Advert
Advert
Advert

Fen Bilimleri güz dönemi yarıyıl sonuçları açıkladı-öğrenmek için tıkla

BALİKLİGOL.COM-Harran üniversitesi Fen bilimleri enstitüsü 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi yarıyıl bilim sınavı sonuçları açıklandı. kazananların isim listesi. sınava girenleri isim listesi açıkladı. Peki kesin kayıt ne zaman? kayıt için gerekli evraklar nelerdir? sizler için derledik...

Fen Bilimleri güz dönemi yarıyıl sonuçları açıkladı-öğrenmek için tıkla
Fen Bilimleri güz dönemi yarıyıl sonuçları açıkladı-öğrenmek için tıkla

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2016-2017 GÜZ YARIYILI BİLİM SINAV  SONUÇLARI
NOT: 1-Adayların başvuru değerlendirme tablosu son sayfadadır.

2-Kayıt için ilgili formlar aşağıda çıkartılmıştır. 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN
DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

 

S.N

 

ÖĞRENCĠ NO

 

ADI VE SOYADI

 

ANA BĠLĠM DALI

 

DURUMU

1

165177003

UĞUR HARMANCI

Elektrik Elektronik. Müh

BAŞARILI

2

165179003

ARDA BURAK EKMEN

ĠnĢaat Müh.

BAġARILI

3

165168001

ĠBRAHĠM HALĠLHATĠPOĞLU

Bahçe Bit.

BAġARILI

4

165171002

MEHTAP SARAÇOĞLU

Tarla Bitkileri

BAġARILI

5

165171003

HÜSEYĠN AYHAN

Tarla Bitkileri

BAġARILI

6

165169001

HAVVA GÜMÜġ

Bitki Koruma

BAġARILI

 YÜKSEK  LİSANS  ÖĞRENCİLERİ 

 

S.N

 

ÖĞRENCĠ NO

 

ADI SOYADI

 

ANA BĠLĠM DALI

 

DURUMU

1

165119006

ĠLYASRAT

Bitki Koruma

BAġARILI

2

165119007

HAVVA KARAKUġ

Bitki Koruma

BAġARILI

3

165119008

FIRAT ERGÜL

Bitki Koruma

BAġARILI

4

165119009

HÜSNA DÜSAK

Bitki Koruma

BAġARILI

5

165119010

REMZĠYE KALGI

Bitki Koruma

BAġARILI

1

165115016

RIBER KARAALP

Toprak

BAġARILI

2

165115017

SEDA KILIÇ

Toprak

BAġARILI

3

165115018

MEHMET EMĠN UÇAR

Toprak

BAġARILI

4

165115019

ÖZLEM TANKUġ

Toprak

BAġARILI

5

165115020

HALĠLÇAPKAN

Toprak

BAġARILI

6

165115021

NURAY BAYIK

Toprak

BAġARILI

7

165115022

NAZMĠYE DENĠZ

Toprak

BAġARILI

8

165115023

ÖMÜRAYBĠKE YILDIRIM

Toprak

BAġARILI

9

165115024

PINARNARĠN

Toprak

BAġARILI

10

165115025

AHMET AKAY

Toprak

BAġARILI

11

165115026

NURĠ ELĠK

Toprak

BAġARILI

12

165115027

MEHMETALĠ EMĠNOĞLU

Toprak

BAġARILI

13

165115028

AYġEGÜL ÇADIRCI

Toprak

BAġARILI

14

165115029

FĠDAN AYAZ ALAN

Toprak

BAġARILI

15

165115030

MEHMET MENGĠ

Toprak

BAġARILI

 

1

165116008

ABDULLAH SERHAT ÖRPEK

Zootekni

BAġARILI

2

165116009

ALĠ KOÇKAN

Zootekni

BAġARILI

3

165116010

KAMURAN BALYEN

Zootekni

BAġARILI

4

165116011

ÖZLEM BARITÇI

Zootekni

BAġARILI

5

165116012

ĠLYASTEKDEMĠR

Zootekni

BAġARILI

6

165116013

ALADDĠN ZENGĠN

Zootekni

BAġARILI

7

165116014

ESRA YILDIZ

Zootekni

BAġARILI

8

165116015

AYLĠN GÖKMEN

Zootekni

BAġARILI

9

165116016

MUSTAFA AKILLI

Zootekni

BAġARILI

10

165116017

ARZU GÜLER

Zootekni

BAġARILI

1

165105004

GÖKHAN ATASEVER

Fizik

BAġARILI

2

165105005

KIYMET ZEYBEK

Fizik

BAġARILI

3

165105006

MEHMET ALTINTAġ

Fizik

BAġARILI

4

165105007

FERHAT KARAHAN

Fizik

BAġARILI

1

165106008

ABDÜLKADĠR LALE

Kimya

BAġARILI

2

165106009

EROLKENDĠRLĠ

Kimya

BAġARILI

3

165106010

HAFĠZE ATMACA

Kimya

BAġARILI

4

165106011

YASEMĠN UZAK

Kimya

BAġARILI

1

165112009

BAVER ESER

Tarım Eko.

BAġARILI

2

165112010

PINARĠRVEN

Tarım Eko.

BAġARILI

3

165112011

SELDA ASLAN MUTLU

Tarım Eko.

BAġARILI

4

165112012

LAMĠA KELEġ

Tarım Eko.

BAġARILI

5

165112013

ALANUR DURMUġ

Tarım Eko.

BAġARILI

6

165112014

MELEK YABĠR

Tarım Eko.

BAġARILI

7

165112015

MÜZEYYEN AKKOYUN

Tarım Eko.

BAġARILI

1

165114001

PELDA ASYA EKMEN

T. Y. S.

BAġARILI

2

165114002

SABRĠ AKIN

T. Y. S.

BAġARILI

3

165114003

BAKIRERĠġMĠġ

T. Y. S.

BAġARILI

4

165114004

ĠBRAHĠM HALĠLÇEVĠK

T. Y. S.

BAġARILI

5

165114005

MEVLÜT ALTUNTAġ

T. Y. S.

BAġARILI

6

165114006

RECEP KARAKAYA

T. Y. S.

BAġARILI

7

165114007

ERCAN KILIÇ

T. Y. S.

BAġARILI

8

165114008

MUZAFFER DEMĠREL

T. Y. S.

BAġARILI

9

165114009

GÜLSÜM KAPLAN

T. Y. S.

BAġARILI

1

165113001

ABDULLAH TURGUD

Tarım Mak.

BAġARILI

2

165113002

MUSTAFA GUBAT

Tarım Mak.

BAġARILI

3

165113003

ABDULKADĠR YÜCEL

Tarım Mak.

BAġARILI

4

165113004

ABDULHALIK BĠLĠR

Tarım Mak.

BAġARILI

5

165113005

ġAHĠN YAVUZ

Tarım Mak.

BAġARILI

1

165108007

GÜLBAHAR DEMĠRTAġ

Bahçe Bit

BAġARILI

2

165108008

KÜBRA KORKMAZ

Bahçe Bit

BAġARILI

3

165108009

MERAL DOĞAN

Bahçe Bit

BAġARILI

4

165108010

ĠSMAĠLBAYYĠĞĠT

Bahçe Bit

BAġARILI

5

165108011

ARDIL HÜSEYĠN ALĞAÇ

Bahçe Bit

BAġARILI

6

165108012

KADRĠYE YILDIRIM

Bahçe Bit

BAġARILI

 

7

165108013

EYYÜP GÖK

Bahçe Bit

BAġARILI

8

165108014

ESRA AKSOY

Bahçe Bit

BAġARILI

9

165108015

ZELĠHAÇĠFTÇĠ

Bahçe Bit

BAġARILI

10

165108016

MEHMET YAVUZ

Bahçe Bit

BAġARILI

11

165108017

MUHABBET MERVE ARAÇ

Bahçe Bit

BAġARILI

12

165108018

ARAM YAMAN

Bahçe Bit

BAġARILI

1

165104009

ABDULSELAM POLAT

Biyoloji

BAġARILI

2

165104009

ĠBRAHĠM HALĠLTAġÇI

Biyoloji

BAġARILI

3

165104009

HAġĠM ÖTNÜ

Biyoloji

BAġARILI

4

165104009

SULTAN PARMAKSIZ

Biyoloji

BAġARILI

5

165104009

SULTAN ASLAN

Biyoloji

BAġARILI

6

165104009

MAHMUT ULUGERGER

Biyoloji

BAġARILI

7

165104009

CAHĠT ÇEÇEN

Biyoloji

BAġARILI

8

165104009

TUBAÇĠFTÇĠ

Biyoloji

BAġARILI

9

165104009

MURATÇELĠK

Biyoloji

BAġARILI

10

165104009

ĠBRAHĠM HALĠLKARATAġ

Biyoloji

BAġARILI

11

165104009

NURġEN MERCAN

Biyoloji

BAġARILI

12

165104009

AYġE ÇAĞLAYAN

Biyoloji

BAġARILI

13

165104009

ÖMER ALTUN

Biyoloji

BAġARILI

14

165104009

MEHMETFATĠH ÖZDEMĠR

Biyoloji

BAġARILI

15

165104009

EBRAR ABACIOĞLU

Biyoloji

BAġARILI

1

165107003

ALĠ TOKTĠMUR

Matematik

BAġARILI

2

165107004

GÜL SĠNEM KELEġ

Matematik

BAġARILI

3

165107005

ÖMERSAYFETTĠN YÜCEL

Matematik

BAġARILI

4

165107006

YAKUP KIRĞIL

Matematik

BAġARILI

5

165107007

MUKADDESBALÇĠK

Matematik

BAġARILI

6

165107008

ÖMER POLAT

Matematik

BAġARILI

7

165107009

EBRU BAZ

Matematik

BAġARILI

8

165107010

MUSTAFA CAN

Matematik

BAġARILI

9

165107011

MURAT SULTAN

Matematik

BAġARILI

1

165101008

TUBABĠÇER

Çevre Müh.

BAġARILI

2

165101009

CEMĠLE ġEYMA ARZUM

Çevre Müh.

BAġARILI

3

165101010

FATĠMEROJDAEKMEN

Çevre Müh.

BAġARILI

4

165101011

YAKUP BAĞCI

Çevre Müh.

BAġARILI

5

165101012

MÜJGAN YILDIZ

Çevre Müh.

BAġARILI

6

165101013

AYSUN DERYA TOPAL

Çevre Müh.

BAġARILI

7

165101014

ÜMĠTSERCAN

Çevre Müh.

BAġARILI

8

165101015

KEREM GÜLPINAR

Çevre Müh.

BAġARILI

9

165101016

SEVGĠ ÖZGÜRGETER

Çevre Müh.

BAġARILI

1

165102019

MEHMET CAN ARSLAN

ĠnĢaatMüh.

BAġARILI

2

165102020

YILMAZ GERGER

ĠnĢaatMüh.

BAġARILI

3

165102021

MUSTAFASEMĠH YILDIZ

ĠnĢaatMüh.

BAġARILI

4

165102022

CĠHAN KAFAF

ĠnĢaatMüh.

BAġARILI

5

165102023

ADĠLE MANCI

ĠnĢaatMüh.

BAġARILI

6

165102024

KÜBRA BÜYÜKTAġ

ĠnĢaatMüh.

BAġARILI

 

7

165102025

AHMETFATĠHTURGUL

ĠnĢaat Müh.

BAġARILI

1

165111013

GÖKHAN AKKAYA

Tarla Bit.

BAġARILI

2

165111014

FAHRĠYE ĠPEKSEVER

Tarla Bit.

BAġARILI

3

165111015

HIDIR ÇAKMAK

Tarla Bit.

BAġARILI

4

165111016

AHMETCĠHAN ġEYHANLIOĞLU

Tarla Bit.

BAġARILI

5

165111017

VEDAT ASLAN

Tarla Bit.

BAġARILI

6

165111018

UĞUR ÖRMEK

Tarla Bit.

BAġARILI

7

165111019

ZEYNEP KARAGÖZLÜ

Tarla Bit.

BAġARILI

8

165111020

MUHAMMED REġĠT  ÖZEL

Tarla Bit.

BAġARILI

9

165111021

BESTAMĠ KÖSEOĞLU

Tarla Bit.

BAġARILI

10

165111022

AHMET AYDOĞDU

Tarla Bit.

BAġARILI

11

165111023

SĠBELCANBEYLĠ

Tarla Bit.

BAġARILI

12

165111024

YAKUP DENĠZEDALAN

Tarla Bit.

BAġARILI

13

165111025

MEHMET YAVUZ

Tarla Bit.

BAġARILI

14

165111026

MEHMET ġĠRĠN ABA

Tarla Bit.

BAġARILI

1

165103009

MEHMET ERGÜN GÖGEBAKAN

Makine Müh.

BAġARILI

2

165103010

TOLGA UNCU

Makine Müh.

BAġARILI

3

165103011

MEHMETALĠ KURT

Makine Müh.

BAġARILI

4

165103012

AHMET AKBAġ

Makine Müh.

BAġARILI

5

165103013

AHMET KAHRAMAN

Makine Müh.

BAġARILI

6

165103014

RAHĠMEġERBETÇĠ

Makine Müh.

BAġARILI

7

165103015

SERKAN GÜNEġ

Makine Müh.

BAġARILI

1

165117010

YASĠN ASLAN

Elektrik Elektronik. Müh.

BAġARILI

2

165117011

MEHMETBEDRĠ DOĞRUYOL

Elektrik Elektronik. Müh.

BAġARILI

3

165117012

FUAT ÇOBAN

Elektrik Elektronik. Müh.

BAġARILI

4

165117013

MEHMETREġĠTDAġÇĠ

Elektrik Elektronik. Müh.

BAġARILI

5

165117014

MAHMUT KABAKULAK

Elektrik Elektronik. Müh.

BAġARILI

6

165117015

MUHAMMET EMRE IRMAK

Elektrik Elektronik. Müh.

BAġARILI

7

165117016

ĠSMAĠLÇOBAN

Elektrik Elektronik. Müh.

BAġARILI

8

165117017

ELĠFASLIOYMAK

Elektrik Elektronik. Müh.

BAġARILI

9

165117018

AHMET AKGÜN

Elektrik Elektronik. Müh.

BAġARILI

10

165117019

HAMĠT SEYREK

Elektrik Elektronik. Müh.

BAġARILI

11

165117020

ERKAN ER

Elektrik Elektronik. Müh.

BAġARILI

12

165117021

CENGĠZ GÜMÜġ

Elektrik Elektronik. Müh.

BAġARILI

1

165110013

OĞUZHAN HAFĠF

Gıda Müh.

BAġARILI

2

165110014

DEMETEKTĠREN

Gıda Müh.

BAġARILI

3

165110015

AYġE ÖZKAN

Gıda Müh.

BAġARILI

4

165110016

ÖZGE ÖZGÜL

Gıda Müh.

BAġARILI

5

165110017

EMRAH BENGÜ

Gıda Müh.

BAġARILI

6

165110018

GÖZDE ġEN

Gıda Müh.

BAġARILI

7

165110019

ġENEL BÜġRA TURAN

Gıda Müh.

BAġARILI

8

165110020

SARA BULUT

Gıda Müh.

BAġARILI

9

165110021

GÜLBAHAR AKYAR

Gıda Müh.

BAġARILI

10

165110022

MEHMET KARAKURT

Gıda Müh.

BAġARILI

 KESĠN KAYIT ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER 

1-      Yarım Kapak KartonDosya

2-      Kayıt Bildirim Formu (AĢağıda ÇıkartılmıĢtır.) 3-   Üç (3) Adetfotoğraf

(Not: Bir fotoğrafın arkasına T.C kimlik no, Yeni Öğr. No, Ad-Soyad, kazanılan bölüm yazınız.) 

1-             Kesin Kayıt Ġçin Gerekli Belgeleri Tamamlayarak 07- 09 Eylül 2016 tarihleri arasında Fen BilimleriEnstitüöğrenciiĢlerineĢahsenteslimederekkayıtyaptırılacaktır.

2-Öğrenciler,  kayıt  iĢlemlerinden  sonra;  19-21  Eylül  2016  tarihleri  arasında  kendi  sayfalarından otomasyon     üzerinden     ders     kayıt     iĢlemlerini     Enstitüden     almıĢ     oldukları     Ģifre     ile gerçekleĢtireceklerdir. 

(Ders  kayıt  iĢlemleri  DanıĢman/ilgili  Anabilim  dalı  baĢkanlığı  gözetiminde  yapılacak,  aksi durumda sorumluluk öğrenciye aittir.)

KĠMLĠK  BĠLGĠLERĠ

 

 

 

2016-2017 eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitünüzde Yüksek Lisans/Doktora programına .../09/2016 tarihinde kaydım yapılmıĢtır. Yukarıda sunduğum bütün bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

 

 

………………………..

Adı-Soyadı Ġmza

 

DOKTORA  DEĞERNELDİRME  TABLOSU

 

 

 

ADI VE SOYADI

ANA BİLİM DALI

 

ÜDS KPDS

 

LĠS.

%10

 

Y.LĠS.

% 15

 

LĠS

%10

 

Y.LĠS

%15

 

ALES PUANI

 

ALES

%50

 

BİLİM PUANI

 

BİLİM

% 25

 

GEN. TOP.

 

 

AÇIKLAMA

ĠBRAHĠMKAHVECĠBAġI

Matematik

80

79,100

89,630

7,91

13,44

93,477

46,74

15

3,75

71,84

BAġARISIZ

UĞUR HARMANCI

Eleklik

61,25

75,200

84,570

7,52

12,69

81,450

40,73

82

20,50

81,43

BAġARILI

ARDA BURAK EKMEN

ĠnĢaat

58,75

72,700

91,750

7,27

13,76

73,977

36,99

78

19,50

77,52

BAġARILI

MEHMETEMĠN DEMĠR

Makine

67,5

82,390

87,860

8,24

13,18

79,731

39,87

15

3,75

65,03

BAġARISIZ

ĠBRAHĠM HALĠLHATĠPOĞLU

Bahçe Bit

56,25

67,33

96,73

6,73

14,51

73,394

36,70

90

22,50

80,44

BAġARILI

DERYATAġDEMĠRKARAOĞLAN

Bahçe Bit

55

82,030

95,100

8,20

14,27

68,955

34,48

50

12,50

69,45

BAġARISIZ

MEHTAP SARAÇOĞLU

Tarla

65

79,95

81,63

8,00

12,24

59,03

29,52

90

22,50

72,25

BAġARILI

HÜSEYĠN AYHAN

Tarla

58,75

73,86

83,75

7,39

12,56

70,38

35,19

90

22,50

77,64

BAġARILI

HAVVA GÜMÜġ

Bitki Kor.

58,75

88,810

94,860

8,88

14,23

60,510

30,26

93

23,25

76,62

BAġARILI

 

YÜKSEK LĠSANS  DEĞERNELDĠRME TABLOSU

 

 

 

S.N

 

 

ADI SOYADI

 

ANA BĠLĠM DALI

 

YDS KPDS

 

DĠPL. NOTU

 

DĠL

%10

 

LĠS

%20

 

ALES PUANI

 

ALES

%50

 

BĠLĠM PUANI

 

BĠLĠM

% 20

 

GENEL TOP.

 

 

DURUMU

1

AYġAN ÇETĠN

ELEKT. ELK. MÜH

 

69,900

0,00

13,98

70,809

35,40

20

4,00

53,38

BAġARISIZ

2

 

BETÜL PADAK

ELEKT. ELK. MÜH

 

37,5

 

79,570

 

3,75

 

15,91

 

65,057

 

32,53

 

35

 

7,00

 

59,19

 

BAġARISIZ

3

 

MEHMETBEDRĠDOĞRUYOL

ELEKT. ELK. MÜH

 

23,75

 

69,010

 

2,38

 

13,80

 

84,527

 

42,26

 

65

 

13,00

 

71,44

 

BAġARILI

4

 

HAMZA ÖZEYRANOĞLU

ELEKT. ELK. MÜH

 

 

84,360

 

0,00

 

16,87

 

80,577

 

40,29

 

20

 

4,00

 

61,16

 

BAġARISIZ

5

 

ĠSMAĠLERTÜRK

ELEKT. ELK. MÜH

 

 

70,830

 

0,00

 

14,17

 

70,353

 

35,18

 

20

 

4,00

 

53,34

 

BAġARISIZ

6

 

ELĠFNURDAĞDEVĠREN

ELEKT. ELK. MÜH

 

50

 

73,210

 

5,00

 

14,64

 

66,72

 

33,36

 

45

 

9,00

 

62,00

 

BAġARISIZ

7

 

HAMĠTSEYREK

ELEKT. ELK. MÜH

 

 

61,030

 

0,00

 

12,21

 

81,476

 

40,74

 

62

 

12,40

 

65,34

 

BAġARILI

8

 

MEHMETMETĠNMENTEġ

ELEKT. ELK. MÜH

 

 

68,620

 

0,00

 

13,72

 

71,602

 

35,80

 

25

 

5,00

 

54,53

 

BAġARISIZ

9

 

ĠSMAĠLÇOBAN

ELEKT. ELK. MÜH

 

17,5

 

72,400

 

1,75

 

14,48

 

75,097

 

37,55

 

70

 

14,00

 

67,78

 

BAġARILI

10

 

FAYSAL ALBAYRAK

ELEKT. ELK. MÜH

 

 

68,240

 

0,00

 

13,65

 

65,999

 

33,00

 

35

 

7,00

 

53,65

 

BAġARISIZ

11

 

MEHMETREġĠTDAġÇĠ

ELEKT. ELK. MÜH

 

35

 

74,060

 

3,50

 

14,81

 

70,236

 

35,12

 

78

 

15,60

 

69,03

 

BAġARILI

12

 

ÇĠĞDEMÇOBAN

ELEKT. ELK. MÜH

 

 

88,330

 

0,00

 

17,67

 

79,761

 

39,88

 

30

 

6,00

 

63,55

 

BAġARISIZ

13

 

ÇETĠN ġARALDI

ELEKT. ELK. MÜH

 

 

69,900

 

0,00

 

13,98

 

74,73

 

37,37

 

0

 

0,00

 

51,35

 

BAġARISIZ

14

 

HATĠCE KOYUNCU

ELEKT. ELK. MÜH

 

 

73,400

 

0,00

 

14,68

 

71,943

 

35,97

 

35

 

7,00

 

57,65

 

BAġARISIZ

15

 

CENGĠZ GÜMÜġ

ELEKT. ELK. MÜH

 

 

77,200

 

0,00

 

15,44

 

69,101

 

34,55

 

70

 

14,00

 

63,99

 

BAġARILI

16

 

ĠBRAHĠM HALĠLÖZDEMĠR

ELEKT. ELK. MÜH

 

 

61,960

 

0,00

 

12,39

 

68,516

 

34,26

 

35

 

7,00

 

53,65

 

BAġARISIZ

17

 

GÖKHAN AY

ELEKT. ELK. MÜH

 

21,25

 

71,870

 

2,13

 

14,37

 

64,439

 

32,22

 

35

 

7,00

 

55,72

 

BAġARISIZ

18

 

UMUT ALTUNKILINÇ

ELEKT. ELK. MÜH

 

 

69,000

 

0,00

 

13,80

 

75,08

 

37,54

 

20

 

4,00

 

55,34

 

BAġARISIZ

19

 

AHMET AKGÜN

ELEKT. ELK. MÜH

 

22,5

 

67,400

 

2,25

 

13,48

 

72,503

 

36,25

 

72

 

14,40

 

66,38

 

BAġARILI

20

 

MEHMETGĠRE

ELEKT. ELK. MÜH

 

18,75

 

75,030

 

1,88

 

15,01

 

73,85

 

36,93

 

40

 

8,00

 

61,81

 

BAġARISIZ

21

 

DERYADEMĠR

ELEKT. ELK. MÜH

 

30

 

65,000

 

3,00

 

13,00

 

67,694

 

33,85

 

30

 

6,00

 

55,85

 

BAġARISIZ

22

 

ABDULKADĠRASLAN

ELEKT. ELK. MÜH

 

21,25

 

79,460

 

2,13

 

15,89

 

73,431

 

36,72

 

35

 

7,00

 

61,73

 

BAġARISIZ

23

 

harran üniversitesi bilim sınavı fen bilimleri
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500