Advert
Advert
Advert

Mide rahatsızlığı çekenler Dikkat! O ilaçlara yasak getirildi

Mide ra­hat­sız­lı­ğı için kul­la­nı­lan 15 ilaç içe­ri­sin­de­ki ‘’Dom­pe­ri­don’’ mad­de­si­nin uzun sü­re­li kul­la­nı­mın­da kalp kri­zi­ne sebep ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le pi­ya­sa­dan çe­kil­di.

Mide rahatsızlığı çekenler Dikkat! O ilaçlara yasak getirildi
Mide rahatsızlığı çekenler Dikkat! O ilaçlara yasak getirildi admin
Haberin videosu için tıklayın!
 Tür­ki­ye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ku­ru­mu in­ter­net si­te­sin­den ya­yın­la­dı­ğı du­yu­ru­da, mide ra­hat­sız­lı­ğın­da kul­la­nı­lan ‘’Dom­pe­ri­don’’ ham­mad­de­li ila­cın uzun sü­re­li kul­la­nı­mın­da kalp kri­zi­ne neden ola­ca­ğı ge­rek­çe­siy­le 15 ila­cın pi­ya­sa­dan çe­ki­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Du­yu­ru­da bu ilaç­la­rın Av­ru­pa İlaç Ajan­sı ta­ra­fın­dan in­ce­le­me­ye alın­dı­ğı ve fir­ma­lar­dan alı­nan ilaç­la­rın gü­ven­li­ği­ne dair ka­nıt­la­yı­cı ra­por­lar is­ten­miş ve bu ra­por­la­rın ye­ter­li bu­lun­ma­dı­ğı yer alı­yor.
Ya­sak­la­nan o ilaç­lar :
DELOX 30MG SR PEL­LET içe­ren kap­sül, DE­X­GARD 30/30MG MR kap­sül, DEXRİDON MR 30/10 MG kap­sül, DOP­ROKİN-S ORAL süs­pan­si­yon, DU­EDOM 30/10MG, DU­EDOM 60/10MG, DU­OLANS 15/10MG, DU­OLANS 15/30MG SR, DU­OLANS 30/30MG SR, LA­COM­BI 15/10 MG, LA­COMBİ 30/10 MG, RA­BE­COMB 20/10MG, RA­BE­COMB 20/30MG MR, RA­BE­LIS PLUS 20/10 MG, RA­BE­LIS PLUS 20/30 MG MR
(RUHA AJANS) 
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Başkan Çiftçi, Her buluş ve her icat bir eserdir
Başkan Çiftçi, Her buluş ve her icat bir eserdir
Erdoğan Katıldığı TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu
Erdoğan Katıldığı TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu