Reklamı Geç
Advert
Advert

Çocuk Esirgeme Kurumuna Eleman Alımı

Çocuk Esirgeme Kurumuna Eleman Alımı
Çocuk Esirgeme Kurumuna Eleman Alımı

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Yapılan Yazılı Açıklama'da Şöyle Denildi: Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirme yurtlarında bakılan ve korunan çocuklardan ilgili Genel Müdürlük tarafından İlimize gönderilecek listede isimleri bulunanlardan sınav sonucu atanmak üzere İlimiz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okul ve kurumlarda istihdam edilmek üzere 12 Derece İlköğretim mezunu (4) üç" adet, 10. Derece Ortaöğretim mezunu (4) iki adet toplam (8) sekiz adet olmak üzere Bakanlığımızca İlimiz emrine Y.H.Sınıfı hizmetli kadrosu tahsis edilmiş bulunmaktadır.

 

A-BAŞVURACAKLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1)  Türk vatandaşı olmak,

2)  Başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 40'ncı maddesinde belirtilen yaş şartı gereği, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,

3)  Aynı kanunun değişik 41'inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6)  Askerlik durumu itibariyle;

a)  Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)  Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)  Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8) Başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

B-BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1)   Başvuru tarihi itibariyle Öğrenim bakımından, İlköğretim/ortaokul veya lise/lise dengi okul mezunu olmak,

2)   Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce gönderilen listede ismi bulunmak,

C- BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ HUSUSLAR

1-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce İlimize gönderilen

listede adı bulunanların dışındakilerin başvuruları kabul edilmeyecektir 2-Başvurular 20/06/2011-01/07/2011 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atama

Bölümüne EK-1 (İş Talep Formu) ile yapılacaktır. Bu form Milli Eğitim

Müdürlüğünden temin edilecektir.

3-Sınav 17-Temmuz 2011 Pazar günü saat 10:00' da İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Toplantı Salonunda Test şeklinde yapılacaktır.

D - BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1-      İş Talep Formu (İl Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek)

2-      Mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli örneği)

3-      T.C.Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi.

4-      3 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 aylık) İlgililere duyurulur.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CHP’de olağanüstü hal başladı! Ortalık toz duman
CHP’de olağanüstü hal başladı! Ortalık toz duman
Miraç kandili ne zaman? Miraç nedir? işte detaylar
Miraç kandili ne zaman? Miraç nedir? işte detaylar