Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/

Ana Sayfa Ekonomi Gezi'nin etkisi geçti ekonomi tam gaz yükselişte

Gezi'nin etkisi geçti ekonomi tam gaz yükselişte

İş dünyası, Gezi olayları ve FED kararlarıyla girdiği durgunluğu atlattı.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2013 Pazartesi 11:50
Gezi'nin etkisi geçti ekonomi tam gaz yükselişte

İş dün­ya­sın­da ey­lül ayıy­la baş­la­yan ve bay­ram ön­ce­si ta­van ya­pan ha­re­ket­len­me, ma­yıs ayın­da Ge­zi olay­la­rı ve FED ka­rar­la­rıy­la baş­la­yan ka­ram­sar ha­va­nın ta­ma­men da­ğıl­dı­ğı­nı gös­ter­di. Şir­ket­ler, son iki ay­dır er­te­le­dik­le­ri bü­tün pro­je­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­me­ye baş­la­dı.

GEZİ OLAYLARININ ETKİSİNİ ÜZERİNDEN ATTI

Bugün Gazetesi'nin haberine göre, Genç Yö­ne­ti­ci ve İş Adam­la­rı Der­ne­ği (GYİ­AD) Baş­ka­nı Bur­cu Ak­da­rı Top­rak, 2. çey­rek­te baş­la­yan mo­ral bo­zuk­lu­ğu­nun, 3. çey­re­ği de et­ki­le­di­ği tes­pi­ti­ni yap­tı. Top­rak, 'Yı­lın son çey­re­ğin­de ise 4-5 ayın er­te­len­miş ta­lep­le­ri dev­re­ye gi­re­cek. İş dün­ya­sı ge­zi olay­la­rı, dış po­li­ti­ka­da­ki sı­kın­tı­lar ve FED ka­rar­la­rı­nın olum­suz et­ki­le­ri­ni üze­rin­den at­tı' ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

TAM GAZ GİDİYORUZ AMA ÖNÜMÜZDE '2014' VAR

Özel sek­tö­rün şu an­ki po­zis­yo­nu­nu, 'Tam gaz gi­di­yo­ru­z' cüm­le­siy­le özet­le­yen Top­rak, 2014 yı­lı­na yö­ne­lik­ te­red­düt­le­ri ol­du­ğu­nu da kay­det­ti. Top­rak, iki se­çi­min üstüs­te ge­le­cek ol­ma­sı­nın genç gi­ri­şim­ci­le­ri, 'a­ca­ba eko­no­mi ge­ri plan­da ka­lır mı­' en­di­şe­si­ne sevk et­ti­ği bil­gi­si­ni ver­di.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
Bu habere de bakabilirsiniz

Vali Tuna'dan Suriyelilere çağrı

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com