banner2
Öne Çıkanlar Uyanışspor FETÖ Terör Örgütü opersyonu Karaköprü Belediye Nevşehir Belediyesporu Maçı Akıllı araba Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya

Haliliye Belediyesi Logo Yarışmasına katılım şartları

Haliliye Belediyesi Ödüllü Logo Yarışmasına ait detaylar aşağıdaki gibidir. Katılımınızı bekler, başarılar dileriz.
Başvurular 28 Mayıs - 12 Haziran 2014 tarihleri arasında Belediyemize yapılacaktır.
Birincilik Ödülü: 6 000 TL
İkincilik Ödülü: 2 500 TL
Üçüncülük Ödülü: 1 500 TL
YARIŞMANIN AMACI :
Yarışma, 2014 yılında kurulan Haliliye Belediyesi’nin Amblem-Logosunun seçilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenmektedir.
YARIŞMANIN KONUSU:
Haliliye Belediyesi’nin Amblem-Logosu olarak belirlenecek tasarımın, Haliliye Belediyesi’nin misyonu, vizyonu ve ilkeleri ile belediyenin sınırları içerisinde yer alan tarihi ve kültürel unsurlar ile çevre ve doğa unsurlurı göz önünde bulundurularak oluşturulması beklenmektedir. Buna göre; tasarımcılar, aşağıdaki bilgiler ışığında çalışmalarını hazırlayabilirler:
Haliliye Belediyesi’nin simgesel unsurları: Göbeklitepe, Su-tünel-kanal, Buğday, Pamuk, At (Arap Atı), Yöresel Motifler (Taş süslemede ve kilim süslemede yer alan ögeler.)
(Simgesel unsurlardan en çok üç adedi birlikte kullanılabilir. Fotoğraf ve resim doğrudan amblem-Logo içinde kullanılmayacaktır.)
(En çok 4 renk kullanılabilir.)
HALİLİYE BELEDİYESİ’NİN MİSYONU:
Medeniyetlerin buluşma noktası Şanlıurfa’ya karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerekHaliliye ilçesinin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı ile sunmaktır.
HALİLİYE BELEDİYESİ’NİN VİZYONU:
Türkiye’nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan Şanlıurfa’yı ve Haliliye’yi eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye olmaktır.
HALİLİYE BELEDİYESİ’NİN İLKELERİ:
Adalet
Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder.
Güven
Belediyemiz Haliliye halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.
Saydamlık
Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.
Kalite
Belediyemizin sunduğu hizmetlerin Haliliye’nin ve Haliliye halkının ihtiyaçlarını, beklentilerini en uygun düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır.
Verimlilik
Belediyemiz, kaynaklarını etkinlik verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder.
Katılım
Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.
Liderlik
Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul eder.
KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışma, herkese açıktır.
2. Haliliye Belediyesi çalışanları, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.
3. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
TEKNİK VE BİÇİMSEL KOŞULLAR:
1.Haliliye Belediyesi’nin, amblem-logosunun; belediyeyi temsil eder nitelikte, özgün, yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı bir biçimde olması beklenmektedir. Logo, siyasi ya da etnik bir görüşü veya düşünceyi ifade edemez, çağrıştıramaz.
2. Logo tasarımında “HALİLİYE BELEDİYESİ” ve “2014” açık olarak yer almalıdır.
3. Seçilen logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Haliliye Belediyesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, pankart, afiş, araç giydirme, park zeminlerinde, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır.
Logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde çalışılması gerekmektedir.
4. Logo tasarımı; A4 kâğıt içerisine, yarısına siyah–beyaz, yarısına renkli çizilmiş şekilde teslim edilmelidir. Çizimler, her tasarım için tek kağıt kullanılarak yapılacaktır. Her kağıdın yarısına, büyük çizim olarak kısa kenarı 10 cm, küçük çizim olarak kısa kenarı 2 cm olacak şekilde, renkli ve siyah-beyaz olarak ayrı ayrı çizilecektir. A4 kâğıtlar paspartulanmamalı ya da kartona yapıştırılmamalıdır.
5. Tasarımcılar amblem-logolarını, A4 çıktılara ek olarak; Corel Draw, AdobeIllustrator, FreeHand vb. bir yazılımda hazırlanmış sayısal ortamdaki vektörel haliyle beraber, 300 DPI çözünürlükteki “jpg” formatlı belge olarak da CD ortamında teslim etmelidirler.
6.Amblem - logoiçindeki simgelerin ve renklerin açıklaması çalışmanın alt kısmına elle veya bilgisayarla yazılmalıdır.
7. Yarışmaya sunulan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayınlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Haliliye Belediyesi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz.
8. Yarışmaya gönderilen tasarımlar, seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
9. Seçici kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık, Haliliye ilçesinin tarihi ve turistik özelliklerini temsil gücü ve yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirecektir.
10. Seçici Kurul; birincilik, ikincilik, üçüncülük kazananları belirler. Yarışmaya başvuran eserler arasında Belediye’yi temsil gücü olan eser bulunmaz ise ödül verilmez ve yarışma yeniden yapılabilir.
11. Haliliye Belediyesi, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden, Seçici Kurulun ve/veya Haliliye Belediyesi’nin görüşü doğrultusunda, değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
12. Jüri, yarışmaya başvuran eserler arasında birden fazla eserin farklı ögelerini bir araya getirerek yeni bir amblem-logo oluşmasına karar verebilir. Böyle bir durumda ödül başarı ödülü şeklinde ve katkı oranında jürinin takdiri ile paylaştırılır. Yarışmaya katılanlar bu kararı kabul etmiş sayılır.
13. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.
ESERLERİN TESLİM ŞEKLİ VE İŞARETLENMESİ:
1. Katılımcılar her eseri ayrı zarfa koyup, üzerine rumuz yazarak teslim edecektir.
2. Her zarfın üzerinde 6 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır (Örnek: 123456 ya da ABCDEF ya da 123ABC).
3. Her katılımcı, üzerinde yalnızca rumuz yazılı, içerisinde eksiksiz doldurulmuş katılım kimlik formunun ve CDDVD’nin yer aldığı,ağzı kapalı “Kimlik Zarfı” teslim edecektir.
4. Her katılımcı, eserleri teslim ederken teslim belgesi ve taahhütname imzalayacaktır.
5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
ESERLERİN TESLİMİ:
Eserler, başvuru formu ile birlikte 13 Haziran 2014 günü saat 17.00’ye kadar, Haliliye Belediyesi’ne elden teslim edilecektir. Eserler, belge karşılığında teslim alınır. Belirtilen süre içerisinde belirtilen adrese teslim edilmeyen tasarımlar, yarışmaya dahil edilmeyeceklerdir. Posta, e-Posta, kargo yoluyla eser kabul edilmez.
KULLANIM HAKKI:
Katılımcı, dereceye giren eserinin ve/veya Haliliye Belediyesi tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Haliliye Belediyesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Haliliye Belediyesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
Ödül kazanan eserler; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, birliği temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Haliliye Belediyesi’nin yarışma ve amblem-logo ile ilgili kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Teslim : 28 MAYIS 2014 - 12 Haziran 2014
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 13 Haziran 2014
Sonuçların Açıklanması :19 Haziran 2014
Sonuçlar, Haliliye Belediyesi’nce basın toplantısı ile duyurulacak ve Belediye ilan panosuna asılacaktır.
SEÇİCİ KURUL:
1) Yrd. Doç. Dr. A. Cihat KÜRKÇÜOĞLU, Başkan, HRÜ Fen-Edebiyat Fak., Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
2) Öğr. Gör. Haldun ÖZBUDUN, HRÜ Eğitim Fak., Resim-İş (Grafik-Tasarım)
3) Müslüm AKALIN, Avukat-Araştırmacı Yazar
4) Yusuf Sabri DİŞLİ, kent konseyi bşkHalileye Belediyesi Temsilcisi
5) Cevher İLHAN,Mimar
YARIŞMAYI AÇAN KURUM VE ESERLERİN TESLİM ADRESİ:
Adı : Haliliye Belediyesi
Adres : Amblem-Logo Yarışması
Haliliye Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
Esentepe Mah., Necmettin Cevheri Bulvarı (Diyarbakır Yolu),
Köy Hizmetleri Eski Binası/Şanlıurfa
Tel : (0544) 547 45 24
İletişim : Ömer KIRIKÇI (okirikçi@hotmail.com)
HALİLİYE BELEDİYESİ AMBLEM-LOGO YARIŞMASI KATILIMCI KİMLİK FORMU
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Doğum Tarihi ve Yeri :
Telefon/ Faks :
e-Posta :
Yazışma Adresi :
Katılımcı hakkında kısa bilgi:
HALİLİYE BELEDİYESİ AMBLEM-LOGO YARIŞMASI TAAHHÜTNAME VE TESLİM FORMU
1. Yarışmanın Adı: Haliliye Belediyesi amblem-logo tasarımı yarışması.
2. Taraflar: Müellif, amblem-logo fikrinin belediyeye sunmak suretiyle yarışmaya katılan kişiyi; Belediye ise bu yarışma sonucu ortaya çıkacak amblem-logo’yu kullanacak Haliliye Belediyesini; Seçici Jüri ise şartnamede belirtilen isimlerden oluşan ve bu konuda münhasıran yetkili olan kurulu, eser ise müellif tarafından sunulan amblem-logo’yu ifade eder.
3. Yarışmanın Amacı: İlçemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle vizyon ve misyonuna uygun bir logo yaratılmasınısağlamak.
4. Taahhüdün Konusu: Haliliye Belediyesi’nin vizyonunu, misyonunu ve kentin kültürel yapısını yansıtması için yarışmaya katılacak amblem-logo tasarımları arasından seçilen en iyi eserlerin fikri haklarının kayıtsız şartsız devri ve bu amblem-logo fikrine dair müdahaleler ile kullanıma uygun biçimde tasarımlanmasına dair muvafakat alınmasına dairdir.
5. Amblem-Logo Tasarımlanması: Amblem-Logo bu yarışmanın konusu olup, Amblem-Logonun tasarlanması Belediyenin kullanımına uygun hale getirilmesi Seçici Kurulun tasarrufundadır. Kurul bu durumun gerekçesini kararırında detaylandıracaktır.
6. Şartlar:
a) İş bu yarışma, Haliliye Belediyesinin kullanacağı Amblem-Logonun tasarlanmasına dair sunulan ve Seçici Kurul tarafından en iyi bir veya bir kaç tasarımın seçilmesi için yapılmıştır. Belediye; sunulan tasarımı aynen kabul edebilecek veya üzerinde gerekli gördüğü değişikleri yaptırabilecektir.
b) Seçici Kurul eserler arasından birini veya bir kaçını ödüle layık görebilir. Bu durumda birden fazla eserin tasarım ödüle layık görülmesi halinde, ödülün nasıl ve hangi oranda paylaşılacağına da seçici kurul karar verecektir.
c) Seçici Kurul, seçtiği eser veya eserlerin üzerinde değişiklik yapılmasına veya sunulan eserlerin bir veya birkaç yönünü alarak bu biçimde ortaya çıkan fikirlerden hareketle yeni bir amblem-logo tasarlanmasına karar verebilir.
d) Müellif yarışmaya katılmak ve bu metni imzalamak suretiyle bu sözleşmeye konu Amblem-Logonun (yukarda arz ve izaha girişildiği biçimde ve kıyasen çıkacak biçimde) her türlü kullanımından doğan ve doğacak tüm haklarını (Belediye belgelerinde kullanım, bayrak flama, antet, kartvizit, poşet, paket, kutu, çöp kutusu, taşıtlar, rozet, plaket, hatırlatma kartları, tabela ve benzeri tüm tanıtım ve kurumsal kimlik ürünlerinde vs.)Haliliye Belediyesine devretmiş sayılacaktır.
e) Yarışmaya katılan herkes, tasarım kendisine ait olup, kullanılan görsel ve yazılı malzemenin daha önce yayımlanmamış, ödül kazanmamış, başka bir yarışmaya gönderilmemiş ve telif hakları satılmamış olduğunu kabul eder.

İş bu 6 (altı) maddeden ibaret sözleşme müellif ile Belediye (yetkilisi) arasında tanzim edilmiş olup, ihtilaf vukuundan Şanlıurfa Adliyeleri yetkidir. Sözleşmenin başlığı metne dahil olup, müellifin aşağıdaki adresine yapılan tüm tebligatlar Tebligat Kanununu (21.madde de dahil olmak üzere) hükümlerine tabi olarak yapılacağını kabul ederler.

……/……/2014

Yarışma Şartnamesini okudum ve kabul ettim. Yukarıdaki şartnamede katılma koşulları ve ödülleri belirtilen yarışmada, Seçici Kurul değerlendirme sonuçlarını eksiksiz uygulamayı taahhüt ederim.

Müellif (Adı veSoyadı – İmza)
Haliliye Belediyesi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4