banner2

GAP İdaresi Başkanlığı Urfa'ya taşındı

Şanlıurfa'ya yapılan yatırımların açılışı ve bazı temel atma programları kapsamında bugün Şanlıurfa'ya gelen Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. burada bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Eroğlu Şanlıurfa'daki yatırımları anlattı.

Eroğlu, Şanlıurfa valiliğinde düzenlediği basın toplantısında GAP İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa'ya taşındığını açıkladı. 

2019'A KADAR 27 MİLYAR YATIRIM YAPILACAK

 Gap idaresi baskanlığıi Ankara'dan urfaya taşındıklarını söyleyen Eroğlu, "2019 yılına kadar Şanlıurfa'ya 27 milyar TL yatırımm yapacaz" dedi.
 Gap bölgesine bakanlık olarak simdiye kadar 20 milyar tl yatirim yaptiklarını da açıklayan Bakan Eroğlu, yeni yaptıkları sulama projelerinin bitmesi durumunda Şanlıurfa'ya ve milli ekonomiye 6.7 milyar tl ekstra gelir sağlayacağını söyledi.

1 milyon 58 bin hektar alan sulanacak

Şanlıurfa'da sulu arazi aalanında artışların olacağını da sözlerine ekleyen Orman ve Su işleri Bakanı  Eroğlu, 1 milyon 58 bin hektar alan sulanacağı dile getirdi.

www.balikligol.com 

   

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP)
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (29 OCAK 2016)
GAP BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK…
 Ülkemizin en büyük kalkınma projesi ve Dünya’nın da sayılı projelerinden biri olan GAP, eğitimden sağlığa, sulamadan ziraata, ormancılıktan hayvancılığa, kültürden turizme, altyapıdan sanayiye her alanda bölgenin kalkınması ve refah seviyesinin artması için entegre bir projedir.

 GAP, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsamaktadır.

HEDEF 2019’DA GAP’I TAMAMLAMAK…

 1. GAP Eylem Planı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 27 Mayıs 2008 tarihinde Diyarbakır’da, 2. Büyük GAP Eylem Planı ise Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından 08 Mart 2015 günü Mardin’de ilan edilmiştir.

 Özellikle ilan edilen Eylem Planları ile ödenekler artmış, projeler bir bir hizmete girmeye başlamıştır. Hedefimiz 2019 yılında GAP’ı tamamlamaktır.

 GAP’ın bir an önce tamamlanması için faaliyetleri takip eden GAP İdaresi Başkanlığının merkezi Ankara’dan Şanlıurfa’ya taşınmıştır.

GAP’TA ÖDENEKLER ARTIRILDI…

 Son 13 yılda GAP Bölgesine 105 Milyar TL yatırım yapmıştır.

 "GAP bölgesi yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı 2002'de yüzde 5'ti. Bu oran 2015 yılında yüzde 10,5'e çıktı.

2019’A KADAR 27 MİLYAR TL YATIRIM…

 GAP’a 2019 yılına kadar ekonomik kalkınmanın hızlandırılması için 1,5 Milyar TL, sosyal gelişmenin güçlendirilmesi için 6 Milyar TL, şehirlerde yaşanabilirliğin artırılması için
1,5 Milyar TL, altyapının geliştirilmesi için 18 Milyar TL, olmak üzere toplam
27 Milyar TL yatırım ödeneği ayrılacak.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NIN GAP FAALİYETLERİ
 Orman ve Su İşleri Bakanlığı GAP bölgesine son 13 yılda 20 milyar TL yatırım yapmıştır.

 Türkiye’nin en büyük kalkınma projesi olan GAP kapsamında, baraj, gölet ve sulama tesisleri, bölge illerinin içmesuyu temin tesisleri, hidroelektrik enerji tesisleri, çevre ve dere ıslah tesisleri, ağaçlandırma ve erozyon kontrol tesisleri, milli park ve tabiat parkı projeleri ile otomatik meteoroloji ölçüm tesislerinin yer aldığı pek çok proje bulunmaktadır.

 

ÜLKEMİZİN SU POTANSİYELİNİN YÜZDE 30’U GAPTAN…

 GAP’ın en önemli iki su kaynağı Fırat ve Dicle nehirleridir. Sınırlarımız içindeki su potansiyeli açısından Fırat’ın yıllık su potansiyeli 32 milyar m3, Dicle’nin yıllık su potansiyeli 21 milyar m3’tür. İki havzanın toplam su potansiyeli ise 53 milyar m3’tür.

 Ülkemizde 26 havzanın toplam su potansiyeli 186 milyar m3 olup, bu suyun yüzde 30’u GAP bölgesindedir.

 GAP, temel olarak 7’si Fırat Havzası, 6’sı Dicle Havzasında olmak üzere 13 adet proje demetinden oluşmaktadır.

 GAP muhtevasında, 22 baraj, 17 hidroelektrik santralı, 9 adet içmesuyu projesi ile
1,058 milyon hektar araziyi sulayacak projeler bulunmaktadır.

GAP BÖLGESİ GIDA İHRAÇ ÜSSÜ OLACAK…

 Yakın bir gelecekte Dünya’daki en önemli sektör gıda arzı ve güvenliği olacaktır. Sulamalar tamamlandığında GAP, gıda üreten ve Dünyaya ihracat eden bir “üretim ve ihracat merkezi” olacaktır.

 Dünya’nın sayılı projelerinden olan GAP ile bölgenin münbit toprakları suyla buluşacak, sulu tarım vasıtasıyla başta bölge insanı olmak üzere bütün Türkiye kalkınacaktır.

 GAP Eylem Planının ilanıyla birlikte ödenekler arttırılarak 7 misline varan artış sağlanmıştır. 2003 yılında 211 milyon TL olan ödenek 2015’te 1 milyar 401 milyon TL’ye yükselmiştir. Ödeneklerin artmasıyla birlikte çalışmalar hızlanmış ve dev tesisler bir bir hizmete alınmıştır.

GAP’TAN MİLLİ EKONOMİYE YILLIK 6,7 MİLYAR DOLARLIK KATKI…

 GAP Eylem Planı tamamlandığında milli ekonomiye katkısı ve istihdama yönelik faydaları son derece fazla olacaktır.

 GAP ile yılda 2,2 milyar dolar sulama, 4 milyar dolar enerji ve 490 milyon dolar içmesuyu faydası sağlanacak. Milli Ekonomiye yıllık katkısı toplam 6,7 milyar dolar olacak proje ile ayrıca 1.270.000 kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır.

BÖLGENİN UZUN VADELİ İÇMESUYU İHTİYACI KARŞILANDI…

 2002 yılından önce bölgede bütün illerde içmesuyu problemi vardı. Bütün illerin uzun vadeli içmesuyu problemleri çözüldü.

 GAP kapsamında bulunan Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Batman, Mardin ve ilçeleri, Şırnak ve İdil ilçesi, Siirt ve ilçelerinde tamamlanan tesislerle yılda
618 milyon m³ içmesuyu temin edildi. Bu miktar 8,5 milyon nüfusun su ihtiyacını karşılamaktadır. Böylece bölgenin 2040, 2050 yıllarına kadar su ihtiyaçları karşılanmıştır.

 

ŞANLIURFA’YA YILLIK 99 MİLYON METREKÜP İÇMESUYU VERİLİYOR…

 Şanlıurfa’ya Atatürk Barajından su verilmektedir. İçmesuyu arıtma tesisi, terfi merkezleri ile ana dağıtım hatları inşa edilmiştir. Böylece yılda ilave 99 milyon m3 içmesuyu sağlanmış ve şehrin acil içmesuyu ihtiyacı karşılanmıştır.

 2015 yılında tamamlanan 2. kademe ileri içmesuyu arıtma tesisi, 29 km’lik isale hattı, terfi merkezleri ve su hazneleri ile şehrin 2050 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacı karşılanmıştır.

 Ayrıca, Suruç, Viranşehir, Birecik ve Halfeti İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi projelerinin hazırlanması devam etmektedir. Siverek içmesuyu isale hattı ve ileri içmesuyu arıtma tesisinin inşaat ihalesi bu yıl içerisinde yapılacaktır.

DİYARBAKIR’A YILLIK 128 MİLYON METREKÜP İÇMESUYU VERİLİYOR…

 Diyarbakır’a Dicle Barajından alınan su iletilmektedir. 25 km isale hattı, günlük
255.000 m3 kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi inşa edilmiştir. Böylece şehre yılda 128 milyon m3 içmesuyu temin edilmektedir.

 Ergani ilçesinin içmesuyu problemini çözmek için, yılda 15,6 milyon m3 içmesuyu temin edecek isale hattı ve arıtma tesisinin inşaatı devam etmektedir.

MARDİN’E MENBA KALİTESİNDE İÇMESUYU…

 Beyazsu Kaynağından alınan menba suyu, 120 km isale hattı ile Mardin şehir merkezi, Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri, Ortaköy, Şenyurt ve Gökçebağ Beldeleri ile civar köylere ulaştırılmıştır.

 Bölgede yaşayan vatandaşların 2040 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı yılda 46,5 milyon m3 su ile karşılanmıştır.

 Yılda 46,5 milyon m3 içmesuyu sağlanmaktadır. Dargeçit, Ömerli, Midyat, Yeşilli ve Kabala içmesuyu isale hattı inşaatları devam etmektedir.
ADIYAMAN MENBA KALİTESİNDE İÇMESUYU…
 Adıyaman şehir merkezinin 2020 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacı, Çelikhan ilçesi yakınlarındaki Havşari, Çokpınar, Mir ve Balıksırtı kaynaklarından alınan menba suyunun
35 km’lik isale hattı ile iletilmesiyle karşılanmıştır.

 Proje ile yılda 18 milyon m3 içmesuyu temin edilmiştir. 2020 yılından sonraki uzun dönemli
(2050 yılına kadar) su ihtiyacı ise inşaatı devam eden Koçali Barajından karşılanacaktır.
ŞIRNAK’A MENBA KALİTESİNDE İÇMESUYU…
 Şırnak’ta inşa edilen 48,7 km uzunluktaki isale hattı ile Mijin Kaynağından alınan menba suyu Şırnak şehir merkezi, Balveren, Geçitboyu, Şenoba, Yeni Hilal beldelerine iletilerek 2023 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacı karşılanmıştır. Şehrin uzun vadeli (2040 yılına kadar) ihtiyacı da aynı kaynaktan ilave tesisler yapılarak karşılanacaktır.
 İdil ilçesinin 2040 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacı karşılanmıştır. Silopi ilçesinin 2045 yılına kadar içmesuyu ihtiyacını karşılayacak tesislerin inşaatı devam etmektedir. Cizre ilçesi için inşa edilen isale hattı ile arıtma tesisinin çalışmaları devam etmektedir.
SİİRT’E MENBA KALİTESİNDE İÇMESUYU…
 Botan ve Kezer Çaylarından alınan yılda 33 milyon m3 içmesuyu toplam 135 km isale hattı ile ileri içmesuyu arıtma tesisinde arıtılarak Siirt ile Kurtalan, Atabağ, Kayabağ ve Tillo ilçelerinin 2040 yılı içmesuyu ihtiyacı karşılanmıştır. Pervari ilçesinin içme suyu ihtiyacı inşa edilen 14 km’lik isale hattı ile karşılanmıştır.
GAZİANTEP’E MENBA KALİTESİNDE İÇMESUYU…
 Gaziantep şehir merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla Mizmilli mevkiindeki YAS kuyularından 47 km isale hattı döşeyerek yılda 142 milyon m3 içmesuyu temin edilmiştir.

 Göksu Çayı üzerinde inşaatı devam eden Çetintepe Barajı ile Gaziantep’e yılda 252 milyon m3 içme ve kullanma suyu sağlanacaktır. Ancak şehre cazibeli su temin edebilmek maksadıyla, Düzbağ Barajını inşa edeceğiz.
KİLİS’E MENBA KALİTESİNDE İÇMESUYU…
 Kilis’in içmesuyu ihtiyacını inşa edilen Seve Barajı, terfi merkezi, isale hattı ve içmesuyu arıtma tesisi ile karşılanmıştır. Ayrıca Kilis Yukarı Afrin Barajı içmesuyu isale hattı proje hazırlaması işi devam etmektedir. ???
BATMAN’A MENBA KALİTESİNDE İÇMESUYU…
 Batman’ın 2040 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı Belediyenin talep etmesi halinde Zilek Kaynaklarından karşılanacaktır. Proje kapsamında, su alma yapısı, bir adet terfi merkezi, bir adet su haznesi ve 22 km boru hattı bulunmaktadır.
GAP’TA SULAMA FAALİYETLERİ
 Ülkemizin en büyük kalkınma projesi olan GAP’ın en önemli kısmı sulamalardır.Proje kapsamında toplam 1,058 milyon hektar olan ekonomik sulanabilir alanın sulanması başta bölge olmak üzere bütün ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır.

 Sulamalarda atar damar niteliğindeki dev ana kanallar tamamlanmıştır. Şimdi nispeten daha kısa süre alacak olan kılcal damarları yani şebeke inşaatları hızlı ve kısa sürede tamamlanacaktır.
GAP’TA SULANAN ALANLAR ARTIYOR
 GAP’ı devraldığımız 2002 yılına nispeten sulamaları 2,5 katına çıkarttık.
Sulanan alan 2002’de 198.854 hektar iken, 2015’te 475 bin hektar ve 2019 hedefimiz de 1.058 milyon hektardır.
2016 – 2019 YILLARINI GAP’TA SULAMALARDA HAMLE YILI İLAN ETTİK
 Sulama alanında çalışmalar hızla devam etmektedir. 154.825 hektar araziyi sulayacak tesislerin inşaatları devam etmektedir. 22.012 hektar araziyi sulayacak tesislerin ise inşaat ihale süreci devam etmektedir.

 2. GAP Eylem Planı ile sulama inşaatları çok hızlandırılmıştır. Bu dönem için toplam 583.000 hektar arazi daha sulamaya açarak, ekonomik olarak sulanabilir arazilerin tamamını sulamaya açmış olacağız.


GAP, 2019’DA TAMAMLANIYOR
 Sulamaya açacağımız alanın yıllara göre dağılımı; 2016 yılında 150.000 hektar, 2017 yılında 150.000 hektar, 2018 yılında 150.000 hektar, 2019 yılında 133.000 hektar toplam 583.000 hektar.
DİYARBAKIR’DA BARAJ ve SULAMALAR
 Son 13 yılda Diyarbakır’da 140.280 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yılda 42 milyon TL zirai gelir artışı sağladık.
DİYARBAKIR’DA İŞLETMEYE ALDIĞIMIZ BAZI SULAMA TESİSLERİ
 Diyarbakır’da başta Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 1. Kısım, Kralkızı-Dicle Projesi Kapsamındaki 23 km’lik Kralkızı-Dicle İsale Kanalı, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2, 3 ve 4. Kısım Ana Kanalları, Batman Sağ Sahil Sulaması, Pamukçay Barajı olmak üzere birçok sulama tesisini tamamladık.
DİYARBAKIR’DA İNŞAATI DEVAM EDEN BAZI SULAMA TESİSLERİ
 Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Şebeke, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Şebeke Batman Sağ Sahil Sulaması 2. Kısım, Ambar Barajı, Başlar Barajı, Kuruçay Barajı, Ergani Barajı Çermik Kale Barajı ve Pamukçay Barajı Sulaması inşaatları devam etmektedir.

DİYARBAKIR’IN DEV PROJESİ; SİLVAN BARAJI

 Atatürk Barajı’ndan sonra en büyük sulama maksatlı barajdır. Temeli 04.05.2012’de atılmıştır. 235.000 hektar araziyi sulayacak ve ülke ekonomisine yılda 1,1 milyar TL katkı ve 305 bin kişiye istihdam sağlanacaktır.
ŞANLIURFA’DA BARAJ ve SULAMALAR
 Son 13 yılda Şanlıurfa’da 1.024.000 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yılda 470 milyon TL zirai gelir artışı sağladık.

ŞANLIURFA’DA İŞLETMEYE ALDIĞIMIZ BAZI SULAMA TESİSLERİ
 2003-2015 yılları arasında Şanlıurfa’ya kazandırdığımız bazı sulama tesisleri; Bozova Pompaj Sulaması 1. Kısım, Bozova Merkez Pompaj Sulaması, Harran Ovası Sulaması 5. Kısım, Harran Ovası Sulaması 6. Kısım, Mardin-Ceylanpınar Ovaları Sulamaları Aşağı Mardin Ana Kanalı 1. Kısım, Mardin-Ceylanpınar Ovaları Sulamaları Aşağı Mardin Ana Kanalı 2. Kısım, Mardin-Ceylanpınar Ovaları Sulamaları Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım.

 2003-2015 yılları arasında Şanlıurfa’ya kazandırdığımız bazı sulama tesisleri; Şanlıurfa Ovası Sulaması 3. Kısım, Şanlıurfa Buğdayhöyük Pompaj Sulaması, Yaylak Ovası Sulama Projesi, Yukarı Harran Ovası Sulaması Ana Kanalı, Yukarı Harran Ovası Sulama Şebekesi Tepedibi Pompaj Sulaması.
ŞANLIURFA’DAN MARDİN’E NEHİR AKIYOR
 Yukarı Harran Ovası Ana Kanalı kapasitesi 200 m3/s olup, Kızılırmak Nehri’nin Mart ayı debisine eşittir.
SURUÇ OVASININ SUYA HASRETİ BİTTİ
 Suruç Ovasının sulanması vatandaşlarımızın 100 yılık bir hayali idi. Suruç Ovasının münbit topraklarını suya kavuşturacak. Bu proje ile toplam 950.970 dekar arazi sulanacaktır.
Suruç Ovası Pompaj Sulamasında inşaatı tamamlanan kısımlar;
 Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 1. Kısım,
 Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 2. Kısım (Suruç Tüneli),
 Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 3. Kısım,
 Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sağ Sahil Ana Kanalı,
 Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanalı,
 Taşbasan Depolaması
 Suruç Ovası Pompaj Sulaması TP1 Pompaj Sulaması Şebekesi
 Suruç Ovası Pompaj Sulaması Taşbasan Sol Sahil Sulaması 2. Kısım Şebekesi

ADIYAMAN’DA BARAJ ve SULAMALAR

 Son 13 yılda Adıyaman’da 111.120 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yılda 39 Milyon TL zirai gelir artışı sağladık.

ADIYAMAN’DA İŞLETMEYE ALDIĞIMIZ BAZI SULAMA TESİSLERİ

 2003-2015 yılları arasında Adıyaman’a kazandırdığımız bazı sulama tesisleri; Çamgazi Sulaması , Samsat Pompaj Sulaması

ADIYAMAN’DA YENİ BARAJLAR İNŞA EDİYORUZ
 Çetintepe Barajı
 Koçali Barajı ve HES,

GAZİANTEP’TE BARAJ ve SULAMALAR

 Son 13 yılda Gaziantep’te 171.000 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yılda
60 Milyon TL zirai gelir artışı sağladık.

GAZİANTEP’TE İŞLETMEYE ALDIĞIMIZ BAZI SULAMA TESİSLERİ

2003-2015 yılları arasında Gaziantep’e kazandırdığımız bazı sulama tesisleri;
 Belkıs Nizip Pompaj Sulaması,
 Kayacık Barajı

GAZİANTEP’İ BARAJLARLA DONATACAĞIZ

İnşaatları devam eden baraj ve sulama tesisleri;
 Doğanpınar Barajı,
 Ardıl Barajı ve Sulaması,
 Kılavuzlu Sulaması Anakanalı 1. Kısım,

BATMAN’DA SULAMA TESİSLERİ

 Son 13 yılda Batman’da 138.000 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yılda
41 Milyon TL zirai gelir artışı sağladık.

BATMAN’DA İŞLETMEYE ALDIĞIMIZ BAZI SULAMA TESİSLERİ

2003-2015 yılları arasında Batman’a kazandırdığımız bazı sulama tesisleri;
 Batman Sol Sahil Sulaması,
 Garzan Kozluk Sulama Kanalları Rehabilitesi

ILISU BARAJI ve HES

 Dolgu hacmi bakımından Türkiye’nin 2. büyük, kurulu güç bakımından Türkiye’nin 4. büyük, baraj olacaktır. Sadece Elektrik Enerjisi Üretiminden Ekonomiye yılda 880 milyon TL katkı sağlayacaktır. Barajda % 80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

ŞIRNAK’A SUYA DOYACAK…

Şırnak’a kazandırdığımız barajlar;

 Çetintepe Barajı,
 Musatepe Barajı,
 Silopi Barajı,
 Şırnak Barajı,

İnşaatı devam eden barajlar;

 Ballı Barajı
 Uludere Barajı
 Kavşaktepe Barajı

GAP’TA BULUNAN GÖL-SU TESİSLERİ

 GAP kapsamındaki illerde 58 adet Göl-Su işi bulunmakta olup, bu işlerle toplam
113.000 dekar arazinin sulanmasını sağlanacaktır.
Bunlardan;
 Tamamlanan 19 tesis ile 23.540 dekar arazi sulamaya açılmıştır. İnşaatı devam eden 21 tesisi ile 45.254 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Planlama ve proje çalışmaları devam etmekte olan 18 proje ile 44.230 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır.

GAP’TA ENERJİ FAALİYETLERİ

 GAP Bölgesinde toplam 11.000 MW kurulu gücünde 40 milyar kiloWatt.saat enerji üretim potansiyeli bulunmaktadır. Bu da ülkemizin hidroelektrik enerji potansiyelinin
%24’ü demektir.

 40 milyar kiloWatt.saat enerji üretim potansiyelinin;21 milyar kWh’ı devlet, 2 milyar kWh’ı özel sektör olmak üzere toplam 23 milyar kWh’ı işletmededir.


 İşletmedeki bu hidroelektrik enerji santralleri sayesinde yılda 1 milyar $ doğalgaz ithalatının önüne geçilmektedir.

ENERJİ PROJELERİNİN %77’Sİ TAMAMLANDI

 Devlet projelerinin 2015 yılı başı itibariyle;5.614 MW toplam kurulu gücündeki,
21 milyar kWh elektrik üretim potansiyeline haiz 12 adet HES projesi işletmededir.

 2.000 MW toplam kurulu gücündeki 3 adet HES projesi (Ilısu Barajı, Silvan Barajı, Koçali Barajı) inşa halinde,270 MW toplam kurulu gücündeki 2 adet HES projesi (Büyükçay Barajı ve Cizre Barajı) planlama ve proje safhasındadır.

BÖLGEDEKİ BÜTÜN DERELERİ ISLAH EDECEĞİZ

 Güneydoğu Anadolu Bölgesinin münbit topraklarını ve yerleşim yerlerini taşkınların zararlarından korumak için bölgedeki 9 ilde toplam 191 adet dere ıslah tesisi inşa edilmiştir. Ayrıca 83 adet dere ıslah tesisinin de çalışmaları devam etmektedir.

GAP’TA AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ
YEŞİL BİR GAP İÇİN ÇALIŞIYORUZ…

 Son 13 yılda 2.513.000 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak toplam 158 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk.

BÖLGEDE KALKINMAYI ARTIRMAK İÇİN GELİR GETİRİCİ AĞAÇLANDIRMA YAPIYORUZ

 Vatandaşlarımıza ek gelir sağlamak için 32.550 dekar alanda 940.522 adet ceviz, badem ile Siirt ve Antep fıstığı diktik.

ZİRAAT BÖLGESİ OLAN GAP’A YERİNDE ve ZAMANINDA METEOROLOJİK HİZMET

 97 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu (OMGİ), 7 adet havaalanı OMGİ
kurduk. 15 adet OMGİ ile Gaziantep ve Şanlıurfa’ya birer adet Meteoroloji Radarı kuracağız.

 Nihai Hedefimiz 2019 Yılında GAP’ı Tamamlamaktır.

 Bölgenin Kalkınması, Refahı ve Huzuru İçin Bu Dev Projeyi Tamamlamak İçin
Var Gücümüzle Çalışıyoruz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner7

banner3