Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane

Ana Sayfa Röportaj Eğitimin kalitesini daha da artacak

Eğitimin kalitesini daha da artacak

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2011 Cumartesi 22:41
Eğitimin kalitesini daha da artacak

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Emin Gürkan, eğitimle ilgili alt yapısındaki iyileşmelerin, Şanlıurfa’da başarıyı ve kaliteyi gün geçtikçe arttıracağını söyledi

 Ankara Temsilcimiz Reşat Kuşçuoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Emin Gürkan ile görüştü. Gürkan söyleşide, “Amacımız; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi, daha kaliteli hizmet sunmaktır. Çünkü artık toplumumuzda eğitime karşı büyük bir duyarlılık ve istek oluşmuştur.” dedi. Gürkan, genç nüfusun hızla artmakta olduğu Şanlıurfa’da eğitim-öğretimin daha da önem kazandığını belirterek, bu hassasiyet paralelinde Şanlıurfa’da 2003-2011 yılları arasında eğitim alanında önemli gelişmeler ve ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Reşat Kuşçuoğlu’nun, Emin Gürkan ile yaptığı röportaj şöyle:

 

KUŞÇUOĞLU: Eğitimin önemi artık toplumun her kesimi tarafından bilinmektedir. Bu alanda son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalardan özetle bahsedebilir misiniz?

GÜRKAN: Eğitim, bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, maddi ve manevi değerlerini koruyup geliştirerek, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan, olmazsa olmaz, vazgeçilmez ve ertelenemez bir süreçtir. Kısaca eğitim, değişimin ve gelişmenin anahtarıdır.

Eğitim alanında bugüne kadar, nicel ve nitel anlamda önemli çalışmalar yapılmış ve büyük aşamalar kaydedilmiştir. Bakanlığımız eğitimde kaliteyi yakalama adına, özellikle son yıllarda reform niteliğinde, uzun soluklu projeler hayata geçirmiştir. Kamuoyu bu durumu yakından takip etmektedir.

Dolayısıyla, eğitim alanında yapmış olduğumuz çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşma imkânı verdiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum.

Öğrencilerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime, mesleğe ve hayata hazırlamak bizim asli ve yasal görevimizdir. Bu itibarla, öğrencilerimizin ilgi ve istidatlarına uygun bir şekilde yönlendirilmesini önemsiyoruz. Bu husus, Bakanlık olarak sürekli ağırlık ve öncelik verdiğimiz konular arasında yer almaktadır.

 

KUŞÇUOĞLU: Hükümet, okullaşma konusunda kararlı görünüyor. Bu konuda somut gelişmeler oldu mu?

GÜRKAN: Eğitim kurumlarımızın fiziksel kapasitesinin artırılması ve nitelikli eğitim-öğretim ortamının hazırlanması için, dünyada ve ülkemizdeki ekonomik, sosyal, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler ve öngörüler doğrultusunda, kaynakların çeşitliliğini artırarak etkin kullanımını amaçlıyoruz.

Ülkemizde nüfus artışına paralel olarak okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar sonucunda okula devam eden öğrenci sayısında da önemli artışlar sağlanmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde, genel bütçe kaynağı dışındaki kaynakları da harekete geçirerek, hayırsever kişi. kurum ve kuruluşların katkıları da alınmak suretiyle son sekiz yılda 160 bin civarında yeni derslik eğitim sistemine kazandırılmış, illerimizin büyük çoğunluğunda fiziksel alt yapı sorunu çözümlenmiştir. Tüm eğitim kurumlarımızın fizik alt yapı durumlarını istenilen düzeye getirmeyi hedefliyoruz. Fiziki alt yapıya paralel olarak, okullarımız bilişim teknolojileri bakımından gerekli alt yapı ile donatılmıştır.

Çocuklarımızın okula erişimine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Sayın Bakanımızın kararlı politikaları ile başta kız çocuklarımız olmak üzere okullaşmada büyük artışlar sağlanmıştır. Çoğu kalkınmada öncelikli yörelerimizde olmak üzere, kız öğrenci pansiyonu ağırlıklı yeni pansiyonların açılmasına önem verilmiş, eğitime erişimde güçlük çeken daha çok sayıda öğrenciye barınma imkânı sağlanmıştır.

 

KUŞÇUOĞLU: Öğrencilere ücretsiz ders kitabı velileri oldukça rahatlattı. Bu proje ne zamana kadar devam edecek?

GÜRKAN: İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı verilmesi uygulaması başarı ile devam etmektedir. Öğretim programları gelişen ve değişen durumlara göre yenilenmiştir. Bir reform niteliğinde olan yeni program yaklaşımı ile öğrencilerimizin okuyan, inceleyen, soran, sorgulayan, eleştiren, eleştirel bakabilen, üreten, analitik düşünen, sentez yapabilen, kendisi ile ailesi ile toplumu ile barışık, toplumun değer yargılarına sahip, evrensel kültürlere saygılı, bir gençlik yetiştirme modeli esas alınmıştır.

 

KUŞÇUOĞLU: Bakanlığın yine önemli bir projesi olan “Gönül Köprüsü Projesi”nden biraz bahseder misiniz?

GÜRKAN: Öğretim faaliyetlerinin yanı sıra okullarımızda sosyal etkinliklere daha fazla yer verilmesini sağlıyoruz. Hatta bu faaliyetler, okul ve okulun dar çevresini kapsıyor olmaktan çıkarılmıştır. Öğrencilerimizin tarih şuurunun geliştirilmesi amacıyla; Çanakkale, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum, Afyon, Kütahya ve İzmir illerini kapsayan Çanakkale ve Cumhuriyet Eğitim Gezileri düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra, bölgeler arası kaynaşma ve sevginin en önemli unsuru olan karşılıklı öğrenci gezilerine önem verilerek, "Gönül Köprüsü Projesiyle" her yıl çok sayıda öğrencinin iller ve okullar arası ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

"Eğitim Sorunlarını Yerinde Tespit Etmek ve Çözmek" amacıyla; Sayın Bakanımızın ve Müsteşarımızın başkanlığında Bakanlık üst düzey bürokratlarının katılımıyla, illerimizde incelemeler yapılmaktadır. Sorunları çözmede, birçok kesimin desteği ve katkısı sağlanmaktadır.

 

KUŞÇUOĞLU: Yapılan tüm çalışmalara rağmen, toplumun daha kaliteli eğitim talebi her zaman olacaktır. Bu beklenti için ne söylemek istersiniz.

GÜRKAN: Toplumun bu beklentileri her zaman olacaktır. Burada önemli olan bu beklenti ve ihtiyaçları önceden belirleyip, eğitim hizmetini buna hazır hale getirmektir. Sayın Bakanımızın da oldukça önemsediği bu durum bizlerin hep gündeminde olmuştur. Öğrencilerimize daha kaliteli eğitim hizmeti sunulabilmesi için önemsediğimiz bazı konu başlıklarını belirtmek istiyorum.

Başta il ve ilçe yöneticileri olmak üzere tüm okul yöneticilerinin, Değişim Yönetimi, Liderlik, Yönetişim ve Kurum Kültürü konularında bilgilerinin yenilenmesini sağlayan hizmetiçi eğitim programlarının merkezi ve mahalli sürekli uygulanması.

Okul yöneticilerinin, İl ve İlçe yöneticileriyle yakın ilişkilerinin yanında, hem öğretmenler hem de öğrenci velileri ve çevre sakinleri ile olan iletişimlerinin en üst düzeye çıkarılması.

Rehberlik ve sınıf rehber öğretmenliği hizmetlerinin; en üst düzeyde okul, sınıf, zümre bazlı olarak ve etkin şekilde yürütülmesi.

Öğrencilerin, kendini tanıma, hedef belirleme, geldiği başarı düzeyini, bir önceki seviyesiyle kıyaslama, sınav kaygısı ve stresle baş edebilme, bilgiyi kullanabilme ve motivasyon konularında eğitimlerine yönetici ve öğretmenler rehberliğinde ağırlık verilmesi.

Okullarda ailelerin bilinçlendirilmesi amacıyla aile eğitimine yönelik seminer, konferans, panel ve benzeri çalışmalara ağırlık verilmesi.

Öğretmenlerin, ihtiyaç duyulan konularda özellikle de yeni öğretim programları ve ölçme değerlendirme tekniklerini yakından takip etmeleri, bu konuda gerek Millî Eğitim Bakanlığının gerekse de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün web sitelerinden faydalanmaları.

İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin koordinesinde; İl, ilçe ve okul bazında yapılan zümre toplantılarının sıklıkla yapılması, ölçme değerlendirmede objektiflik ve birlikteliği sağlamak üzere okullarda yapılan ortak sınav sonuçlarının yeterince ve gerektiği şekilde analiz edilerek değerlendirilmesi.

Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenerek eksik görülen konuların giderilmesi amacıyla gerekirse telafi eğitimi türünde çalışmalar yapılması.

Eğitim kademelerindeki tüm yöneticilerin, yukarıda belirtilen konular ile ilgili çalışmaları titizlikle takip ederek, başarı grafiğini aylar ve yıllara göre izlemeleri.

İl, ilçe ve okullar bazındaki başarı durumları ile ölçme-değerlendirme konularında akademisyenlerden gerekli desteğin alınması.

 

 

KUŞÇUOĞLU: Eğitimde fiziki alt yapı bakımından Şanlıurfa ilimizin durumu hakkında kısa bilgi verebilir misiniz?

GÜRKAN: Bu hususlar, nüfus yoğunluğu ve buna paralel olarak eğitim-öğretime ihtiyaç duyan genç nüfusun hızla artmakta olduğu Şanlıurfa ilimiz için daha da önem kazanmaktadır. Şanlıurfa ilimizde; 2003-2011 yılları arasında yani son sekiz yılda eğitim alanında önemli gelişmeler ve ilerlemeler kaydedilmiştir.

Bu gelişmelerden örnek olarak sadece Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar açısından değerlendirdiğimizde; 2003 yılında 29 okul, 443 derslik, 823 öğretmen, 472 pansiyon kapasitesi ile hizmet verilirken, 2011 yılında 61 okul, 986 derslik, 1149 öğretmen, 1.947 pansiyon kapasitesi ile eğitim hizmeti verilmektedir. Son sekiz yılda okul sayısındaki %90, derslik sayısındaki %122, öğretmen sayısındaki %40, pansiyon kapasitesindeki %312'lik artış sekiz yıl önceki durumu, yapılanları ve bugün gelinen noktayı en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Şanlıurfa ilimizin eğitimle ilgili alt yapısındaki iyileşmeler, beraberinde başarıyı ve kaliteyi de gün geçtikçe artıracaktır. Eğitim alanındaki bütün bu çalışmaların illerde hayata geçirilmesinde valilerimizin ve il millî eğitim müdürlerimizin büyük gayret ve çabaları söz konusudur.

 

KUŞÇUOĞLU: Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

GÜRKAN: Amacımız; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi, daha kaliteli hizmet sunmaktır. Çünkü artık toplumumuzda eğitime karşı büyük bir duyarlılık ve istek oluşmuştur. Artık eğitimde sorunlar geride kalmıştır, bütün gayret ve çabalarımız toplumda eğitime olan yeni talepleri karşılayacak daha kaliteli eğitim hizmetini sunmaya yöneliktir.

Sevgili öğrencilerimize başarı dileklerimle, onların yetiştirilmesi için birlikte mücadele ettiğimiz tüm eğitim çalışanlarına ve ailelerine teşekkür ediyorum.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com