Advert
Advert
Advert

Çiftçilere Makine Ve Ekipman Alım Desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 03.07.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Çiftçilere Makine Ve Ekipman Alım Desteği
Çiftçilere Makine Ve Ekipman Alım Desteği
Bu destekleme kalemi ile Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesi amaçlanmıştır.
2012 yılı tebliği ile desteklenecek makine sayısı 27 kalemdir. Bu bağlamda desteklenecek makine ekipmanlar şu şekildedir.
a)Anıza direkt ekim makinesi
b)Arıcılık makine ve ekipmanı
c)Balya makinesi
ç)Balıkçı gemilerinde soğuk depo
d)Biçer bağlar
e)Canlı balık nakil tankı
f)Çeltik fide dikim makinesi
g)El traktörü
ğ)File sistemi kurulması
h)Gübre dağıtma makinesi
*Güneş kollektörü
i)Mibzer
j)Pamuk toplama makinesi k) Pancar söküm makinesi *Patates söküm makinesi
m)Pülverizatör
n) Sap parçalama makinesi
o) Sap toplamalı saman makinesi
ö) Silaj makinesi
p) Sıra arası çapa makinesi
r) Su ürünlerinde buzlama makinesi
s) Su ürünleri için kuluçka dolabı
ş) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
t) Tambur filtre
u) Taş toplama makinesi
ü) Yem hazırlama makinesi
v) Zeytin hasat makinesi
Başvuruların Kabulü:
Başvurular tebliğin yayımı tarihi olan 03 Temmuz 2012 tarihi ile 01 Ağustos 2012 tarihleri arasında 30 günlük süre zarfında İl Müdürlüğü veya İlçe müdürlüklerince kabul edilecektir. Başvuru dosyası Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce yayınlanacak olan Makine Ekipman Alımları Uygulama Rehberi çerçevesince hazırlanacaktır.
Projesi uygun bulunan üreticilerimiz başvuru konusu makine ekipmanın alımını Hibe Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 60 gün içerisinde tamamlamak zorundadır.
Hibe desteği oranı Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.
Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL'yi geçemez.
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Türkiye'nin yeni ordusu kuruldu! İmzalar atıldı!
Türkiye'nin yeni ordusu kuruldu! İmzalar atıldı!
Tarım Bakanlığından ucuz et için yeni hamle
Tarım Bakanlığından ucuz et için yeni hamle