banner2

Fakıbaba Ve Ekibine İnceleme

İncelemenin ardından müfettişler, kararlarla ilgili meclis toplantısına katılmayan ancak imar komisyonunda imar tadilatını uygun bulanlar, bahse konu olan aykırı meclis kararı için lehte oy kullananlarla, kararlarda görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen 26 kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi

 

Urfa’da gerek belediye gerekse de kapanan İl Özel İdaresi, geçtiğimiz yıllarda bazı imar uygulamaları ile hem çarpık kentleşmeye sebep olmuş hem de bazı çıkar çevrelerini kollamıştı. Özellikle yeni imara açılan Dağeteği tam bir şehircilik faciası. Yollar dar, binalar iç içe. Okul, hastane, cami ve buna benzer ortak kullanım alanları yok denecek kadar az. Bu sıkıntıları şikayet sonucu da olsa, Ankara fark etti. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Urfa Belediyesi’nin 2008-2013 yılları arasında belediye meclisinde karara bağlanan bazı maddelerle ilgili şikayet üzerine 12 Şubat 2015’te inceleme başlattı. Teftiş kurulu başkanlığı mevzuata aykırı bulduğu, kamu zararı oluştuğu ve bazı belediye meclis kararlarında mevzuatta öngörülen karar yeter sayısının bulunmadığı iddiasıyla dönemin Urfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, imar ve şehircilik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler müdürünün de aralarında bulunduğu 38 isim hakkında ön inceleme yaptı. Yapılan ön incelemenin ardından mülkiye müfettişleri belediye meclisinde kabul edilen kararlarla ilgili meclis toplantısına katılmayan ancak imar komisyonunda imar tadilatını uygun bulanlar, bahse konu olan aykırı meclis kararı için lehte oy kullananlarla, kararlarda görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Ancak söz konusu incelemede dönemin belediye başkanı Fakıbaba’yla ilgili olarak kararlarda sorumluluğu bulunmadığı veya 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesine göre belediye başkanının meclis kararlarını iade etmesi yönünde emredici bir hüküm bulunmadığından soruşturma izni verilmemesi yönünde karar alındığı ortaya çıktı.

 

HANGİ KARARLARLA İLGİLİ İNCELEME YAPILDI?

 

 

İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KARARLAR

 

1- Urfa Belediye Meclisi'nin;

 

a) Bedriye Kahyaoğlu tarafından Ulubağ Köyü, 132 ada, 1 numaralı parsel ile 133 ada,1 ve 9 numaralı parseller için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 03.04.2013 tarih ve 40 sayılı;

 

b)HasanÖzbudaktarafından Büyükhan Köyü, 104 ada, 1 ve 618 numaralı parseller için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 05.06.2013 tarih ve 66 sayılı;

 

c)İsmail Göktaş tarafından Hayati Harrani Mahallesi, 1682 ada. 1 numaralı parsel için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 05.06.2013 tarih ve 66 sayılı,

 

d)İlyas Kubat tarafından Akçamescit Köyü, 310 numaralı parsel için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 05.06.2013 tarih ve 66 sayılı;

 

e) Doruk Tütün Ür. Dağ. Tic. AŞ. adına Aslan Akyürek tarafından Kamberiye Mahallesi, 5388 ada. 1 numaralı parsel için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 03.09.2013 tarih ve 88 sayılı; kararlarıyla yapılan imar plan değişikliklerinin imar mevzuatına aykırı olarak yapıldığı,

 

KAMU ZARARI OLUŞTUĞU İDDİA EDİLEN KONULAR

 

2- Urfa Belediye Encümeninin;

 

a)Urfa Merkez Dağeteği Köyü'nde bulunan 352 numaralı parsel maliki ile yüzde 49kamuya terk karşılığı anlaşıldığı ve parselasyon sırasında gayrimenkul malikinden yüzde 49kesinti yapıldığı, ancak 24.01.2008 tarih ve 96 sayılı Encümen Kararıyla yapılan imaruygulaması sonucu yüzde 38,56 oranında bedelsiz kamuya terk yaptırılarak, aradaki farkın kamuzararı oluşturduğu.

 

b) 01.11.2012 tarih ve 1211 sayılı Encümen Kararıyla Urfa Merkez Dağeteği

 

Köyünde bulunan 357, 360, 371 ve 376 numaralı parsellerin yüzde 50,514 kamu lehine terki konusunda karar alındığı, ancak bu karar doğrultusunda yapılan imar uygulaması sonucu kamu adına terk ve tescil işlemi yapılmayarak, gayrimenkul maliki üzerinde bırakılmak suretiyle kamu zararı oluştuğu.

 

KARAR YETER SAYISININ BULUNMADIĞI İDDİA EDİLEN KONULAR

 

3- Urfa Belediye Meclisi'nin;

 

a)İlyas Kubat tarafından Akçamescit Köyü, 310 numaralı parsel için talep edilenimar plan tadilatına ilişkin alınan 05.06.2013 tarih ve 66 sayılı,

 

b)Doruk Tütün Ür. Dağ. Tic. A.Ş. adına Aslan Akyürek tarafından Kamberiye

Mahallesi 5388 ada 1 numaralı parsel için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin alınan

 

03.09.2013 tarih ve 88 sayılı Belediye Meclis Kararlarında mevzuatla öngörülen karar yetersayısının bulunmadığıMülkiye Teftiş Kurulu Müfettişlerincetespit edildi ve sorumlulukları bulunanlar hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

 

DAĞETEĞİ’NDEKİ VURGUN ORTAYA ÇIKMIŞTI

 

Müfettişlerin incelemeye alıp hakkında yetkililerle ilgili soruşturma başlattığı en büyük vurgun Dağeteği’nde yapılandı. 2008 yılında projelendirilen yerlerde sosyal donatı alanı olarak belirlenen toplamda 200 dönümü aşkın arsa belediyeye devredilip tescillenmesi gerekirken, yapılan usulsüzlükler sonrası Tapu Müdürlüğü'nde tekrar şahısların adına geçirilmişti. Dağeteği Köyündeki 357, 360, 371 ve 376 Nolu arsa sahiplerinin talebi üzerine parselasyon işlemini belediye meclisi, yeni yapılan imar planına göre, burada yüzde 50, 514 oranında arsanın kamu lehine terkini kararlaştırmıştı. Parselasyon sonrası parklar, çocuk bahçeleri ve tüm yolların tamamen bedelsiz; okul, spor, cami, sağlık, kültür, postane ve karakol gibi ortak kamu alanlarının ise 0,10 lira bedel karşılığında belediyeye terk edilmesi gerekiyordu. Bu karar belediye tarafından 11 Şubat 2008 tarihinde Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne bildirildi. Ancak imar işlemleri biten arsa sahipleri, devreye giren ve bu işi meslek haline getiren bir şebeke sayesinde, belediyeye devredilmesi gereken park ve yolların dışındaki sağlık, okul, cami, hizmet binaları gibi kamu kurumları için ayrılan arsaları belediye encümen kararına rağmen Tapu Müdürlüğünde kendi adlarına tescilletmişti. Bu şekilde belediyeye ait 200 bin metrekare arsa çıkar çevrelerinin eline geçmişti.

 

AKYÜREK’İN OTEL YERİ DE TARTIŞILMIŞTI

 

Doruk Tütün Ür. Dağ. Tic. A.Ş. adına Aslan Akyürek tarafından KamberiyeMahallesi 5388 ada 1 numaralı parsel için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin alınan kararı da Gazete İpekyol gündeme taşımıştı. Gazete İpekyol’un ‘Ak Parti Akyürek için grup kararı aldı, surların önüne usulsüz otel’ manşetiyle verdiği karar yine 2013 Eylül ayında yapılan meclis toplantısında sert tartışmalara neden olmuştu. Dönemin AK Parti Urfa Milletvekili Mehmet Akyürek’in kardeşi Aslan Akyürek’e ait olan yerin Beykapısı Surlarının önünde olması ve buranın otel alanına dönüştürülmesi için alınan karar Mehmet Cafer (Saadet), Hilmi Kadayıfçı (Bağımsız) ve Yüksel Çıbık’ın (BDP) karşı oylarına karşı, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti. Müfettişler alınan bu karardamevzuatta öngörülen karar yeter sayısının bulunmadığını ve bu kararla ilgili soruşturmaya izin verilmesini istedi.

 

KİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

 

Söz konusu imar uygulamalarında, mevzuata aykırı belediye meclis kararları için lehte oy kullanan Belediye Başkan Yardımcıları M. Fevzi Yücetepe ve Ahmet Al ileBelediye Eski Meclis Üyeleri; Tayfun Şelli,Rezzan İbrahimpaşa, Mehmet Küçük, İbrahim İletmiş, M. Hakkı Saraç, Mehmet Altun, Neşet Uçkan, HümeyitBilbay, Mehmet Polat, Yüksel Çıbık, Ali Yılmaz, Mehmet Özyavuz, M. Emin Dağ, M. İhsan Şenocak, Yusuf Mert, M. Salih Uğur, İsmail Dağbaşı, M. Durak Gümüşçü, İ. Halil Kaya, İ. Halil Beyaz, M. Emin İfşa, Mehmet Moğal, Ekrem Tüysüz ve M. Adil Saraç hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Aralarındaki bazı isimlerle ilgili, birden fazla konu hakkında soruşturma yürütülüyor.

 

CAFER: BELEDİYE BAŞKANI DA SORUMLUDUR

 

İçişleri Bakanlığı’nın, ilgili belediye yetkilileri ve belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatırken, Fakıbaba’ya soruşturma izni verilmemesini eleştiren dönemin Urfa Belediye Meclis Üyesi Mehmet Cafer, karara itiraz etti. Danıştay 1. Daire Başkanlığına itirazda bulunan Cafer, söz konusu kararlarla ilgili usulsüzlüklerde Fakıbaba’nın sorumlu olduğunu söyledi. Cafer itiraz dilekçesinde, “Her ne kadar, soruşturma izni verilmemesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23.

 

Maddesine göre belediye başkanının meclis kararlarını iade etmesi yönünde emredici bir hüküm bulunmadığı gerekçesine dayanıyor ise de; aynı kanunu 21. maddesine göre ‘Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur’ yönünde hüküm bulunmaktadır. Teftiş kurulu kararının 1-a, 1-b, 1-c, 1-d, 1-e, 2-a, 2-b, 3-a, 3-b bentlerinde mevzuata aykırılıktan dolayı Belediye başkanı hakkında soruşturma izni verilmemişse de mevzuata aykırı olan bu usulsüzlükleri meclis gündemine alma yetkisi sadece belediye başkanındadır. Dolayısı ile yapılan usulsüzlüklerden belediye başkanı da sorumludur. Ahmet Eşref Fakıbaba, yukarıda bahsi geçen işlemleri meclis gündemine almak ve veto etmemeksuretiyle görevini kötüye kullanmıştır” ifadelerine yer verdi.

 

YARIN:

· KİM HANGİ KARARIN ALTINA İMZA ATTI?

 

·YAPILAN USULSÜZLÜKLER VE URFA’YA VERİLEN ZARAR NEDİR?
 Kayanak; İpekyol gazetesi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner3