banner2

Genel Sağlık Sigortasını Nurettin Nacar açıkladı
Yeşil kartlılardan işsizlere kadar milyonlarca kişi, yeni uygulamayla nelerin değişeceğini merak ediyor. Merak edilen konular hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Nacar gazetecilerin sorularını yanıtladı.İşte GSS ile ilgili en fazla sorulan sorular ve bununla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Nacar’ın basın açıklaması;KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTALISI OLACAK?

01.01.2012 tarihinden itibaren Türkiye'nin tamamına yakını GSS kapsamına alınacak. Dolayısıyla kimler  GSS'li olacak sorusu yerine, kimler GSS dışında kalacak diye sormak gerekiyor.

Buna göre:

•              Milletvekilleri,

•              Kendi ülkesinde sigortalı olup da Türkiye'de bulunan yabancılar,

•              Zorunlu askerlik görevini yerine getiren erler,

GSS dışında kalacak. Bunların dışındaki bütün işçiler, bağımsız çalışanlar, kamu çalışanları, isteğe bağlı sigortalılar, işsizler, ev hanımları ve yabancılar GSS'li olacak.YEŞİL KARTLILARIN DURUMU NE OLACAK?

Yeşil kartlılar, yine mevcut kartlarını kullanmaya devam edecekler. 1 Ocak'tan itibaren GSS'li olarak tescil edilecek olan yeşil kartlılar, kartlarının vize tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanacaklar. Kartlarının vize tarihi dolduğunda ise bir ay içinde sosyal yardım vakıflarına gelir testi için başvuruda bulunacaklar. Gelir testinden geçenler yine ücretsiz/primsiz GSS'li sayılacaklar.KİMLER GELİR TESTİNE BAŞVURACAK?

Herhangi bir şekilde çalışma hayatında bulunan işçi, memur, bağımsız çalışan, isteğe bağlı sigortalı ve yeşil kartlıların dışında kalan bütün vatandaşlar gelir testine başvuracaklar. 18 yaş altı vatandaşlar zaten GSS kapsamında sayıldıklarından gelir testine başvurmalarına gerek yok. Ayrıca SGK'dan gelir-aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de gelir testine gitmeyecekler.NE ZAMANA KADAR BAŞVURMAK GEREKİYOR?

Ocak ayı sonuna kadar sosyal güvencesi bulunmayan herkesin gelir testi için bulundukları ildeki sosyal yardım vakfına başvurması gerekiyor.SORU: Eşim çalışmıyor ev kadını, öteden beri benim sosyal güvencemden yararlanmakta şimdi herhangi bir işlem veya ödeme yapma zorunluluğum var mıdır?

CEVAP: Eşiniz sizin sosyal güvencenizden dolayı herhangi bir ücret ödemeden GSS'nin kapsamından yararlanmaya devam edecek.SORU: YEŞİL KARTLILARIN DURUMU NE OLACAK?

CEVAP: Yeşil kartlılar, yine mevcut kartlarını kullanmaya devam edecekler. 1 Ocak'tan itibaren GSS'li olarak tescil edilecek olan yeşil kartlılar, kartlarının vize tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanacaklar. Kartlarının vize tarihi dolduğunda ise bir ay içinde sosyal yardım vakıflarına gelir testi için başvuruda bulunacaklar. Gelir testinden geçenler yine ücretsiz/primsiz GSS’li sayılacaklar.SORU: KİMLER GELİR TESTİNE BAŞVURACAK?

CEVAP: Herhangi bir şekilde çalışma hayatında bulunan işçi, memur, bağımsız çalışan, isteğe bağlı sigortalı ve yeşil kartlıların dışında kalan bütün vatandaşlar gelir testine başvuracaklar. 18 yaş altı vatandaşlar zaten GSS kapsamında sayıldıklarından gelir testine başvurmalarına gerek yok. Ayrıca SGK'dan gelir-aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de gelir testine gitmeyecekler.SORU: BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLERİ DAHA NET BİR ŞEKİLDE AÇIKLAYABİLİR MİSİNİZ?

CEVAP: Bakmakla yükümlü olunan kişiler,18 Yaş Altında bulunan, Kız ve Erkek Çocuklarla, çalışmayan eşler, yine 18 yaş üzerinde olup da, 20 yaşına kadar orta öğretim ila 20 yaş ila 25 yaşına kadar yüksek öğrenime devam eden erkek çocuklarla, 01.10.2008 tarihinden önce anne veya babasının sosyal güvencesinden dolayı sağlık hizmetinden yararlanmakta olan kız çocukları yine durumlarında değişiklik oluncaya kadar,GSS den hiç bir ücret ödemeden yararlanmaya devam edeceklerdir. Durumlarındaki değişiklikten kasıt, herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında çalışmaya başlamaları, veya evlenmeleri anlamındadır,SORU: 01.10.2008 TARİHİNDEN SONRA 18 YAŞINI DOLDURAN VE OKUMAYAN KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARININ DURUMU NE OLACAKTIR?

CEVAP:01.10.2008 tarihinden sonra 18 yaşını dolduran okumayan kız ve erkek çocukları GSS Kapsamına alınabilmeleri için GSS Tescili için Kayıtlarını yaptırmaları yasa gereği zorunludur.SORU: NE ZAMANA KADAR BAŞVURMAK GEREKİYOR?

CEVAP: Ocak ayı sonuna kadar sosyal güvencesi bulunmayan herkesin gelir testi için bulundukları ildeki sosyal yardım vakfına başvurması gerekiyor.SORU: BAŞVURMAZSANIZ NE OLACAK?

CEVAP: Bir ay içinde gelir testine başvurmayan vatandaşlar SGK tarafından otomatikman tescil edilecekler ve ayda 106 lira GSS primi ödemeye başlayacaklar. Bu tescilden sonra da gelir testi için sosyal yardım vakıflarına başvurabilecekler.SORU: KİMLER PRİMSİZ GENEL SAĞLIK SİGORTALI OLACAK?

CEVAP:Prim ödemeden GSS'li olmak isteyenler, yani yeşil kartlı gibi sağlık yardımı almak isteyenler gelir testine başvuracaklar. 2012 yılı asgari ücret rakamlarına göre, aylık aile içi kişi başı geliri 296 liradan az olduğu tespit edilenler, prim ödemeden GSS'li olacaklar.SORU: GELİRİ 296 LİRAYI AŞANLAR NE YAPACAK?

CEVAP: Yapılan teste göre aile içi kişi başı gelir 296 ila 886 lira arasında çıkarsa, aileden bir kişi ayda 35 lira prim ödeyecek. Diğer aile bireyleri bu kişi üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak GSS'li sayılacaklar. Dolayısıyla ailede herkes GSS kapsamına alınmış olacak. Geliri, 887 lira ila 1773 lira arasında olanlar 107 lira ödeyecekler. Geliri, 1773 liranın üzerinde olanlar ise 213 lira pirim ödeyeceklerdir.SORU: GELİR TESTİNDE NELERE BAKILACAK?

CEVAP: Gelir testi yapılırken aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilecek. Buna göre ailenin puanlaması yapılacak. Gerekirse hane ziyareti yapılarak ailenin ekonomik durumu gözlemlenecek.SORU: AİLEDE KİMLER DİKKATE ALINACAK?

CEVAP: Gelir testinde aynı hanede yaşayan eş, evli olmayan çocuklar ile büyük anne ve büyük baba dikkate alınacak. Yani ailenin toplam geliri bu kişi sayısına bölünerek bulunacak.SORU: GELİR TESTİ NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

CEVAP: Vatandaşın sosyal yardım vakfına başvurusundan sonra en geç bir ay içinde gelir testi sonuçlandırılmış olacak. Böylece vatandaş primsiz olarak GSS'li sayılıp sayılmayacağını veya ödemesi gereken prim tutarını öğrenmiş olacak.

Sosyal güvencesi olmayan gelir düzeyi yüksek olanlara öneriler: Daha önce bir şekilde Gelir düzeyi yüksek olduğu halde Sosyal güvencesi de olmayan ancak yeşil kart alanlar bundan böyle yapılacak incelemelerde Yeşil Karttan yararlanamayacaklarından İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalı olmaları halinde hem Sosyal Güvenlik şemsiyesi altına, hem de GSS kapsamına alınacaklardır.SPAS PROGRAMI NEDİR ?

Kısaca SPAS Sağlık Provizyon Aktivasyon Sisteminin kısaltılması olup, devredilen kurumlara ait farklı programlarda kayıtlı veriler tek bir programda birleştirilmiştir. T.C. Kimlik numarası ve provizyon tarihi yazılması suretiyle başka hiç bir işleme gerek duymadan provizyon verilmesi sağlanmıştır. SPAS kurumun tescil, hizmet, tahsis ve ödeme kayıtları ile nüfus kayıt tablolarını kullanarak sigortalılar ile bunların eş ve çocuk, anne ve babalarını tespit etmekte; 5510 sayılı kanun 60 inci maddesinde belirlenmiş genel sağlık sigortalısı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin GSS hak sahipliğini oluşturmaktadır. SPAS sorgulama yapıldığı anda sorgulanan kişinin GSS kapsamındaki sağlık yardımlarına müstahaklık durumunu belirlemektedir.SPAS NASIL ÇALIŞMAKTADIR ?

SPAS' da T.C. kimlik numarası ile provizyon sorgulaması yapılınca öncelikle nüfus kayıt kütüğüne gidilerek kişinin doğum, evlenme boşanma, ölüm vb. tüm nüfus bilgileri kontrol edilmektedir. Ölüm halinde provizyon otomatik olarak sonlandırılmakta; evlenme ve boşanma hallerinde provizyon durumu sigortalının son durumuna uygun meri mevzuata göre güncellenmektedir. GSS kapsamındaki kişilerin yeni doğan çocukları nüfus kütüğü kayıt tarihi itibariyle otomatik olarak açılmaktadır.

Sistem tüm kayıtları otomatik olarak taramakta aktif olunması gereken statüde ( 4a, 4b, 4c, 60.cl,60.c3, 60g vb) tespit etmekte borç kontrolü yapmakta ve sigortalılık türüne göre sağlık yardımına hak kazanma koşulu olan 30 gün şartı yerine getirmesi bakımından son bir yıl içerisinde farklı statülerde geçen prim ödeme gün sayılarını tespitini ve birleştirmesini yapmaktadır.Kısacası tescili yapılan sigortalılarımızın eş ve 18 yaşından küçük çocuklarının sağlık aktivasyonları sigortalının kurumumuza müracaatı olmadan otomatik olarak yapılmaktadır. 18 yaşını geçen çocukları için son mevzuata uygun şekilde kontrolü yapılarak öğrenci iseler öğrenci belgelerini ibraz etmek suretiyle sağlık güvenceleri açılmaktadır. sigortalılarımızın anne ve babaları içinde beyan vermeleri gerekmektedir” dedi.

www.balikligol.comAvatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner5

banner3