banner2

Hacettepe ve Ordu Üniversiteleri akademik personel alacak

Hacettepe Üniversitesi duyurusunda Adayların, başvurularını 10-27 Kasım 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapmalarını istedi.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacağı yazılan duyurunun detaylar şu şekilde:

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri sunarlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE, ANABİLİM DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Endodonti

Yrd. Doçent(2)

1

Periodontoloji

Yrd. Doçent(3)

1

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doçent(4)

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Analitik Kimya

Yrd. Doçent(5)

1

Farmasötik Teknoloji

Yrd. Doçent(6)

2

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Eski Türk Edebiyatı

Profesör(7)

1

Eski Türk Edebiyatı

Yrd. Doçent(8)

1

Fransız Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent(1)(9)

1

Yeni Türk Dili

Yrd. Doçent(10)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent(1)(11)

1

FEN FAKÜLTESİ

Biyoteknoloji

Profesör(12)

 

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Doçent

1

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Politikası

Doçent (İngilizce)((1)(13)

1

Üretim Yönetimi

Doçent (1)(14)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör(1)(15)

1

Telekomünikasyon

Profesör(1)(16)

1

Uygulamalı Jeoloji

Profesör(17)

1

Cevher Hazırlama

Doçent(1)(18)

1

Mineraloji Petrografi

Doçent(1)(19)

1

Temel İşlemler ve Termodinamik

Doçent(1)(20)

1

Bilgisayar Donanımı

Yrd. Doçent(1)(21)

1

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doçent(1)(22)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent(23)

1

Toplu Beslenme Sistemleri

Doçent(24)

1

Odyoloji

Yrd. Doçent(25)

1

TIP FAKÜLTESİ

Biyofizik

Profesör (Türkçe)(1)(26)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (İngilizce)(1)(27)

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör (İngilizce)(1)(28)

1

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör (Türkçe)(1)(29)

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Profesör (İngilizce)(1)(30)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1)(31)

1

Radyoloji

Doçent (Türkçe)(1)(32)

1

Aile Hekimliği

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(33)

1

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(34)

1

Kardiyoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(35)

1

Nöroloji

Yrd. Doçent (Türkçe (1)(36)

1

Tıbbi Patoloji

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(37)

1

Tıp Tarihi ve Etik

Yrd. Doçent (İngilizce)(1)(38)

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Diş Protez Teknolojisi

Doçent(39)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Lazer ve kök kanal medikamentlerinin uzaklaştırılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

3 - Periodontal patogenez ve kemik biyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

4 - Kompozit resinler, mikrosertlik ve elastisite konularında çalışmalar yapmış olmak.

5 - Analitik Kimya alanında doktora derecesine sahip olmak ve çevreci kimya konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6 - Eczacı olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.

7 - 18. ve 19. Yüzyıl Osmanlı Türk şiiri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8 - 17. yüzyıl manzum Gülistan Şerhi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9 - Fransız Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Fransız Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.

10 - Yeni Türk Dili Edebiyatında anlatıcı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

11 - Akademik yazma ve karşılaştırmalı retorik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

12 - Biyogiderim, biyofilm, antibiyofilm ve bakterilerin genotipik tiplendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

13 - İktisat alanında doktora derecesine sahip olmak.

14 - İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak, doçentlik unvanını Üretim Yönetimi alanından almış olmak.

15 - ESR yöntemi, biyolojik ve kişisel dozimetre tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

16 - Kablosuz ağ kodlaması, MIMO-OFDM, çok kullanıcı sezimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

17 - Kaya mekaniğinde akustik emisyon tekniği uygulamaları ve şev mühendisliği konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

18 - Cevher hazırlamada proses mineralojisinin etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

19 - Volkanik kayaç petrolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

20 - Kimya Mühendisliğinde lisans ve lisansüstü derecelere sahip olmak, doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği bilim alanında almış olmak.

21 - Mekânsal ağlar ve metin tabanlı bilgi getirimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

22 - Çok amaçlı kombinatoriyal optimizasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

23 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

24 - Beslenme Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

25 - Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora derecesine sahip olmak.

26 - Molekül modellemesi konusunda uluslararası deneyim sahibi olmak.

27 - Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak, nefrogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

28 - İleri Jinekolojik Laparoskopi konusunda deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek, üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak.

29 - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı ve El Cerrahisi Yan Dal Uzmanı olmak.

30 - Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora derecesine sahip olmak, doçentlik unvanını Tıp Eğitimi alanında almış olmak.

31 - Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak.

32 - Türk Radyoloji Derneği yeterlilik diploması ve EDIR (Europan Diploma in Radiology) Avrupa Radyoloji Board Diploması sahibi olmak.

33 - Neonatal Resüsitasyon programı uygulayıcı sertifikası ve İşyeri Hekimliği Eğitici Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

34 - Göğüs Hastalıkları uzmanı ve yoğun bakım uzmanı olmak, organ bağışında uyum için Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen eğitici sertifika sahibi olmak.

35 - Kardiyoloji uzmanı olmak, laboratuvar hayvanları kullanım ve işyeri hekimliği sertifikalarına sahip olmak.

36 - Hareket bozuklukları deneysel modelleri ve kliniği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

37 - Sitoloji sertifikası sahibi olmak.

38 - Etik kurullar konusunda çalışmış olmak ve araştırma etik kurulu tecrübesi olmak.

39 - Protetik Diş Tedavisi alanında doktora derecesine sahip olmak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Programında en az beş yıl ders vermiş olmak.

 


Ordu Üniversitesi Rektörlüğü resmi gazetenin bugünki sayısında yayınlanan duyurusu ise şu şekilde:

 

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ: Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında Doçentliğini almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği / Gıda Bilimleri

Yrd. Doçent

1

3

Yemeklik yağlar ve fonksiyonel gıdalarla ilgili fizyolojik çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma / Fitopatoloji

Yrd. Doçent

1

3

Fındıkta hastalıklara neden olan fungal etmenler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doçent

1

3

Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerini azaltmaları ile ilgili müdahale programları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doçent

1

1

Travmatik medial menisküs yırtıklarının artroskopik tedavisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Yrd. Doçent

1

3

Fortran programlama dilinde istatistiksel simülasyon çalışmaları yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ortodonti

Yrd. Doçent

1

2

Ortodontik tedavide gülümseme komponentleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Müzik / Müzik

Yrd. Doçent

1

4

Piyano eğitimcilerinin piyano eserlerini öğretirken kullandıkları öğretim yöntemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri / Din Eğitimi

Yrd. Doçent

1

5

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim / Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yrd. Doçent

1

4

Bahçe Bitkileri alanında doktora yapmış olmak. Fındıkta gama ışını uygulamaları ve meyvelerin depolanması alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon / İşletme Yönetimi

Yrd. Doçent

1

4

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. İletişime gönüllülük ve kişilerarası iletişim üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ünye Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama / Mimari Restorasyon

Yrd. Doçent

1

5

İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak. Bilgisayar destekli tasarım ve iç mekan tasarımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner3