Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/

Ana Sayfa Gündem Ayasofya provakasyonu ertelendi

Ayasofya provakasyonu ertelendi

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2010 Cuma 14:38
Ayasofya provakasyonu ertelendi

Ayasofyada ayin yapmak için ABDden İstanbula doğru yola çıkan grup yolculuğunu da yarıda kesti.

Grubun, eylemi iptal etme kararı almasında, Atinadaki Türk Büyükelçiliğinden gelen bir mektubun etkili olduğu belirtiliyor.

Grubun sözcüsü Ayasofyanın durumuyla ilgili yargıya başvurmayı planladıklarını da aktardı.

Grup, Ayasofyanın ibadete açılması isteğiyle, önceki yıllarda Başbakan Erdoğana da mektup yollamıştı.

//0) NewsId=result[0].replace(id,).replace(///g,); } var ntvuc; jQuery.fn.truncate=function(max,settings){settings=jQuery.extend({chars:/s/,trail:[...,]},settings);var myResults={};var ie=$.browser.msie;function fixIE(o){if(ie){o.style.removeAttribute(filter)}}return this.each(function(){var $this=jQuery(this);var myStrOrig=$this.html().replace(/ /gim,);var myStr=myStrOrig;var myRegEx=//gim;var myRegExArray;var myRegExHash={};var myResultsKey=$(*).index(this);while((myRegExArray=myRegEx.exec(myStr))!=null){myRegExHash[myRegExArray.index]=myRegExArray[0]}myStr=jQuery.trim(myStr.split(myRegEx).join());if(myStr.length>max){var c;while(max -1) { ntvuc = randomString(); SetCookie(ntvuc, ntvuc, ); } var scrDomain = document.location.href.substring(0,document.location.href.indexOf(/,9)); var commentTemplate = {commentDate}{name}{age}{province}{commentBody}; var Kullanici = { No : -1, AdSoyad : , Sehir : , Yas : 0 }; var Ratings = { IsRated : false, UserRating : -1, AverageRating : 0, TotalUsers : 0 }; var NewsHash=nra++NewsId; function setRating(rating, set) { var text = Bu habere + (parseInt(rating) + 1) / 2 + puan vermişsiniz.; $(.star).each(function(i) { $image = $(this); rating == -1 ?$image.css(background-position, - 24 - 6 * (i % 2)) : i 0) { Kullanici.No = $user.attr(No); Kullanici.AdSoyad = $user.find(AdSoyad).text(); Kullanici.Sehir = $user.find(Sehir).text(); Kullanici.Yas = $user.attr(Yas); $(#commenter > a:eq(0)).html(Kullanici.AdSoyad); } $ratings = $(msg).find(Ratings); Ratings.UserRating = parseInt($ratings.attr(UserRating), 10); Ratings.IsRated = Ratings.UserRating >= 0 ? true : false; Ratings.AverageRating = parseFloat($ratings.attr(AverageRating)); Ratings.TotalUsers = parseInt($ratings.attr(TotalUsers), 10); var $ratingElm = $(#Oylama); if (!$ratingElm) return; if (Ratings.UserRating != -1) { $ratingElm.css(cursor, auto); Ratings.IsRated = true } if (!Ratings.IsRated) { $ratingElm.mouseout(function() { if (Ratings.IsRated) return; setRating(Ratings.TotalUsers == 0 ? -1 : Ratings.AverageRating * 2 - 1, 0); }); $(#Oylama > img).mouseover(function() { if (Ratings.IsRated) return; setRating($(this).attr(id).replace(star, ), 1); }).click(function() { if (Ratings.IsRated) return; var rating = $(this).attr(id).replace(star, ); $(#Oylama).css(cursor, auto); Ratings.IsRated = true; setRating(rating, 1); var paramStr = Point + rating + NewsHash + NewsHash + ntvuc + ntvuc + ; $.ajax({ url: scrDomain + /proxy/proxy.asmx/GetWSXml?DestinationKey=RatingManager&Parameters= + paramStr + &PassKey=123, type: GET, success: function(msg) { $ratings = $(msg).find(Ratings); Ratings.UserRating = parseInt($ratings.attr(UserRating), 10); Ratings.IsRated = Ratings.UserRating >= 0 ? true : false; Ratings.AverageRating = parseFloat($ratings.attr(AverageRating)); Ratings.TotalUsers = parseInt($ratings.attr(TotalUsers), 10); $(#toplamKullanici).html(Ratings.TotalUsers.toString()); $(#ortalamaPuan).html(Ratings.AverageRating.toString()); Ratings.IsRated = true; Ratings.UserRating = rating; } }); }); } Ratings.IsRated ? setRating(Ratings.UserRating, 1) : setRating(Ratings.TotalUsers == 0 ? -1 : Ratings.AverageRating * 2 - 1, 0); $(#toplamKullanici).html(Ratings.TotalUsers.toString()); $(#ortalamaPuan).html(Ratings.AverageRating.toString()); var CommentCount = parseInt($(msg).find(Yorumlar).attr(YorumSayisi), 10); var ApprovedCount = parseInt($(msg).find(Yorumlar).attr(OnaylanmisSayisi), 10); $(#CommentCount).html(ApprovedCount==0 ? Henüz hiç yorum yapılmamış. : Toplam + ApprovedCount.toString() + yorum.); if(CommentCount > 0) { $(#commentBottom a).attr(href, http://www.ntvmsnbc.com/id/24941073/?NewsId= + NewsId); $(#commentBottom).show(); } $(msg).find(Yorum).each(function() { var AdSoyad = $(this).attr(AdSoyad); var Yas = $(this).attr(Yas); var Sehir = $(this).attr(Sehir); var Tarih = $(this).attr(Tarih); var Metin = $(this).text(); var Comment = commentTemplate .replace(/{name}/, AdSoyad) .replace(/{age}/, Yas==- ? : ( + Yas + )) .replace(/{province}/, Sehir== ? : - + Sehir) .replace(/{commentDate}/, $(this).attr(Durum) == Pending ? Yorumunuz onay bekliyor. : Tarih) .replace(/{commentBody}/, Metin); $(#comments).append(Comment); }); $(.commentBody).truncate( 200,{ chars: /s/, trail: [ ... devamı », « gizle ] }); if(Kullanici.No == -1) $(#toggleComment).html(giriş yapmalısınız); else { $(#toggleComment).html(tıklayın); $(#comment).keyup(function() { $this = $(this); var len = $this.val().length; if(len > 1000) { $this.css(border-color, #d00); $(#charCount).css({color:#d00,font-weight:bold}).html(1000-len + /1000 (Karakter limitini aştınız!)); } else { $this.css(border-color, silver); $(#charCount).css({color:#000,font-weight:normal}).html(1000-len + /1000); } }); $(#commentSubmit).click(function() { if($(#comment).val().length > 1000) { alert(1); } else { var comment = $(#comment).val().replace(/(#&)/g,).replace(/ı/g, i@).replace(/ğ/g, g@).replace(/ü/g, u@).replace(/ş/g, s@).replace(/ö/g, o@).replace(/ç/g, c@).replace(/İ/g, I@).replace(/Ğ/g, G@).replace(/Ü/g, U@).replace(/Ş/g, S@).replace(/Ö/g, O@).replace(/Ç/g, C@).replace(/%/g, y@); if(comment != ) { var paramStr = Body + escape(comment) + NewsHash + NewsHash + c + cui + ; $.ajax({ url: scrDomain + /proxy/proxy.asmx/GetWSXml?DestinationKey=CreateComment&Parameters= + paramStr + &PassKey=123, type: GET, success: function(msg) { switch($(msg).find(commentStatus).text()) { case ok: $(#commentForm).fadeOut(slow); var commentMarkUp = commentTemplate .replace(/{name}/, Kullanici.AdSoyad) .replace(/{age}/, Kullanici.Yas==- ? : ( + Kullanici.Yas + )) .replace(/{province}/, Kullanici.Sehir== ? : - + Kullanici.Sehir) .replace(/{commentDate}/, Yorumunuz onay bekliyor.) .replace(/{commentBody}/, $(#comment).val().replace(/(#&)/g,)); $(#comments).prepend(commentMarkUp); $(#comment).val(); $(#charCount).css({color:#000,font-weight:normal}).html(0/1000); $(.newComment:first .commentBody).truncate( 200,{ chars: /s/, trail: [ ... devamı », « gizle ] }).find(a).click(); $(.newComment:first).fadeIn(slow); if($(#comments > div).length > 3) $(#comments > div:last).fadeOut(slow, function() { $(this).remove(); }); break; case login: // TODO: Bir problem var, kullanıcı login olup tekrar denesin. break; default: // TODO: Oluşan bir hatadan ötürü yorum kaydedilemedi. Kullanıcıya bildir. break; } } }); } } return false; }); } $(#toggleComment).click(function() { if(Kullanici.No == -1) { SetCookie(retId, NewsId, session); location.href = http://www.ntvmsnbc.com/id/24936507/; return false; } else { $(#commentForm).is(:hidden) ? $(#commentForm).fadeIn(slow) : $(#commentForm).fadeOut(slow); if($(#comment).val().length > 1000) { $(#comment).css(border-color, #d00); $(#charCount).css({color:#d00,font-weight:bold}).html(1000-$(#comment).val().length + /1000 (Karakter limitini aştınız!)); } } return false; }); if(getCookie(webauthtoken)) { $(#commenter > a:eq(1)).hide().after(); } else { $(#commenter > a:eq(1)).click(function() { SetCookie(EE1, , (new Date(2000,0,1)).toGMTString()); Kullanici.No = -1; Kullanici.AdSoyad = ; Kullanici.Sehir = ; Kullanici.Yas = 0; $(#toggleComment).click(function() { SetCookie(retId, NewsId, session); location.href = http://www.ntvmsnbc.com/id/24936507/; return false; }).html(giriş yapmalısınız); $(#commentForm).fadeOut(slow); $(#comment).val(); $(.newComment).fadeOut(slow); return false; }); } $(#commentArea).show(); } }); /* Test */ $(td.boxBI_3053751 .headlineList2:has(span[class=b])).hide(); $(td.boxBI_3053751 div:has(script)).hide(); var rssUrl = $(td.boxBI_3053751 div:has(script) .rssButton:last).parent().attr(href); var newsUrl = encodeURIComponent(location.href); var newsTitle = encodeURIComponent($(#content > h1).html()); var newsSummary = encodeURIComponent($(#content > h2).html()); var $ul = $(
  ); var snImgUrl = http://cm.ntvmsnbc.com/dl/StoryTools/; $ul.append(
 • E-posta
 • ); $ul.append(
 • WLM
 • ); $ul.append(
 • Yazdır
 • ); $ul.append(
 • RSSe
 • ); $ul.append(
 • facebook
 • ); $ul.append(
 • twitterda
 • ); $ul.append(
 • FriendFeedde
 • ); $ul.append(
 • deliciousa
 • ); $ul.append(
 • digge
 • ); $ul.append(
 • Googlea
 • ); $ul.append(
 • Windows
 • ); $ul.append(
 • Yahoo!ya
 • ); $(#SaveAndShare).append($ul); $(#SaveAndShare .kwicks).kwicks({max: 114,duration: 400}); $(#SaveAndShare).prepend(); $(#TweetThis).click(function() { var $TweetArea = $(#TweetArea); if($TweetArea.is(:visible)) $TweetArea.hide(); else { $(#TweetArea).fadeIn(300); } return false; }); /* Test */ }); var mh=function(str) { return str=str.replace(/ı/g, ı).replace(/ğ/g, ğ).replace(/ü/g, %FC).replace(/ş/g, ş).replace(/ö/g, %F6).replace(/ç/g, ç).replace(/İ/g, %DD).replace(/Ğ/g, %D0).replace(/Ü/g, %DC).replace(/Ş/g, %DE).replace(/Ö/g, %D6).replace(/Ç/g, Ç).replace(//g, %92).replace(/ /g, ).replace(//g, ).replace(//g, ).replace(//g, ).replace(//g, ); } var epostaGonder = function() { var link=http://+location.host+/id/+NewsId+/from/ET/; var subject=mh(ntvmsnbc.com: + $(#content > h1).html()); var body=mh($(#content > h1).html() + %0D%0A + $(#content > h2).html() + %0D%0A+link); location.href = mailto:?subject= + subject + &body= + body; } var randomString = function() { var chars = 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXTZabcdefghiklmnopqrstuvwxyz; var randomstring = ; for (var i=0; i BU HABERCİLER TÜRKİYEYİ KUŞATTI
  BU SİTE GERÇEKTEN BAĞIMLILIK YAPIYOR
  BUGÜN VE HERGÜN DOYA DOYA SPOROKU
  BU SORULARIN CEVABINI BİLİYOR MUSUNUZ? changeTarget(document.getElementById(news_content))
  YORUMLAR
  Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
  Bu Kategorideki Diğer Haberler
  Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
  Bu habere de bakabilirsiniz

  Düğün magandaları bu kez damadı vurdu, damat öldü

  Kurumsal

  İçerik

  Gündem

  Siyaset

  Teknoloji

  Yukarı Çık
  Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com