Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/

Ana Sayfa Siyaset Baykal bombaladı CHP fena karıştı

Baykal bombaladı CHP fena karıştı

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2010 Pazar 01:59
Baykal bombaladı CHP fena karıştı

İNTERNETHABER.COM - CHP eski lideri Deniz Baykalın gazetelere yaptığı bomba açıklamalar, CHP Genel Merkezini karıştırdı. Baykalın kurultay istemesi ve isim vermeden Genel Sekreter Önder Sava yönelik eleştirilerde bulunması anında karşılık gördü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, serinkanlı durdu ve Gandi üslubuyla Bu tartışmalarda taraf olmam dedi. Sav ise açtı ağzını yumdu gözünü ve eski arkadaşı Baykalı, Hırs ve fantezi içinde olmakla suçladı.   

DENİZ BAYKALIN HIRSI VE FANTEZİLERİ

CHP Genel Sekreteri Önder Sav, NTV canlı yayınında Deniz Baykala şu sözlerle seslendi:

Son açıklamaları kişisel hırs olarak görüyorum, bunun dışında CHP yöneticileri olarak bir makinenin ahenkli dişlileri gibi çalışarak, geleceği süratle hazırlamakla meşgulüz. Bunun dışında da hiçbir şeyle meşgul değiliz, kurultay fantezileriyle de meşgul olacak değiliz.

KOLEKSİYON MERAKLILARINA SORUN

Bunun ötesinde herhangi bir kişiye söyleyecek sözüm yoktur, hele hele CHPde geride bıraktığımız 10 yılla ilgili değerlendirme yapmak bana yakışmaz.

Tüzük 21 Aralıkta 2008de değişti, 22 Mayıstaki kongrede de değişiklik uygulanmadı. Şimdi de uygulanmıyor. Tüzük değişikliğinin önündeki engel ben değilim.

BAYKAL KENDİSİNİ FERAH TUTSUN!

Bugünlerde 100 tane falan anahtar var galiba, anahtarların kimde olduğunu bilmiyorum. Koleksiyon meraklılarına sorun.

Sayın Baykalın yıldız tabiriyle neyi kastettiğini anlamadım. CHPde görev verildiği halde herkes yıldızlaşır, Baykal gönlünü ferah tutsun.

KILIÇDAROĞLU TEMKİNLİ KONUŞTU

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykalın açıklamalarıyla ilgili olarak temkinli konuştu: Bu tartışmada taraf değilim....

//0) NewsId=result[0].replace(id,).replace(///g,); } var ntvuc; jQuery.fn.truncate=function(max,settings){settings=jQuery.extend({chars:/s/,trail:[...,]},settings);var myResults={};var ie=$.browser.msie;function fixIE(o){if(ie){o.style.removeAttribute(filter)}}return this.each(function(){var $this=jQuery(this);var myStrOrig=$this.html().replace(/ /gim,);var myStr=myStrOrig;var myRegEx=//gim;var myRegExArray;var myRegExHash={};var myResultsKey=$(*).index(this);while((myRegExArray=myRegEx.exec(myStr))!=null){myRegExHash[myRegExArray.index]=myRegExArray[0]}myStr=jQuery.trim(myStr.split(myRegEx).join());if(myStr.length>max){var c;while(max -1) { ntvuc = randomString(); SetCookie(ntvuc, ntvuc, ); } var scrDomain = document.location.href.substring(0,document.location.href.indexOf(/,9)); var commentTemplate = {commentDate}{name}{age}{province}{commentBody}; var Kullanici = { No : -1, AdSoyad : , Sehir : , Yas : 0 }; var Ratings = { IsRated : false, UserRating : -1, AverageRating : 0, TotalUsers : 0 }; var NewsHash=nra++NewsId; function setRating(rating, set) { var text = Bu habere + (parseInt(rating) + 1) / 2 + puan vermişsiniz.; $(.star).each(function(i) { $image = $(this); rating == -1 ?$image.css(background-position, - 24 - 6 * (i % 2)) : i 0) { Kullanici.No = $user.attr(No); Kullanici.AdSoyad = $user.find(AdSoyad).text(); Kullanici.Sehir = $user.find(Sehir).text(); Kullanici.Yas = $user.attr(Yas); $(#commenter > a:eq(0)).html(Kullanici.AdSoyad); } $ratings = $(msg).find(Ratings); Ratings.UserRating = parseInt($ratings.attr(UserRating), 10); Ratings.IsRated = Ratings.UserRating >= 0 ? true : false; Ratings.AverageRating = parseFloat($ratings.attr(AverageRating)); Ratings.TotalUsers = parseInt($ratings.attr(TotalUsers), 10); var $ratingElm = $(#Oylama); if (!$ratingElm) return; if (Ratings.UserRating != -1) { $ratingElm.css(cursor, auto); Ratings.IsRated = true } if (!Ratings.IsRated) { $ratingElm.mouseout(function() { if (Ratings.IsRated) return; setRating(Ratings.TotalUsers == 0 ? -1 : Ratings.AverageRating * 2 - 1, 0); }); $(#Oylama > img).mouseover(function() { if (Ratings.IsRated) return; setRating($(this).attr(id).replace(star, ), 1); }).click(function() { if (Ratings.IsRated) return; var rating = $(this).attr(id).replace(star, ); $(#Oylama).css(cursor, auto); Ratings.IsRated = true; setRating(rating, 1); var paramStr = Point + rating + NewsHash + NewsHash + ntvuc + ntvuc + ; $.ajax({ url: scrDomain + /proxy/proxy.asmx/GetWSXml?DestinationKey=RatingManager&Parameters= + paramStr + &PassKey=123, type: GET, success: function(msg) { $ratings = $(msg).find(Ratings); Ratings.UserRating = parseInt($ratings.attr(UserRating), 10); Ratings.IsRated = Ratings.UserRating >= 0 ? true : false; Ratings.AverageRating = parseFloat($ratings.attr(AverageRating)); Ratings.TotalUsers = parseInt($ratings.attr(TotalUsers), 10); $(#toplamKullanici).html(Ratings.TotalUsers.toString()); $(#ortalamaPuan).html(Ratings.AverageRating.toString()); Ratings.IsRated = true; Ratings.UserRating = rating; } }); }); } Ratings.IsRated ? setRating(Ratings.UserRating, 1) : setRating(Ratings.TotalUsers == 0 ? -1 : Ratings.AverageRating * 2 - 1, 0); $(#toplamKullanici).html(Ratings.TotalUsers.toString()); $(#ortalamaPuan).html(Ratings.AverageRating.toString()); var CommentCount = parseInt($(msg).find(Yorumlar).attr(YorumSayisi), 10); var ApprovedCount = parseInt($(msg).find(Yorumlar).attr(OnaylanmisSayisi), 10); $(#CommentCount).html(ApprovedCount==0 ? Henüz hiç yorum yapılmamış. : Toplam + ApprovedCount.toString() + yorum.); if(CommentCount > 0) { $(#commentBottom a).attr(href, http://www.ntvmsnbc.com/id/24941073/?NewsId= + NewsId); $(#commentBottom).show(); } $(msg).find(Yorum).each(function() { var AdSoyad = $(this).attr(AdSoyad); var Yas = $(this).attr(Yas); var Sehir = $(this).attr(Sehir); var Tarih = $(this).attr(Tarih); var Metin = $(this).text(); var Comment = commentTemplate .replace(/{name}/, AdSoyad) .replace(/{age}/, Yas==- ? : ( + Yas + )) .replace(/{province}/, Sehir== ? : - + Sehir) .replace(/{commentDate}/, $(this).attr(Durum) == Pending ? Yorumunuz onay bekliyor. : Tarih) .replace(/{commentBody}/, Metin); $(#comments).append(Comment); }); $(.commentBody).truncate( 200,{ chars: /s/, trail: [ ... devamı », « gizle ] }); if(Kullanici.No == -1) $(#toggleComment).html(giriş yapmalısınız); else { $(#toggleComment).html(tıklayın); $(#comment).keyup(function() { $this = $(this); var len = $this.val().length; if(len > 1000) { $this.css(border-color, #d00); $(#charCount).css({color:#d00,font-weight:bold}).html(1000-len + /1000 (Karakter limitini aştınız!)); } else { $this.css(border-color, silver); $(#charCount).css({color:#000,font-weight:normal}).html(1000-len + /1000); } }); $(#commentSubmit).click(function() { if($(#comment).val().length > 1000) { alert(1); } else { var comment = $(#comment).val().replace(/(#&)/g,).replace(/ı/g, i@).replace(/ğ/g, g@).replace(/ü/g, u@).replace(/ş/g, s@).replace(/ö/g, o@).replace(/ç/g, c@).replace(/İ/g, I@).replace(/Ğ/g, G@).replace(/Ü/g, U@).replace(/Ş/g, S@).replace(/Ö/g, O@).replace(/Ç/g, C@).replace(/%/g, y@); if(comment != ) { var paramStr = Body + escape(comment) + NewsHash + NewsHash + c + cui + ; $.ajax({ url: scrDomain + /proxy/proxy.asmx/GetWSXml?DestinationKey=CreateComment&Parameters= + paramStr + &PassKey=123, type: GET, success: function(msg) { switch($(msg).find(commentStatus).text()) { case ok: $(#commentForm).fadeOut(slow); var commentMarkUp = commentTemplate .replace(/{name}/, Kullanici.AdSoyad) .replace(/{age}/, Kullanici.Yas==- ? : ( + Kullanici.Yas + )) .replace(/{province}/, Kullanici.Sehir== ? : - + Kullanici.Sehir) .replace(/{commentDate}/, Yorumunuz onay bekliyor.) .replace(/{commentBody}/, $(#comment).val().replace(/(#&)/g,)); $(#comments).prepend(commentMarkUp); $(#comment).val(); $(#charCount).css({color:#000,font-weight:normal}).html(0/1000); $(.newComment:first .commentBody).truncate( 200,{ chars: /s/, trail: [ ... devamı », « gizle ] }).find(a).click(); $(.newComment:first).fadeIn(slow); if($(#comments > div).length > 3) $(#comments > div:last).fadeOut(slow, function() { $(this).remove(); }); break; case login: // TODO: Bir problem var, kullanıcı login olup tekrar denesin. break; default: // TODO: Oluşan bir hatadan ötürü yorum kaydedilemedi. Kullanıcıya bildir. break; } } }); } } return false; }); } $(#toggleComment).click(function() { if(Kullanici.No == -1) { SetCookie(retId, NewsId, session); location.href = http://www.ntvmsnbc.com/id/24936507/; return false; } else { $(#commentForm).is(:hidden) ? $(#commentForm).fadeIn(slow) : $(#commentForm).fadeOut(slow); if($(#comment).val().length > 1000) { $(#comment).css(border-color, #d00); $(#charCount).css({color:#d00,font-weight:bold}).html(1000-$(#comment).val().length + /1000 (Karakter limitini aştınız!)); } } return false; }); if(getCookie(webauthtoken)) { $(#commenter > a:eq(1)).hide().after(); } else { $(#commenter > a:eq(1)).click(function() { SetCookie(EE1, , (new Date(2000,0,1)).toGMTString()); Kullanici.No = -1; Kullanici.AdSoyad = ; Kullanici.Sehir = ; Kullanici.Yas = 0; $(#toggleComment).click(function() { SetCookie(retId, NewsId, session); location.href = http://www.ntvmsnbc.com/id/24936507/; return false; }).html(giriş yapmalısınız); $(#commentForm).fadeOut(slow); $(#comment).val(); $(.newComment).fadeOut(slow); return false; }); } $(#commentArea).show(); } }); /* Test */ $(td.boxBI_3053751 .headlineList2:has(span[class=b])).hide(); $(td.boxBI_3053751 div:has(script)).hide(); var rssUrl = $(td.boxBI_3053751 div:has(script) .rssButton:last).parent().attr(href); var newsUrl = encodeURIComponent(location.href); var newsTitle = encodeURIComponent($(#content > h1).html()); var newsSummary = encodeURIComponent($(#content > h2).html()); var $ul = $(
  ); var snImgUrl = http://cm.ntvmsnbc.com/dl/StoryTools/; $ul.append(
 • E-posta
 • ); $ul.append(
 • WLM
 • ); $ul.append(
 • Yazdır
 • ); $ul.append(
 • RSSe
 • ); $ul.append(
 • facebook
 • ); $ul.append(
 • twitterda
 • ); $ul.append(
 • FriendFeedde
 • ); $ul.append(
 • deliciousa
 • ); $ul.append(
 • digge
 • ); $ul.append(
 • Googlea
 • ); $ul.append(
 • Windows
 • ); $ul.append(
 • Yahoo!ya
 • ); $(#SaveAndShare).append($ul); $(#SaveAndShare .kwicks).kwicks({max: 114,duration: 400}); $(#SaveAndShare).prepend(); $(#TweetThis).click(function() { var $TweetArea = $(#TweetArea); if($TweetArea.is(:visible)) $TweetArea.hide(); else { $(#TweetArea).fadeIn(300); } return false; }); /* Test */ }); var mh=function(str) { return str=str.replace(/ı/g, ı).replace(/ğ/g, ğ).replace(/ü/g, %FC).replace(/ş/g, ş).replace(/ö/g, %F6).replace(/ç/g, ç).replace(/İ/g, %DD).replace(/Ğ/g, %D0).replace(/Ü/g, %DC).replace(/Ş/g, %DE).replace(/Ö/g, %D6).replace(/Ç/g, Ç).replace(//g, %92).replace(/ /g, ).replace(//g, ).replace(//g, ).replace(//g, ).replace(//g, ); } var epostaGonder = function() { var link=http://+location.host+/id/+NewsId+/from/ET/; var subject=mh(ntvmsnbc.com: + $(#content > h1).html()); var body=mh($(#content > h1).html() + %0D%0A + $(#content > h2).html() + %0D%0A+link); location.href = mailto:?subject= + subject + &body= + body; } var randomString = function() { var chars = 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXTZabcdefghiklmnopqrstuvwxyz; var randomstring = ; for (var i=0; i BU HABERCİLER TÜRKİYEYİ KUŞATTI
  BU SİTE GERÇEKTEN BAĞIMLILIK YAPIYOR
  BUGÜN VE HERGÜN DOYA DOYA SPOROKU
  BU SORULARIN CEVABINI BİLİYOR MUSUNUZ? changeTarget(document.getElementById(news_content))
  YORUMLAR
  Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
  Bu Kategorideki Diğer Haberler
  Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
  Bu habere de bakabilirsiniz

  Aslan Ali Bayık, "Başarı İçin Çok Çalışmak Gerek"

  Kurumsal

  İçerik

  Gündem

  Siyaset

  Teknoloji

  Yukarı Çık
  Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com