banner2

Öz Büro İş Sendikasından acil çağrı, Hangi taşeron işçi kadroya geçirilecek?

Baki Gülbaba, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı “acil çağrı” başlığı ile yaptığı açıklamada Taşeron işçilere verilecek kadronun neden herkese verilmediğini sordu.  Taşerona Asıl iş, yardımcı iş, gibi yapay bir tartışma olduğunu söyleyen Baki Gülbaba, “Lütfen küçük düşünmeyin Basit hesap yapmayın Sabırla umutla güvenle adaletin tecellisini bekleyen Taşeron çalışanlarının yaşadığı haksızlık bitsin artık” dedi.

    Lütfen küçük düşünmeyin Basit hesap yapmayın Parayı insana tercih etmeyin Vatan sana canım feda diyen insanları daha fazla  ağlatmayın Sizi destekleyen ve seven insanları hayal kırıklığına uğratmayın Yaşadığı bunca haksızlığa rağmen çalışmaktan üretmekten hizmet etmekten geri durmayan Sabırla umutla güvenle adaletin tecellisini bekleyen Taşeron çalışanlarının yaşadığı haksızlık bitsin artık.

   İş barışı işletme motivasyonu etkin ve kaliteli hizmetin devamı için Kadro konusu büyük bir fırsat olarak hükümetimizin önünde Aynı kurumda çalışan ve artık bir takım olmuş insanların Bir kısmına kadro verip diğer kısmına verilmezse Bunun hangi ağır sonuçlara neden olacağı ortadadır. Lütfen laf cambazlığına zihin avcılığına prim vermeyin. Yıllarını bu kurumlara vermiş taşeron çalışanlarını Bir maliyet girdisi ya da kasa çıktısı gibi gören Problemli zihinlere hak ettikleri cevabı verin. Bugünkü taşeron uygulamasının ne devlete ne kuruma Ne çalışana nede işin kendisine bir faydası olmadığını Artık herkes biliyor.

TAŞERON İŞÇİSİNİN KADROSU

Bütçe İçin Bir Yük İdare İçin Bir Sıkıntı Değil Tam Aksine Ülke İçin Muhteşem Bir Enerji Olacaktır

   Soruyu Ankara da oturan bürokrata değil Eli taşın altında olan kurumu yöneten Her gün halkla birlikte olanlara sorun. Bütün başhekimler bütün hastane yöneticileri bütün doktorlar Size sağlıktaki dönüşümün görünmez kahramanlarının Taşeron denilerek itilen kakılan insanlar olduğunu söyleyecek Hastanelerin her biriminde her departmanında her köşesinde Özveriyle hizmet edenlerin asıl olduklarını söyleyecek size.Onlarsız hastaya dokunamadıklarını söyleyecekler size.İşi kadrolu yaptığında asıl oluyor da Taşeron çalışanı yaptığında neden yardımcı iş olduğunu anlayamadıklarını soracaklar size Onlarsız vizite onlarsız reçete onlarsız yatış Onlarsız ameliyat onlarsız hiçbir şey yapamayacaklarını Söyleyecekler size.Bu insanların çok şey değil geçinecekleri bir ücret ve hak ettikleri kadroyu istemelerinin işin gereği ve hakları olduğunu söyleyecekler size.Taşeron işçisi ve ailesi milyonlarca insan yılardır kan ağlıyor. İşini özenle yapan emeğini esirgemeyen Vatanı uğruna canını seve seve fedaya hazır bu insanlar;
bu haksızlığı asla hak etmiyor. Daha fazla bekletmeyin
VERİN ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL KADRO HAKKINI.
   21 Martta hükümetimizden ve meclisimizden Hak ettiğimiz kadro müjdesini bekliyoruz. Zira taşeron işçilerine reva görülen bunca haksızlık Asla yakışmıyor.
İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN İDEALİNE
Asla yakışmıyor.
YÜREĞİ PAK İNSANLARIN İKTİDARINA
Asla yakışmıyor
YENİ TÜRKİYE GERÇEĞİNE.
Asıl iş yardımcı iş gibi yapay bir tartışma Teslim almasın hakkı ve adaleti. 

Taşeron İşçiye Kadro Verilmesi Nasıl Olacak? Hangi Taşeron İşçi Kadroya Geçirilecek? Kadroya Geçirilecek İşçilerde Aranan Şartlar Neler?

 Özellikle kamuda çalışan ve “taşeron işçiler” tarafından kamuoyunda bilinen alt işveren personeli kadroya geçiriliyor. Hükümetin seçim vaatleri arasında yer alan ve yaklaşık 800 bin taşeron işçiyi sevindiren kadro verilmesi için hazırlanan kanun çalışması, daha önce Bakanların da açıkladığı gibi 21 Mart tarihinde Meclis’e gönderilecek.  taşeron işçiye kadro verilme sürecini ilk günden bu yana, bu konuyu takip eden tüm okuyucularımıza sunduk. Şimdi ise Hazırlanan Kanun ile Taşeron İşçilere Kadro verilmesi nasıl olacak bunu paylaşacağız.

Hükümet söz verdiği gibi taşeron çalışanlara kadro uygulamasının verilmesine olanak sağlayan kanunun çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlıkları bu konuda çalışmaların başını çekmekte. Hazırlanan kanun tasarısına göre ise maddeler haline kadro nasıl verilecek haberimizde yer vereceğiz

HANGİ TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLECEK?

Hazırlanan taslağa göre kamu kurum ve kuruluşlarından özellikle Devlet Bütçesi içerisinde de yer alan, Genel Bütçeli, Özel Bütçeli, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile Sosyal Güvenlik Kurumlarında çalışan, Kamuya bir ihale sonucuyla sözleşme ile alınıp, sürekli bir işte çalışan taşeron işçilere kadro verilecek.

PEKİ, BU KURUMLAR HANGİLERİDİR?

Sayılan kurumlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Meslekî Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

BELEDİYELERDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Yapılan çalışmalara göre belediyeler ve il özel idarelerinin en yüksek karar organlarının kararlarıyla bu idarelerde çalışanlar da kadroya geçiş yapabilecek, ancak Belediyeler tarafından yine Belediyelere ait şirketlerden ihale yoluyla çalıştırılan taşeron işçilere kadro verilmeyecek.

KADROYA GEÇİRİLECEK İŞÇİLERDE HERHANGİ BİR ŞART ARANACAK MI?

Kurumlarda kadroya geçecek olan işçilerin öncelikle seçim öncesinden itibaren taşeron olarak çalışmış olmaları gerekmekte. Aranacak bir diğer şart ise işçinin herhangi bir sigortalılık statüsünden emekli olmaması.

Diğer taraftan taslağa göre kadro verilecek işçilerden belirli bir sigortalı prim gün sayısı da aranmasını öngörebilecek. Tıpkı memuriyete girişte olduğu gibi atanılacak kadronun aradığı özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. Maddesiyle aranan genel şartlarında sağlanmış olması gerekecek.

İŞÇİLER KADRO İÇİN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPACAK MI?

Belirtilen şartları taşıyan ve kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler, Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte çalıştıkları kuruma başvurmaları halinde yapılacak inceleme sonucu en çok 3 ay içinde kadroya geçirilecek.

VERİLECEK KADROLARIN STATÜSÜ NE OLACAK?

Kurum ve Kuruluşlarda işçi tarafından yapılması zorunluluk gösteren, atölye bahçe, bakım, arazi gibi işlerde çalışan taşeron işçiler Kamu işçisi statüsüne kavuşacak. Diğer işlerde çalışanlar ise 657 ye tabi sözleşmeli olabilecekler. Ayrıca kadroya geçme adına şartları sağladığı halde bunu istemeyenler ise taşeron uygulamasının o idarede son bulmasıyla işten ayrılacak. Tabi ayrılacak bu işçiler hak ettikleri her türlü maddi hakkını da alabilecekler.

BU ŞEKİLDE KADROYA GEÇMEK AVANTAJLI MI?

Taşeron işçilik bilindiği üzere ihale sonucu işlerle ilgili olarak  yapılmakta. İşçiler 657 sayılı kanununun iş güvencesine gerçek anlamda sahip olamamakta. İşte bu kadroya geçiş sonrası artık kamu görevlisi olan taşeron işçi emekli olana kadar işine devam edebilecek. Taşeron işçilerin en büyük sorunları arasında yer alan ücretlerin zamanında yatmaması ve izin sürelerinin belirsizliği ise ortadan kalkacak. Bu kişilere kadro öncesi aldıkları aylıkların hesaplanması sonucu ortalaması ücret olarak verilecek.

DEĞERLENDİRME: Ulaştığımız bu bilgiler doğrultusunda, kadro tartışmasının temelinde yer alan asıl iş- yardımcı iş konusu hala hazırda üzerinde çalışılan bir husus olduğu görülmektedir. Kamu idarelerine verilecek yetkiyle Kurum ve Kuruluşlar hangi işçinin asıl işi hangi işçinin yardımcı işi yaptığını da ayıracak. Yapılan 120-150 bin arası işçinin kadroya alınması konusu ise özellikle belediye ve il özel idarelerinin de hesaba dahil olmasıyla artabilir. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi 21 Mart’ta Meclise sunulacağını düşündüğümüz bu çalışma, Komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak çalışmalar sonucu son halini alacaktır. Bu nedenle Hükümetin nihai çalışması olarak görülmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan kadroya geçirilecek işçilerin işverenleri konumundaki şirketlerin de yaşanabilecek mağduriyetlerinin giderilmesinin hem mali hem de sosyal güvenlik açısından adil olacağı görülmektedir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner3