Advert
Advert
Advert

Dişli; Balıklıgöl ve çevresine alan yönetimi uygulansın

Şanlıurfa Kent Konseyi son günlerdeki tartışmalara neden olan Balıklıgöl ve Hz.İbrahim makamının Eyyübiye ilçesinde kalacağı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Dişli; Balıklıgöl ve çevresine alan yönetimi uygulansın
Dişli; Balıklıgöl ve çevresine alan yönetimi uygulansın

Yusuf Sabri Dişli imzalı yazılı açıklamada; "Son günlerde, tartışma konusu olan Balıklıgöl ve Hz.İbrahim makamının Eyyübiye ilçesinde kalacağı tartışmalarına da farklı bir boyut sunmak isteriz. Büyükşehir olma sürecinde balıklıgöl ve Hz. İbrahim makamının bulunduğu alnın belirli bir disiplin içerisinde yönetilmesine ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Kentimizin aynası konumunda olan bu alan ilimize gelen yerli yabancı her kesimin ziyaret etmeden gitmediği yegane bir hazinedir.

Bu hazinenin korunması, gelecek nesillere bozulmadan aktarılması, inanç, kültür, yaşam üçgenindeki yerinin yaşatılması kentimiz için hayati önem taşımaktadır.

Gelişen süreçte, bu tip önemli şehirlerin önemli alanları için,  Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu” ve “Alan Yönetimi İle Anıt Eser Kurulunun Kuruluş Ve Görevleri İle Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerince ALAN YÖNETİMİ getirilmiştir.

Söz konusu yönetmelik çerçevesinde Şanlıurfa  Belediyesi  tarafından Alan yönetiminin hayata geçirilmesi için alan başkanının seçilmesi başlangıç olmak üzere gerekli çalışmalara bir an önce başlaması gerekmektedir.

Alan Yönetimi Nedir?

Alan Yönetimi, tarihi şehirlerin bir çoğunun problemi olan, korunma ve eserlere gereği gibi bakılma eksikliğine çözüm getirecek bir yönetim anlayışıdır. Zira, Belediyelerin yaklaşımına göre değişen bir anlayış yerine, kuralları önceden belirlenmiş ve yönetimi o alana özgülenmiş bir sistem öngörülmektedir.

Alan yönetimi bir idari kavramdır, tarihi sit alanları ve ören yerlerinin etkileşim sahalarıyla birlikte, korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve toplumun eğitim kültür ihtiyaçlarıyla buluşturulmasının sağlanması amacını gerçekleştirmek üzere yürütülecek faaliyete ve bu faaliyetin yürütülmesine matuf bir yapılanmadır.

Alan yönetimi kavramı içerisinde öncelikle anlaşılan bir idari faaliyet ve bu faaliyeti yürütecek idari teşkilatlanmadır. Alan yönetimi teşkilatı, tam olarak bütünleştirilmemiş, Danışma Kurulu, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, Denetleme Birimi ve Alan Başkanlığından oluşmaktadır. Alan yönetimi; Ören yerleri, sit alanları ve etkileşim sahaları ile bağlantı noktalarının kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri koordinasyonunda sürdürülebilir bir yönetim planı çerçevesinde korunmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yönetim alanlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, yönetim planlarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması  ve denetlenmesi görevlerini yerine getirmek için kurulur.

Alan Başkanı Kimler Olabilir?

Alanla ilgili daha önceden çalışmalarda bulunmuş ve sahayı tanıyan, kültürel ve doğal miras yönetimi ile ilgili yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi, yönetim politikaları ve uygulamaları hakkında deneyimli, üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, arkeoloji, sanat tarihi, kamu yönetimi, işletme ya da ekonomi bölümü mezunu kimselerden atanmaktadır.

Alan Başkanının Görevleri Nelerdir

Yönetim planının yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi için yetkili idareyle birlikte çalışma programları belirlemek, kaynak araştırması yapmak, yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak, alanın sunum, tanıtım, eğitim, bakım, onarım, güvenlik ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve ekipman alımı için her türlü sözleşme, şartname taslaklarını yetkili idareyle birlikte hazırlamak, alanın doğal ve kültürel kaynaklarının yönetimi için ilgili kurum ve kişilerle işbirliği sağlamak,denetim birimince yıllık denetim raporlarının hazırlanması ve bu raporların eşgüdüm ve denetleme kuruluna sunulması için eşgüdümü sağlamak

Danışma Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Alanda mülkiyet hakkı bulunanlar,meslek odaları temsilcileri,sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden,alan başkanı ve yetkili idarece tespit edilecek en az (5) üyeden oluşur. Danışma Kurulu kendi içinden bir başkan seçer.Danışma Kurulu;Yönetim planı taslağını inceler, plan taslağını karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunur, danışma Kurulunda görüşülen tüm hususlar ve tavsiyeler,   Eşgüdüm ve Denetleme Kuruluna iletilmek üzere tutanağa bağlanır.

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Nasıl Oluşur?
Alan Başkanı, danışma Kurulu’nca kendi içinden seçilecek iki üye, yönetim planı taslağı kapsamında hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerin birer temsilci olmak üzere en az beş kişiden oluşur.Alan Başkanı, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulunun da başkanıdır.Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, yönetim planı taslağını inceler, yönetim planı taslağını onaylar, yönetim planının uygulanmasını denetler.     

Yönetim Planı Neyi İçerir?

Yönetim, Planı bir yol haritasıdır. Urfa için düşünürsek, Balıklıgöl ve Çevresi Alan Yönetimi Planı; bu bölgedeki unsurların, özgün ve tarihi durumlarına uygun olarak akılcı, sürdürülebilir ve bütüncül bir anlayışla, ilgili tüm paydaşlarıyla birlikte korunmasını, varlığın üstün evrensel değeri yanında gelişiminin ve canlılığının muhafaza edilmesini ve bunlar arasında bir denge kurarak gelecek kuşaklara aktarılması için ne gerekiyorsa, dönemsel olarak ele alan ve bir hareket sırası belirleyen plandır. Şehrimizin problemi de, mevzuat üzerindeki koruma kurallarını hayata geçirmede geç veya etkisiz kalması olduğuna göre, bu yönetim anlayışı, Balıklıgöl ve çevresinin, Belediyelerin hizmet götürdüğü bir alan olmasından ziyade, bir koruma alanı olarak varlığını fiilen de tescillemesi imkanı verecektir.

Bu anlamda Balıklıgöl ve çevresindeki mirasın, daha etkili korunması için, KENT KONSEYİ olarak, ALAN YÖNETİMİNİN getirilmesini önermekteyiz" denildi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Başkan Çiftçi, Her buluş ve her icat bir eserdir
Başkan Çiftçi, Her buluş ve her icat bir eserdir
Erdoğan Katıldığı TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu
Erdoğan Katıldığı TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu