Advert
Advert
Advert

GAP-TEYAP‏'tan iki dev proje...

GAP-TEYAP‏ bölgede ihtiyaç duyulan tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilir tarımsal yayım ve danışmanlık modelinin belirleyecek porjesini açıkladı

GAP-TEYAP‏'tan iki dev proje...
GAP-TEYAP‏'tan iki dev proje...
Projenin amacı GAP Bölgesi’nde sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Proje iki temel konu üzerinde duracaktır. Bunlardan ilki bölgede ihtiyaç duyulan tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması diğeri ise bölgeye uygun kendi kendine yardım prensibi ile çalışan, sürdürülebilir tarımsal yayım ve danışmanlık modelinin/modellerinin belirlenmesidir.

Projenin bütçesi ve süresi göz önünde bulundurularak, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri konusunda hizmet açığının böyle bir proje ile tamamen kapatılması öngörülmemektedir. Proje, bu açığın kapatılması için tespit edilen yetersizliklerin geliştirilecek model/modeller üzerinden nasıl kapatılabileceğini demonstre etme görevini üstelenecektir.

Projenin Süresi

Nisan 2011 tarihinde uygulanmasına başlanan projenin tamamlanma tarihi 31 Aralık 2012’ dir. Projenin çeşitli nedenlerle yaklaşık 1 yıl geç başlatılması nedeniyle proje tamamlanma süresi revize edilecektir.

Çalışma Alanı

Proje GAP illerinde uygulanmaktadır. GAP Bölgesi’nde yer alan Adıyaman, Batman, Diyarbakır Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde DSİ tarafından işletmeye açılan yaklaşık 300 bin ha sulama alanı ile GAP Eylem Planına göre sulamaya açılması hedeflenen yaklaşık 800 bin ha alanda seçilen pilot bölgeler projenin çalışma alanını oluşturmaktadır.

Projenin Hedef Grubu

Projenin çalışma alanı içerisinde kalan çiftçilerimiz, projenin nihai hedef kitlesidir. Ancak, projenin bu alanlarda tarım yapan tüm çiftçiler ile bire bir çalışması mümkün değildir.

Dolayısı ile ileri görüşlü ve karar verici özelliklere sahip yaklaşık 5.000 çiftçi projenin birincil hedef grubunu oluşturmaktadır. Bu çiftçilerimizin yakın çevresindeki 15.000 çiftçi ikincil hedef grubu ve onların da etrafındaki 60.000 çiftçinin de üçüncül hedef grubu oluşturması planlanmıştır.

Birincil hedef gruba tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren kamu yayım elemanları ve tarım danışmanları ile çiftçi örgütlerinde ve serbest piyasada çalışan 500 kişilik uzman veya danışmanlar da ayrıca dâhil edilmektedir.

Projenin Bileşenleri ve Faaliyetler

Proje dört ana bileşene yönelik aşağıdaki faaliyetlerin uygulanmasını planlamıştır. Uygulanacak bu faaliyetler uygulama esnasında ve model/modeller geliştirme safhalarında oluşacak koşullara bağlı olarak değişebilecektir.

Sonuç 1. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren ilgili kurum ve kuruluşların bu hizmeti verme kapasitelerinin geliştirilmesi.

* Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi.* İşletme, Bakım ve Yönetim (İBY) ve Grup Oluşturma Eğitimleri- Sulama Yönetimi Eğitimi- Sulama Yönetimi Teknik Gezisi- Su Dağıtım Görevlileri Eğitimi- Sulama Birlik Başkanlarına Eğitim ve Teknik Gezi* Grup Oluşturma Eğitimleri* Sulama Metotları Projelendirme ve Sulama Zamanı Planlaması (SZP) Eğitimleri- Sulama Yayımcı Temel Eğitimi- Sulama Metotları Eğitimi- Sulama Yöntemleri Projelerinin ve Sulama Programının Hazırlaması Eğitimi* Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Eğitimleri- Organik Tarım Uygulamaları Ön Eğitimi- İyi Tarım Uygulamaları Ön Eğitimi- Organik Tarım Uygulamaları Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi- İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi* Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi* Tarımsal Mekanizasyon Eğitimi* Yurtdışı Teknik Gezi ve Eğitimler- Sulama Yönetimi Eğitimi- Tarımsal Yayım ve Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi- Çiftçi Örgütlenmesi, Tarımsal Hibe, Teşvik ve Kredi Eğitimi- İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi- Sulama Sistemleri Teknolojisi Eğitimi- Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi* Bölge İçi Talebe Dayalı Teknik Gezi ve Eğitimler* Özel Konularda Yetiştiricilik Eğitimleri* GAP Köşesi Oluşturma* GAP Kütüphanesinin Elektronik Ortama Aktarımı* Yayınlar* Makine ve Ekipman Alımları

Sonuç 2. Çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin artırılması.

* Çiftçi Teknik Gezileri- Sulama Sistemleri ve İBY- Sebzecilik- Meyvecilik- Tarımsal Mekanizasyon ve Toprak İşleme- Tarla Bitkileri* Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Demonstrasyonları- Meyvecilik Tesis- Meyvecilik Bakım- Sebzecilik- Tarla ve Süs Bitkileri* Sulama Sistemleri Demonstrasyonları- Mini Sulama Yöntemleri- Kapaklı Karık Sulama Yöntemi- Yağmurlama Sulama Yöntemi- Damla Sulama Yöntemi- Yağmurlama Sulamada Tamburlu Sulama Yöntemi- Basınçlı Sulamalarda Filtrasyon* Hayvancılık Demonstrasyonları* İyi Tarım Uygulamaları Eğitimleri- İyi Tarım Uygulamaları Yurt İçi Eğitimleri- İyi Tarım Uygulamaları Yurt Dışı Eğitimleri* Genç Çiftçi Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi* Genç Çiftçi Çiftlik (İşletme) Planlaması Teknik Gezisi* Genç- Önder Çiftçi Eğitimleri* Tarla Günleri* Köy Toplantıları* Bölge İçi Talebe Dayalı Gezi ve Eğitimler* Özel Konularda Yetiştiricilik Eğitimleri* GAP Köşesi Oluşturma* GAP Kütüphanesinin Elektronik Ortama Aktarımı* Yayınlar* Makine ve Ekipman Alımları

Sonuç 3. Kurum ve kuruluşlar arasında tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri açısından koordinasyon sağlanması ve farkındalığın artırılması.

* PYK ve PUK Toplantıları* Proje Yönetimi Teknik Gezisi* Çalıştay ve Toplantılar* Ürün İşleme Örnek Tesislerin Projelendirilmesi* Sulama Konulu Eğitim Filmleri Hazırlama* Tanıtım Amaçlı Sponsorluk* Promosyon Malzemeleri* Bilbord, Afiş ve Broşürler* GAP TEYAP Web Sayfası Tasarımı* Ulusal Tanıtım Toplantısı

Sonuç 4. GAP Bölgesi’nde sürdürülebilir ve kendi kendine yardım prensibi ile çalışan bir tarımsal eğitim ve yayım modeli/modellerinin geliştirilmesi.

* Tarımsal Yayım Modeli Grup Oluşturma* Tarımsal Yayım Modelleri Eğitimi* Model Oluşturma Çalıştayları* Model Oluşturma Toplantıları

Proje Organizasyonu ve Yönetim

Proje, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Koordinatörlüğünde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yönlendirilmekte ve bu kuruluşların yerel teşkilatları, bölgedeki Ziraat Fakülteleri, Araştırma Enstitüleri ve çiftçilerin bağlı oldukları STK’lar ile birlikte uygulanmaktadır.

Programın bölge düzeyinde uygulanmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan merkezi karar alma ve yönlendirme işlevini yerine getirmek üzere “Proje Yönlendirme Kurulu” (PYK) oluşturulmuştur. PYK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkilileri tarafından temsil edilen bir kuruldur.

Proje bölge ofislerinin bulunduğu illerde DSİ Bölge Müdürlükleri, Tarım İl Müdürlükleri, Ziraat Fakülteleri, Araştırma Enstitüleri, pilot alanlardaki çiftçilerin ağırlıklı üye olduğu STK’ lar ve varsa sulama birliği/kooperatif başkanları ile TDE’ nin de üye olduğu “Proje Uygulama Kurulları” (PUK) oluşturulmuştur.

Projenin koordinasyonu ve izleme-değerlendirmesini yürütmek üzere GAP İdaresi bünyesinde Proje Koordinasyon Birimi kurulmuştur. Projenin ihtiyaç duyduğu teknik destek ile faaliyetlerin planlanması ve izleme-değerlendirilmesi Şanlıurfa ilinde farklı disiplinlerde 6 uzmandan oluşturulan Proje Teknik Destek Ekibi, projenin saha çalışmaları ise 6 GAP ilinde farklı disiplinlerde 5’ er uzmandan oluşturulan Proje Ekipleri tarafından yürütülmektedir.
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Engelli Gencin Yüzü, Şanlıurfa Büyükşehirle Güldü
Engelli Gencin Yüzü, Şanlıurfa Büyükşehirle Güldü
Karar resmi gazetede yayınlandı! Fakıbaba'nın yeni müsteşarı atandı
Karar resmi gazetede yayınlandı! Fakıbaba'nın yeni müsteşarı atandı