrı hitap edecek. Papanın buralarda yapacağı konuşmalarda, Katolik eğitimin değerine vurgu yapması bekleniyor.

Papa dün İskoçyanın Glasgow şehrinde yaptığı ve 10 binlerce kişinin katıldığı ayinde, İngiltereyi Hristiyan kökenlerine sadık kalmaya çağırmış, ayrıca sekülarizm ve ateizmin aşırı yorumlarına karşı uyarmıştı.

İMKANSIZ GÖREV

Papanın dün başlayan ve dört gün sürecek resmi ziyaretine, İngiliz gazeteleri geniş yer verdi.

Independent gazetesi, Papanın İngiltere ziyaretindeki amacını imkansız görev sözleriyle tanımlayarak, şunları kaydetti:

Papa 16. Benediktus tarihi ziyaretine İngiliz halkına daha ruhani bir yaşam tarzını benimsemeleri çağrısı yaparak başladı, ancak çocuk istismarı skandalı attığı her adımı gölgede bırakırken, Papanın bu mesajının yerini bulması imkansız gibi.

Times gazetesi, Papanın da istismar iddialarının öneminin farkında olduğunu, bu nedenle daha İngiltereye ayak basmadan, uçakta gazetecilere bu konuda açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Papa sübyancılığın bir hastalık olduğunu söyleyerek, Katolik Kilisesinin kurbanların adalet beklentisini yerine getiremediğini kabul etti.

İngiliz gazeteleri, ziyaretin çeşitli ülkelerdeki Katolik din adamları hakkındaki çocuk istismarı iddialarının gölgesinde yapıldığına dikkat çekiyor.

//0) NewsId=result[0].replace(id,).replace(///g,); } var ntvuc; jQuery.fn.truncate=function(max,settings){settings=jQuery.extend({chars:/s/,trail:[...,]},settings);var myResults={};var ie=$.browser.msie;function fixIE(o){if(ie){o.style.removeAttribute(filter)}}return this.each(function(){var $this=jQuery(this);var myStrOrig=$this.html().replace(/ /gim,);var myStr=myStrOrig;var myRegEx=//gim;var myRegExArray;var myRegExHash={};var myResultsKey=$(*).index(this);while((myRegExArray=myRegEx.exec(myStr))!=null){myRegExHash[myRegExArray.index]=myRegExArray[0]}myStr=jQuery.trim(myStr.split(myRegEx).join());if(myStr.length>max){var c;while(max -1) { ntvuc = randomString(); SetCookie(ntvuc, ntvuc, ); } var scrDomain = document.location.href.substring(0,document.location.href.indexOf(/,9)); var commentTemplate = {commentDate}{name}{age}{province}{commentBody}; var Kullanici = { No : -1, AdSoyad : , Sehir : , Yas : 0 }; var Ratings = { IsRated : false, UserRating : -1, AverageRating : 0, TotalUsers : 0 }; var NewsHash=nra++NewsId; function setRating(rating, set) { var text = Bu habere + (parseInt(rating) + 1) / 2 + puan vermişsiniz.; $(.star).each(function(i) { $image = $(this); rating == -1 ?$image.css(background-position, - 24 - 6 * (i % 2)) : i 0) { Kullanici.No = $user.attr(No); Kullanici.AdSoyad = $user.find(AdSoyad).text(); Kullanici.Sehir = $user.find(Sehir).text(); Kullanici.Yas = $user.attr(Yas); $(#commenter > a:eq(0)).html(Kullanici.AdSoyad); } $ratings = $(msg).find(Ratings); Ratings.UserRating = parseInt($ratings.attr(UserRating), 10); Ratings.IsRated = Ratings.UserRating >= 0 ? true : false; Ratings.AverageRating = parseFloat($ratings.attr(AverageRating)); Ratings.TotalUsers = parseInt($ratings.attr(TotalUsers), 10); var $ratingElm = $(#Oylama); if (!$ratingElm) return; if (Ratings.UserRating != -1) { $ratingElm.css(cursor, auto); Ratings.IsRated = true } if (!Ratings.IsRated) { $ratingElm.mouseout(function() { if (Ratings.IsRated) return; setRating(Ratings.TotalUsers == 0 ? -1 : Ratings.AverageRating * 2 - 1, 0); }); $(#Oylama > img).mouseover(function() { if (Ratings.IsRated) return; setRating($(this).attr(id).replace(star, ), 1); }).click(function() { if (Ratings.IsRated) return; var rating = $(this).attr(id).replace(star, ); $(#Oylama).css(cursor, auto); Ratings.IsRated = true; setRating(rating, 1); var paramStr = Point + rating + NewsHash + NewsHash + ntvuc + ntvuc + ; $.ajax({ url: scrDomain + /proxy/proxy.asmx/GetWSXml?DestinationKey=RatingManager&Parameters= + paramStr + &PassKey=123, type: GET, success: function(msg) { $ratings = $(msg).find(Ratings); Ratings.UserRating = parseInt($ratings.attr(UserRating), 10); Ratings.IsRated = Ratings.UserRating >= 0 ? true : false; Ratings.AverageRating = parseFloat($ratings.attr(AverageRating)); Ratings.TotalUsers = parseInt($ratings.attr(TotalUsers), 10); $(#toplamKullanici).html(Ratings.TotalUsers.toString()); $(#ortalamaPuan).html(Ratings.AverageRating.toString()); Ratings.IsRated = true; Ratings.UserRating = rating; } }); }); } Ratings.IsRated ? setRating(Ratings.UserRating, 1) : setRating(Ratings.TotalUsers == 0 ? -1 : Ratings.AverageRating * 2 - 1, 0); $(#toplamKullanici).html(Ratings.TotalUsers.toString()); $(#ortalamaPuan).html(Ratings.AverageRating.toString()); var CommentCount = parseInt($(msg).find(Yorumlar).attr(YorumSayisi), 10); var ApprovedCount = parseInt($(msg).find(Yorumlar).attr(OnaylanmisSayisi), 10); $(#CommentCount).html(ApprovedCount==0 ? Henüz hiç yorum yapılmamış. : Toplam + ApprovedCount.toString() + yorum.); if(CommentCount > 0) { $(#commentBottom a).attr(href, http://www.ntvmsnbc.com/id/24941073/?NewsId= + NewsId); $(#commentBottom).show(); } $(msg).find(Yorum).each(function() { var AdSoyad = $(this).attr(AdSoyad); var Yas = $(this).attr(Yas); var Sehir = $(this).attr(Sehir); var Tarih = $(this).attr(Tarih); var Metin = $(this).text(); var Comment = commentTemplate .replace(/{name}/, AdSoyad) .replace(/{age}/, Yas==- ? : ( + Yas + )) .replace(/{province}/, Sehir== ? : - + Sehir) .replace(/{commentDate}/, $(this).attr(Durum) == Pending ? Yorumunuz onay bekliyor. : Tarih) .replace(/{commentBody}/, Metin); $(#comments).append(Comment); }); $(.commentBody).truncate( 200,{ chars: /s/, trail: [ ... devamı », « gizle ] }); if(Kullanici.No == -1) $(#toggleComment).html(giriş yapmalısınız); else { $(#toggleComment).html(tıklayın); $(#comment).keyup(function() { $this = $(this); var len = $this.val().length; if(len > 1000) { $this.css(border-color, #d00); $(#charCount).css({color:#d00,font-weight:bold}).html(1000-len + /1000 (Karakter limitini aştınız!)); } else { $this.css(border-color, silver); $(#charCount).css({color:#000,font-weight:normal}).html(1000-len + /1000); } }); $(#commentSubmit).click(function() { if($(#comment).val().length > 1000) { alert(1); } else { var comment = $(#comment).val().replace(/(#&)/g,).replace(/ı/g, i@).replace(/ğ/g, g@).replace(/ü/g, u@).replace(/ş/g, s@).replace(/ö/g, o@).replace(/ç/g, c@).replace(/İ/g, I@).replace(/Ğ/g, G@).replace(/Ü/g, U@).replace(/Ş/g, S@).replace(/Ö/g, O@).replace(/Ç/g, C@).replace(/%/g, y@); if(comment != ) { var paramStr = Body + escape(comment) + NewsHash + NewsHash + c + cui + ; $.ajax({ url: scrDomain + /proxy/proxy.asmx/GetWSXml?DestinationKey=CreateComment&Parameters= + paramStr + &PassKey=123, type: GET, success: function(msg) { switch($(msg).find(commentStatus).text()) { case ok: $(#commentForm).fadeOut(slow); var commentMarkUp = commentTemplate .replace(/{name}/, Kullanici.AdSoyad) .replace(/{age}/, Kullanici.Yas==- ? : ( + Kullanici.Yas + )) .replace(/{province}/, Kullanici.Sehir== ? : - + Kullanici.Sehir) .replace(/{commentDate}/, Yorumunuz onay bekliyor.) .replace(/{commentBody}/, $(#comment).val().replace(/(#&)/g,)); $(#comments).prepend(commentMarkUp); $(#comment).val(); $(#charCount).css({color:#000,font-weight:normal}).html(0/1000); $(.newComment:first .commentBody).truncate( 200,{ chars: /s/, trail: [ ... devamı », « gizle ] }).find(a).click(); $(.newComment:first).fadeIn(slow); if($(#comments > div).length > 3) $(#comments > div:last).fadeOut(slow, function() { $(this).remove(); }); break; case login: // TODO: Bir problem var, kullanıcı login olup tekrar denesin. break; default: // TODO: Oluşan bir hatadan ötürü yorum kaydedilemedi. Kullanıcıya bildir. break; } } }); } } return false; }); } $(#toggleComment).click(function() { if(Kullanici.No == -1) { SetCookie(retId, NewsId, session); location.href = http://www.ntvmsnbc.com/id/24936507/; return false; } else { $(#commentForm).is(:hidden) ? $(#commentForm).fadeIn(slow) : $(#commentForm).fadeOut(slow); if($(#comment).val().length > 1000) { $(#comment).css(border-color, #d00); $(#charCount).css({color:#d00,font-weight:bold}).html(1000-$(#comment).val().length + /1000 (Karakter limitini aştınız!)); } } return false; }); if(getCookie(webauthtoken)) { $(#commenter > a:eq(1)).hide().after(); } else { $(#commenter > a:eq(1)).click(function() { SetCookie(EE1, , (new Date(2000,0,1)).toGMTString()); Kullanici.No = -1; Kullanici.AdSoyad = ; Kullanici.Sehir = ; Kullanici.Yas = 0; $(#toggleComment).click(function() { SetCookie(retId, NewsId, session); location.href = http://www.ntvmsnbc.com/id/24936507/; return false; }).html(giriş yapmalısınız); $(#commentForm).fadeOut(slow); $(#comment).val(); $(.newComment).fadeOut(slow); return false; }); } $(#commentArea).show(); } }); /* Test */ $(td.boxBI_3053751 .headlineList2:has(span[class=b])).hide(); $(td.boxBI_3053751 div:has(script)).hide(); var rssUrl = $(td.boxBI_3053751 div:has(script) .rssButton:last).parent().attr(href); var newsUrl = encodeURIComponent(location.href); var newsTitle = encodeURIComponent($(#content > h1).html()); var newsSummary = encodeURIComponent($(#content > h2).html()); var $ul = $(
  ); var snImgUrl = http://cm.ntvmsnbc.com/dl/StoryTools/; $ul.append(
 • E-posta
 • ); $ul.append(
 • WLM
 • ); $ul.append(
 • Yazdır
 • ); $ul.append(
 • RSSe
 • ); $ul.append(
 • facebook
 • ); $ul.append(
 • twitterda
 • ); $ul.append(
 • FriendFeedde
 • ); $ul.append(
 • deliciousa
 • ); $ul.append(
 • digge
 • ); $ul.append(
 • Googlea
 • ); $ul.append(
 • Windows
 • ); $ul.append(
 • Yahoo!ya
 • ); $(#SaveAndShare).append($ul); $(#SaveAndShare .kwicks).kwicks({max: 114,duration: 400}); $(#SaveAndShare).prepend(); $(#TweetThis).click(function() { var $TweetArea = $(#TweetArea); if($TweetArea.is(:visible)) $TweetArea.hide(); else { $(#TweetArea).fadeIn(300); } return false; }); /* Test */ }); var mh=function(str) { return str=str.replace(/ı/g, ı).replace(/ğ/g, ğ).replace(/ü/g, %FC).replace(/ş/g, ş).replace(/ö/g, %F6).replace(/ç/g, ç).replace(/İ/g, %DD).replace(/Ğ/g, %D0).replace(/Ü/g, %DC).replace(/Ş/g, %DE).replace(/Ö/g, %D6).replace(/Ç/g, Ç).replace(//g, %92).replace(/ /g, ).replace(//g, ).replace(//g, ).replace(//g, ).replace(//g, ); } var epostaGonder = function() { var link=http://+location.host+/id/+NewsId+/from/ET/; var subject=mh(ntvmsnbc.com: + $(#content > h1).html()); var body=mh($(#content > h1).html() + %0D%0A + $(#content > h2).html() + %0D%0A+link); location.href = mailto:?subject= + subject + &body= + body; } var randomString = function() { var chars = 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXTZabcdefghiklmnopqrstuvwxyz; var randomstring = ; for (var i=0; i BU HABERCİLER TÜRKİYEYİ KUŞATTI
  BU SİTE GERÇEKTEN BAĞIMLILIK YAPIYOR
  BUGÜN VE HERGÜN DOYA DOYA SPOROKU
  BU SORULARIN CEVABINI BİLİYOR MUSUNUZ? changeTarget(document.getElementById(news_content))
  YORUMLAR
  Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
  Bu Kategorideki Diğer Haberler
  Kurumsal

  İçerik

  Gündem

  Siyaset

  Teknoloji

  Yukarı Çık
  Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com