Advert
Advert
Advert

Özel Halkotobüs​çüleri, yeni araç alımına karşı

Şanlıurfa Özel Halkotobüs​çüleri açıklama yaparak Belediye tarafından alınacak otobüslerin gerekli olmadığını mevcut BELSAN şirketinin belediye sırtında kambur olduğunu belirtti.

Özel Halkotobüs​çüleri, yeni araç alımına karşı
Özel Halkotobüs​çüleri, yeni araç alımına karşı

İşte o açıklamanın tamamı; “Fakkıbaba belediyesi toplutaşımaya 50 araç daha almak için konuyu meclis gündemine getiriyor.İlimizde gerçekten toplutaşıma aracına ihtiyaç varsa bu hizmetin önünde kimsenin durmaması gerekir yok eğer ihtiyaç yoksa sırf birilerinin egosunu tatmin etmeye ve intikam almaya  yönelik olarak 40 milyon tl(eski parayla 40 trilyon tl) civarındaki bir kamu kaynağıda kişisel hırslar için heba edilmemelidir.

Belediye yönetimi 200 araçla günlük 125 bin yolcu taşıdığını ve araç başına düşen yolcu sayısının 625 olduğunu ve ek araca ihtiyaç duyduğunu belirtip meclisten 50 araç için borçlanma yetkisi istemektedir.

 

GÜNLÜK TAŞINAN YOLCU SAYISI VE ARAÇLAR:GERÇEK VE YALANLAR

Taşınan yolcu sayısı ile ilgili olarak 09.10.2012 tarihinde urfahizmet gazetesine demeç veren belsan ulaşım müdürü Abbas yavuz günlük 105 bin yolcu taşıdıklarını ifade etmiştir. Aynı günlerde Emin izol’da 110 bin yolcudan bahsetmiştir. 10 gün sonra  ise fakkıbaba 19.10.2012 tarihinde güneydoğu tv’deki açıklamasında günlük ortalama 125 bin yolcu taşıdıklarını ifade etmiştir. Yavuz 165 araçları olduğunu söylerken fakıbaba 200 araçlarının olduğunu söylüyor.dolaysıyla belediyenin vermiş olduğu çelişkili rakamlar gerçegi yansıtmamaktadır.Gerçekte araç sayısı 226 dır.bunun 75’i kendilerinin 151 taneside esnaftan kiralanmış araçlardır..Fakkıbaba yolcu sayısını şişirip araç sayısınıda az gösterip araç başına düşen yolcu sayısını fazla göstermektedirki getirmek istediği araçlara zemin hazırlama derdindedir.Gerçekler açıkça çarpıtılmakta ve sayısal verilerle oynanmaktadır

 

TOPLUTAŞIMA ARAÇLARININ KAPASİTESİ NEDİR:

İlimizde faaliyet gösteren 7 metrelik toplutaşıma araçlarının belediyece verilen toplutaşıma kapasitesi 25 koltuk 25’te ayakta olmak üzere 50 ‘dir.İlimizde bir halkotobüsü ortalama 20 sefer yapmaktadır yani günlük maksimum doluluk oranı günlük 1000 yolcudur.Yolcu saatlerindeki yoğunluktan dolayı %75’lik bir doluluk oranını baz aldığımızda bu 750 yolcu etmektedir.Belediyenin yalan yanlış bilgilerini baz aldığımızda bile bu rakama ulaşılamamıştır.Diğer taraftan belediyenin dışında taşıma yapan 120 halkotobüsü günlük 300 yolcu rakamını bile yakalayamamaktadır.Fakkıbaba ;belsan dışındaki araçları yok saymaktadır.Şehrimizde toplutaşıma araçlarının eksikliğinden çok;Fakıbabanın kişisel intikam sorunu bulunmaktadır,buda kötü bir yönetime ve başarısız işletme mantığına sebep olmaktadır.Kamuoyunda yakından takip ettiği şekilde 2011 de yürülüğe konan ulaşım master planında urfa belediyesi yetkilileri 280 araçtan bile 80’nin fazla olduğu söylüyordu bir yıl içinde Şanlıurfa belediyesi önce 55 araç sonra 8 araç ve şimdide 50 araç daha istiyor.yapılan işin intikam boyutu buradan bile ortadadır.

TRAFİK RAPORU YOKTUR.

Büyükşehirlerde toplutaşımaya araç konulacağı zaman bunun bir trafik etüdü yapılmaktadır.Hangi hatlarda yoğunluk olduğu,mevcut araç sayıları  ve bunların doluluk oranları,trafige çıkacak araçların getirecegi yükün hesaplanması ve alternatif hatlarda kullanılması gibi üniversitelerin ulaşım bölümündeki hocalara hazırlattırılan trafik raporuda bu 50 araç için alınmamıştır.Yapılan hiçbir bilimsel çalışma bulunmamaktadır.Yapılan düzenleme toplu taşıma esnafından intikam almaya dönük kin politikasıdır.

 

ESNAF ‘’ARAÇSIZLAŞTIRILIYOR’’

Belediyenin koperatif araçlarını kiralama stratejisinde esnaf devamlı bir şekilde ‘’araçsızlaştırılıyor’’.Bir hat iki unsurdan oluşur:birincisi plaka değeri olarak güzergahtır bu işin soyut gayrimenkul değeridir birde somut olan taraf ise otobüstür.Şanlıurfa belediyesi 25 esnaf aracının hattını kiralayıp araçlarınıda toplutaşımadan çektirmiştir.Bunun en son örnegi tokide 5 aracın hattı kiralanmış araçları ise toplutaşımadan çıkartılmıştır(plakaları:63 h 043,63,75,83,84 )sonrada deniyorki tokide araç sıkıntısı var.Tokide otobüs sıkıntısı varken neden halihazırda toki hattında çalışan toplutaşıma araçlarının hattını kiralayıp otobüslerini ise hattan çıkartıp sattırıyorsun ? Bizde ise  25 esnafımız baskılara dayanamayıp  araçlarını satmıştır hatları ise boştadır.Toplamda şuan için 50 halkotobüs hattı atıl durumdadır.belediye öncelikle bu hatların araçlarını aktif çalışır hale getirmelidir yetmezse araç almaya gitmelidir.Özel halkotobüs yönetmenliğine göre hattı olupta araç çalıştırmamak suçtur ancak bu hukuksuzluk belediye eliyle yapılmaktadır.Normalde esnafa aracı olup düşük kredilerle yeni araç alımları özendirilmesi gerekirken urfa belediyesi tersine toplutaşımadan esnafın araçlarını çektirmekle meşgul buda aslında esnafı uzun vadede sistem dışına itip belsan taşımacılığının önünü açmaktır.

BELSAN’IN İŞLETME BAŞARISIZLIKLARI

Fakkıbaba yönetimi bazı hatlarda yoğunluk olduğunu söylüyor buda doğrudur ancak bu hatlar belediyenin tekel olarak çalıştığı 74,62.36.73,71,81,62,toki gibi hatlardır.Belediye burada tekel olduğu için vatandaşında başka tercihi olmadığı için araç sayılarını tasarruf amaçlı olarak azaltmaktadır.Urfa kart sitesindeki yolcu şikayetlerine bakıldığında çoğunlukla bu tekel hatlardaki şikayetlerdir.Bu araçları ise rekabette olduğu sırrın,karaköprünün 72 nolu hattında, eyyübiye hattında gibi temel hatlarda çalıştırmaktadır.Yine ortaya çıkan durum şudurki araç eksikligi sadece bahanedir amaç esnaftan intikam almaktır.

R-1 ‘DE YASAKLAMA SÜRERKEN

Fakkıbaba ringde araç eksikliğimiz var diyor ancak koperatif araçları R-1’i kazanmasına rağmen sadece bir koperatife izin veriliyor diğer 5 koperatifin araçlarına ise yasak konmuştur en son panzer gücüyle r-1’deki güzergahtan çıkarıldık.R-1’de  kamu yararı olarak belediyenin taşımacılığının ötesinde kendi şirketine ticari alan açma merkezli hukuksuzluktan dolayı araç sıkıntısı var.Fakkıbaba samimiyse koperatif araçlarından 10 tanesine ringde çalışmasına izin versin vatandaşda rahat etsin.Hem ringde araca ihtiyaç var deyip hemde oraya boşta olan 120 esnaf aracından dönüşümlü olarak 10’nun bile girmesine izin vermemenin yöneticilikle,hukukla,vicdanla,kamu yararı ile açıklanabilir mantığı yoktur.Olsa olsa orman kanunu ile zorbalıkla açıklanabilir.Ringi babalarının malı gibi savunuyorlar ki belsan orada para kazansın.Şu denebilirki ringde bir saat içindeki aktarmalar ücretsiz taşınıyor doğrudur ancak ringdeki yolcuları kendi toplama merkezlerine getirip oradan da kendi araçlarıyla mahallelere taşınmasıda ticari kardır günlük böylece 25 bin yolcu taşınıyorki belediyenin toplam taşıması içerisindeki beşte birlik oran olarak en büyük gelir kalemi ringden gelmektedir.Yani buradaki ücretsiz taşıma kamu yararı değilde kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığında şark kurnazlığıdır.

 

MECLİSE SAYGISIZLIK

Fakıbaba belediyesi 31.10.2012 tarihinde 55 araç ve 20 idare malı aracın işletilmesi için ihaleye çıktı.Bu ihaleden birgün sonrada araç eksikliğinden dolayı 50 araç için daha meclisten yetki istiyor.Burada mantık dışı durumlar sözkonusu neden bir gün önceki ihaleyi  toplamda 75 araç değilde ihtiyaç olduğunu savunduğu 50 araç daha katarak 125 araç olarak yapmadı? Birgün önceki ihale konusu 55 araç için meclis kararı istenmiyorda neden şimdi 50 araç için yetki isteniyor ? Buda Fakıbabanın meclisi ne kadar ciddiye aldığını göstermeketedir ki canı istediğinde meclise işine gelmediğindede benim yetkim var diyor.

 

AYLIK 2 MİLYON TL’LİK ZARARLA İFLASA DOĞRU GİDERKEN

Fakıbaba  belediyesi toplutaşımada bir batağa saplanmıştır.15 aylık süre içinde 30 milyon tl’lik dev bir zararla belsan ve belediye olarak zarar etmektedirler, Aylık 2 milyon tl’lik bir zarar sözkonusudur.Fakkıbabanın övündüğü günlük 125 bin rakamının parasal karşılığı günlük 70 bin tl’dir buda günlük 90 bin tl olan akaryakıt masrafını bile karşılamamaktadır.Bunun yanında 500 personelin gideri ve 230 aracın kirası bakımı vs alındığında aylık 2 milyon tl’lik dev bir bütçe açığı ile toplutaşıma işine devam etmektedir.Toplutaşıma batağa saplanmıştır. Belediyenin toplutaşıması fakıbabanın gösterdiği gibi güllük gülistanlık değil,4 aydır esnafın kiraları geç ödeniyor,akaryakıt alımında problemler had safhada,taşınan yolcu mazot parasını bile çıkarmıyor,akaryakıta yapılan zamlar ve toplutaşımada 5 yıldır alınamayan rayiçler ve artık etkisini gittikçe artıran ekonomik kriz ve belediyenin azalan gelirleri ve bunun üzerine aylık 2 milyon tl’lik toplutaşıma zararı ile toplutaşıma her an patlayabilir.fakkıbabanın bu kızgınlığı,agresifliğide bu yüzdendir.

 

 

 

50 ARACIN MALİ VE SİYASİ BOYUTU

50 araçlık yetki istenmesi aslında meclisten yaklaşık 40 milyon tl civarında dev bir borçlanma talebidir.Borçlanmada Türkiye  ikincisi olan bir belediyenin sırf bir kişinin egosunu tatmin etmeye yönelik intikamcı bir alıma izin vermekte insaf ve adelet ile  örtüşmemektedir.

 

Fakkıbaba burada bir taraftan esnaftan intikam alırken diğer taraftanda ak partiye tuzak kurmaktadır.Artık seçim startını vermiş büyükşehir belediye başkanlığını açıklamış fakkıbaba bu hamlesi ile ak partiyide köşeye sıkıştırma derdindedir.Eğerki yetki alırsa bunu esnafı bitirmek ve intikam almak  ve seçimlerde gövde gösterisi olarak kullanacaktır.Eğer AK aparti esnafın itirazlarını dikkate alırda bunların gerçek olduğunu gördüğünde yetki vermediğinde ise hemen beni çalıştırmıyorlar iftirasına sarılacaktır.

 

 

 

 

 

SONUÇ YERİNE

 

Fakkıbabanın 50 araç getirme talebi yukarda verdiğimiz sayısal veriler incelendiğinde görülecektirki araç ihtiyacı bulunmamaktadır.Araç talebinin bir tek gerekçesi var oda fakıbabanın bitmez bilmez kini sonucu intikam almak istemesidir.

 

Fakıbaba sadece toplutaşıma esnafı ile değil;9 yıl içinde kavga etmediği esnaf grubu kalmamıştır ve en son kurbanda toplutaşıma esnafıdır.İlimizde 9 yıldır fakıbabanın egosunu tatmin etmeye dönük ,kişisel intikam üzerinden işler yapılmaktadır.Seçimlere bir yıl kalmışken ve şehrimiz büyükşehir olurken bir kişinin çıkardığı ateşe odunmu taşınacaktır yoksa herkes gücü yettiği oranda su’mu dökecektir ? Bizler urfa esnafı olarak mutlaka yanlışlarımız olmuştur ancak bu kadar ağır müeyyideleri hak edecek bir iş yapmadık.120 tane aracımız iş yapamaz duruma getirilmişken bunların yerine Adıyamanlı ,Antepli holdinglerden aylığı 10 bin liradan araç kiralanması insaf değildir,vicdan değildir.

 

 

Ak parti ;fakıbabanın kişisel intikamında bir araç olmamalıdır.Artık uzatmaları oynayan bir yönetimin ihtiraslarına göre değilde;gelecek dönemde belediyeyi alacak bir partinin şimdiden urfadaki tüm esnafı kucaklayan, hem belediye hemde esnafın lehine çözümler için bu 50 aracın reddedilmesi gerekmektedir.Bu 50 araç esnafın ağır ekonomik durumunu dahada kötüleştirecektir.

ABUZER ŞEKER             KARAKÖPRÜ KOP.BŞK.

 

MEHMET POLAT           ÇANKAYA KOP.BŞK.

 

MEHMET EMİN AK       EYYÜBİYE KOP.BŞK.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İstanbul'da Urfa sıra gecesi yaptılar!
İstanbul'da Urfa sıra gecesi yaptılar!
Erdoğan: Mesele şahsım değil hedef Türkiye'dir!
Erdoğan: Mesele şahsım değil hedef Türkiye'dir!